Предложение: Как да се подобри трафикът по Симеоновско шосе и в кв. Витоша?

Проект - 28/04/2020

Предложение: Как да се подобри трафикът по Симеоновско шосе и в кв. Витоша?

Бул. Симеоновско шосе е една от входно-изходните артерии на София със сериозна натовареност и значителен транзитен трафик. Булевардът свързва няколко периферни квартала, намиращи се под витошката яка с центъра, преминавайки през гъсто населените квартали Студентски град и Витоша. Именно жителите на кв. Витоша разчитат единствено на него за връзка с останалите софийски квартали, защото кварталът няма връзки с други булеварди с висок транспортен капацитет. 

Бурното строителство на нови сгради, липсата на пътна инфраструктура и издължената структура на кв. Витоша са фактори, които допълнително влошават транспортното обслужване на квартала и района. Разрастващия се квартал има само две входно-изходни точки към бул. Симеоновско шосе – при ул. Асен Разцветников и при ул. Екатерина Ненчева. Двете кръстовища са тесни и крайно недостатъчни за обслужване на кв. Витоша, особено в пиковите часове, когато задръстванията са изключително сериозни. Жители на квартала споделят, че в нормален работен ден излизането от квартала редовно им отнема между 30 и 60 минути. За да улесним  живущите и подобрим транспортното обслужване, предлагаме корекция на кръстовището между бул. Симеоновско шосе и ул. Асен Разцветников. 

 class=
Снимки показващи проблемите с трафика в района. Всички снимки са взети от Фейсбук групата на кв. Витоша

Сегашното кръстовище – недостатъчно и неефективно

Всъщност кръстовището между тези пет улици е пример за хаотичното “развитие” и разрастване на София. То никога не е било планирано да поема значителен трафик, нито пък със застрояването на квартала са правени каквито и да е опити то да бъде подобрено и оптимизирано. 

Проблеми на сегашното кръстовище: 

  • Сложна и неправилна форма, с 6 клона; 
  • Недостатъчно място за подреждане и изтегляне на автомобилите, излизащи от квартала при краткия зелен сигнал; 
  • Чести преплитания на множество потоци, което води до блокиране на улиците и парализиране на трафика във всички посоки; 
  • Дисбаланс на светофарните фази – заради натовареността на бул. Симеоновско шосе, зелената фаза за излизащите от квартала е кратка и нарядко; 
  • Недостатъчна широчина на кварталните улици и липса на контрол на паркирането постоянно води до блокирането им; 
  • Амортизирана или изцяло липсваща инфраструктура – дупки в пътното платно, липса на тротоари и осветление, хаотична ел. инфраструктура, разположени по средата стълбове на електропроводи и др.; 
  • Тежка имотна ситуация – граничните терени са частни, което силно ограничава възможностите за изграждане на по-сериозна транспортна инфраструктура. 

Имайки предвид всички тези фактори, нашият екип, включващ транспортни инженери и урбанисти, изготви предложение за бързо и ефективно решаване на транспортния колапс, без необходимостта от сериозни инвестиции, отчуждения или продължителни ремонти.

Решението: нов изход и кръгово движение

След щателен анализ на всички дадености, както и нуждите на транспортните потоци в района, предлагаме промяна на организация на движението, чрез изграждане на (полу)кръгово движение на мястото на сегашното 6 клонно кръстовище. Решението включва пробиване на втори изход от квартала към бул. Симеоновско шосе и въвеждане на еднопосочно движение в част от улиците и новооформилото се кръстовище. С тази реорганизация, съществуващият в момента вход-изход се преобразува само на вход с две ленти и възможност за бързо оттегляне на автомобилите и разпределението им към съседните улици. 

Пробива се нов изход, в рамките на около 20 метра, с две ленти, които са в посока изход от квартала. По този начин се осигуряват общо две ленти за по-бързо оттегляне на автомобилите, в рамките на късата зелена фаза на светофара. Новият изход ще разполага с две ленти за движение – по една както в посока центъра, така и в посока Околовръстен път. Смятаме, че осигуряването на две ленти за входи и две ленти за изход от квартала значително ще подобри пропускливостта на кръстовището и ще улесни комуникацията на квартала, без това да попречи на интензивното движение по бул. Симеоновско шосе. Всъщност в рамките на сегашната дължина на зелена фаза на светофара, много повече автомобили от кв. Витоша ще се включват и изключват в това кръстовище. 

