Една от най-устойчивите концепции във формирането на София от 30-те години на миналия век досега е свързването на града с Витоша чрез зелени клинове. Идеята, първоначално предложена с Плана Мусман, дефинира тяхната генерална посока, препотвърждавана през времето, но до разпадането на комунистическия режим те така и не се реализират.

Собствениците на терени, попадащи в обхвата им, страдат от същите проблеми, споделяни от жителите на Горубляне – имат имот, но не могат да го ползват.

Оформянето на зелените клинове ще подобри микроклимата в ограждащите ги квартали, страдащи от недостатъчно зелени пространства,

затова процесът по окрупняване на общинската собственост в обхвата на клиновете трябва да започне веднага. В публикувания от “Визия за София” доклад, засягащ темата за зелените клинове, се изреждат три подхода за реализирането им. Смятаме, че най-оптималният сценарий за трайното им оформяне е осигуряването на стабилна общинска собственост по цялата им дължина. Препотвърждаването им в новия ОУП като територия, отредена за градска зеленина, е ключово, за да може Столичната община да изработи проекти за реорганизацията им.