Нашият екип представи идеен проект за обновяване на площад Възраждане.

Заедно с жители на квартала и граждани обсъдихме възможностите за трансформация на занемарените пространства на площада. Превръщането му в достъпен парк с обновено трамвайно обръщало и подземен паркинг е решение, както за недостатъчните паркоместа в района, така и за безопасни и облагородени пешеходни пространства в историческия център на града.

Многократно сме коментирали нуждата от подземни паркинги, а едно от най-подходящите места за това в центъра на София е пл. Възраждане. Показваме как може да осигурят паркоместа за автомобилите, като едновременно с това се подобри придвижването пеша и с градски транспорт в зелена среда.” – заяви Борис Бонев, водач на листата за общински съветници

Центърът не трябва да бъде място за тежък трафик, но и не може да се игнорира проблема с недостига на паркоместа. Ясно е, че трябва да бъде намален броят автомобили в откритите пространства, които трябва да са с безопасна и приятна градска среда за пешеходно движение. “Можем да постигнем по-широки тротоари с облагородена, зелена и достъпна пешеходна среда, която към настоящия момент липсва. Осигуряването на нови и изнесени от улиците паркоместа в центъра е наш приоритет от самото основаване на Спаси София.” – каза арх. Росица Николова, кандидат за общински съветник. Според нея проектът за трансформация на пл. Възраждане е не просто необходим, а напълно възможен при съобразяване със задължителните за такъв голям проект геоложки и археологически проучвания.

При представянето стана ясно, че под пл. Възраждане има място за над 200 автомобила на всяко подземно ниво. Ако подземният паркинг се построи на две нива, той ще събере около 500 автомобила. Предложението на Спаси София включва и промяна в организацията за движение – асфалтираната част по бул. Ал. Стамболийски между двете паркови пространства да се замени с пешеходна част, споделена с озеленено трамвайно трасе през парка и изнасяне на автомобилния трафик по периферията на площада. По този начин ще се намали интензивният трафик и ще се увеличат пешеходните зони през парка. А за да може да се оформи нова зелена пешеходна ос в центъра на София, пешеходното пространство на пл. Възраждане ще използва идентично оформление като това на пл. Св. Неделя. 

Вижте целия проект тук.