Еднопосочното движение в рамките на кръговото движение, намиращо се на западната страна на кръстовището, ще осигури и две ленти за движение между четирите малки квартални улици. То ще намали пресичанията на транспортните потоци и блокирането на кръстовищата, което се случва постоянно в момента и създава тежки проблеми – изцяло пропуснати зелени фази и задръствания в дълбочина на квартала. 

 class=
Схема на движение с еднопосочни улици

Възможността за въвеждане на еднопосочно движение по тесните квартални улици, допълнително би улеснило и движението в рамките на предлаганото от нас подобрено кръстовище. Ако се изпълнят плановете и желанието на жителите на кв. Витоша, ул. Георги Райчев да стане еднопосочна в посока бул. Симеоновско шосе, а ул. Асен Разцветников в посока вътрешността на квартала, то преплитанията на автомобилните потоци в рамките на кръговото движение допълнително ще намалеят и оттичането на автомобилите ще бъде още по-лесно. Разбира се, евентуалното въвеждане на това еднопосочно движение трябва да подлежи на допълнителен транспортен анализ, защото касае и движението във вътрешността на квартала. 

 class=
Схема на движение показваща входящите и изходящите автомобилни потоци при еднопосочно движение на кварталните улици

Пробиването на втори изход към бул. Симеоновско шосе изцяло в рамките на общинските имоти (за да не се налагат нови бавни и скъпи отчуждения), ще наложи изместване на съществуващата спирка “Студентски град” с код 2381 за автобуси 67 и 102. Предложението ни включва преместване на спирката след новото кръстовище в южна посока, което няма да влоши транспортното обслужване, нито достъпа до нея заради предвидените корекции на пешеходните пътеки и потоци. 

С цел подобряване и улесняване на пешеходното движение, предложението ни включва изместване на пешеходната пътека към южната част на новото кръстовище, както и поставяне на пешеходни пътеки на всички клонове на самото кръгово движение. Изместването на пешеходната пътека в южната част на кръстовището ще позволи автомобилното движение в северната част да бъде облекчено. 

 class=
Схема на пешеходното движение

Заради специфичната геометрия и наличието на конфликтен ляв завой в северния клон на кръстовището, предвиждаме иновативно транспортно решение, което се прилага в много европейски градове. Предлагаме разделяне на автомобилните потоци и физическо отделяне на двете ленти по бул. Симеоновско шосе в посока центъра. Дясната лента се предвижда да бъде отделена и безконфликтна, т.е. за колите движещи се направо няма да има светофар, с което постигаме по-добра проточност на автомобилите. Дали лявата лента да бъде споделена между завиващите в ляво към кв. Витоша и движещите се направо към центъра, или ще бъде използвана само за ляв завой, както и дали лявото движение да се извършва в режим на изчакване на насрещно движещите се автомобили, трябва да бъде решено след задълбочен анализ на трафика в района и след симулация на двата варианта

Във всеки случай, с предложението предвиждаме кръговото движение и двата светофара по бул. Симеоновско шосе да работят като единно кръстовище. Това ще позволи абсолютна синхронизация на светофарните фази, максимална пропускливост и минимален брой светофарни фази. Всъщност, светофарните фази е възможно да бъдат намалени на две, което ще позволи трафикът по бул. Симеоновско шосе да не бъде затруднен, но влизането и излизането към кв. Витоша да бъде значително подобрено. 

Оптимизирането на кръстовището ще наложи и промяна на организацията на движението, касаеща и вътрешнокварталното движение. Естеството на кръговото движение забранява левите завои, които се постигат с няколко десни завоя. Това няма да промени вътрешнокварталното движение в посока от север на юг, но ще наложи движещите се в обратна посока да завиват наляво чрез излизане на бул. Симеоновско шосе. Подробно транспортно проучване би трябвало да покаже какъв процент от трафика ще бъде засегнат и дали и как да се предприемат мерки за неговото улесняване. 

На ход е зам.-кметът по транспорт

Предложението е представено на Инициативния комитет на живущите в кв. Витоша и на база техните забележки и предложения беше преработено и подобрено, така че в максимална степен да бъдат отразени и задоволени нуждите на живущите. 

Официалното предложение ще бъде внесено до зам.-кмета по транспорт, г-н Кристиан Кръстев и до директора на Дирекция за управление и анализ на трафика, г-н Димитър Петров. В аргументираното предложение от името на Спаси София и общинския съветник Борис Бонев отправяме искане да бъде възложено проектиране на обекта и възлагане на транспортно преброяване и изработка на транспортна симулация. Предложението вече беше представено в подробности на отговорните лица в Столичната община на официална среща по този повод и от тях очакваме да предприемат необходимите действия за изграждането му и облекчаване на движението в кв. Витоша.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.