Вярваме, че санирането е ефективен начин за обновяване на сградния фонд в града ни и постигане на по-висока енергийна ефективност. До момента София не се справя толкова убедително в този процес, за разлика от други градове в страната. Затова освен през механизмите за увеличаване на енергийната ефективност на домакинствата, при санирането на сградите ще насърчаваме инсталацията на хоризонтални инсталации.

Хоризонталните инсталации с индивидуални топломери имат изключително малки загуби и ще премахнат злоупотребите с кражба от недобросъвестни собственици.

При добра изолация на тръбопроводите в общи части, загубите са несъществени и е възможно регламентирано да се премахне перо „сградна инсталация“ и в такъв случай ще стане възможен индивидуалния отказ от услугата, както и лесното ѝ възстановяване. Това ще предостави реална възможност и свобода на потребителите да избират желаните от тях услуги и ще прекрати монополното положение на Столичната топлофикация.

Потребителите, които вече са с хоризонтални инсталации, ще бъдат допълнително стимулирани и запознати с предимствата на самоотчитането и участието под формата на „асоциация“, където ще могат да използват преференциални цени на топлинната енергия и ще си спестят месечната такса за дялово разпределение.