До
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Копие до
Дончо Барбалов
зам.-кмет Направление “Транспорт и транспортни комуникации”

Екатерина Йорданова
Председател на постоянна комисия по  транспорт и туризъм към СОС

Ж А Л Б А

Относно: Неизпълнение на планирана  велосипедна алея по бул. “Президент Линкълн” при рехабилитацията му с начало 28.05.2019 г
.

Уважаема г-жо Фандъкова,

В предизборната Ви програма преди 4 години Вие заложихте изграждане на 200 км велосипедни алеи за текущия Ви мандат. За съжаление подопечната Ви администрация няма намерения да ги изпълнява, а напротив – системно пропуска заложени отсечки при ремонти, рехабилитации или изграждане на нови улици и булеварди. С такъв подход велосипедната мрежа на града няма да бъде нито изградена, нито свързана.

Поредният случай, който наблюдаваме, е при започващата днес рехабилитация на бул. “Президент Линкълн”. Велосипедното трасе по бул. ”Президент Линкълн” е заложено в Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на СО 2016-2019 г., предвидено за проектиране 2017 г. и за изпълнение през 2018 г. Рехабилитацията на бул. ”Президент Линкълн” е и в капиталовата програма на СО за 2019 г. Разбираме, че въпреки това, в проекта не е предвидено изпълнение на велосипедна алея или лента. Остава неясно защо и от кого е взето това решение, при положение че габаритите на булеварда позволяват поместване на удобна велосипедна алея, наред с автомобилно движение и дори паркиране. 

 width=

Примерен профил, който осигурява необходимите нормативно установени минимални широчини на велосипедните алеи и избягва недостатъците на тясната велолента на бул.”Монтевидео”

Велосипедно трасе по бул. ”Президент Линкълн”, освен за велосипедни пътувания, се явява прекрасна възможност за провеждане на довеждащ до метрото велосипеден транспорт. В двата края на булеварда са разположени изграждащите се в момента станции “Горна баня” и “Мизия”, които не успяват да обслужат адекватно живущите по периферията на ж.к. Овча купел I и II. Хиляди хора ще трябва да разчитат на довозващ транспорт, за да достигнат до най-близката станция на метрото – функция, част от която може да бъде поета от екологичния и активен начин на придвижване, каквито са велосипедите. Съществуващата вече велосипедна лента по бул. “Монтевидео” допълва тази транспортна възможност, значително разширявайки я в рамките на целия комплекс. Не бива да се забравят и връзките с останалите форми на обществен транспорт като връзката с гара Горна баня и трамвайните и автобусните линии по бул. “Овча купел”.

Искаме да обърнем внимание и на нуждата да се предвидят качествени условия за пешеходно придвижване при рехабилитацията на булеварда, каквито в момента липсват. Предвид очакваното нарастване на пешеходното движение между ж.к. Овча Купел и изграждащите се метростанции и довеждащ транспорт, както и заявките на Столична община за намаляване на автомобилния трафик и свързаното с него замърсяване, вкл.  на атмосферния въздух, е целесъобразно предоставяне на добри условия за алтернативни и незамърсяващи начини за достигане до метростанциите. Вече не е достатъчно просто да се ремонтират или доизградят липсващите тротоари по бул. “Президент Линкълн”. Необходимо е да се осигури адекватно озеленяване и да се повиши безопасността за пешеходците при всички кръстовища.

 width=

Реконструкцията на бул. Президент Линкълн вече започна

Въпреки че съгласно нормативната уредба рехабилитацията като строителна дейност се отнася и до разширяване и модернизиране на елементите на транспортната инфраструктура, от прес-съобщение на СО разбираме ,че “Ремонтът на бул. “Линкълн“ се извършва чрез рехабилитация по съществуващото положение на пътя, като се запазват габаритите на елементите на пътното платно”. Предвижда се да бъде подменено уличното осветление, светофарните уредби, тротоарите, уличната настилка. В проекта за рехабилитацията не е включена заложената в Програмата велосипедна алея или лента. Възстановяването по съществуващо положение изцяло компрометира възможността велосипедна инфраструктура по бул. „Линкълн“ да се изпълни и в периода на следващ мандат, съвпадащ с гаранцията на обекта.

С това Вие за пореден път се отдалечавате от поетите в предизборната си програма ангажименти и абдикирате от отговорността за вземане на решения за града, като се пропускат възможности за подобряване на качеството на живот въпреки милиардния бюджет!

Настояваме:

  1. Да се преразгледа проектът за рехабилитация с разпределението на функциите в напречния профил на бул. “Президент Линкълн”, като се помести велосипедна алея според предвижданията на Програмата за развитие на велосипедния транспорт на СО 2016-2019 г. Нормативната уредба позволява това, както и всички планови документи на Столична община. Необходимо е да са осигурени нормативно изискваните и комфортни широчини на пешеходните тротоари, свободни от препятствия, и да се предвиди улично озеленяване
  2. Проектът за рехабилитация да се разгледа в Консултативния съвет по пътна безопасност към СО-Направление “Транспорт и транспортни комуникации” по отношение безопасното и непрекъснатото провеждане на пешеходното движение, обществения транспорт, велосипедното и автомобилното движение.

С уважение:
Сдружение „Велоеволюция”
Спаси София