Пандемията от COVID-19 показа, че много хора са уязвими и трудно могат да се справят с евентуална карантина – хората с намалена подвижност и възрастните бяха особено силно засегнати. Поради това през 2021 г. Столична община въведе т.нар. патронажна грижа за тези групи, която включва доставка на храна и продукти от първа необходимост (например лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, предоставяне на психологическа подкрепа. Тази грижа бе предоставяна до 2 часа дневно в период от 12 месеца с финансиране от близо 7 млн  лева. В рамките на проекта над 1800 души са получили такъв вид подкрепа, а през 2022 г. Столична община обяви, че проектът ще бъде продължен.

От Спаси София смятаме, че започнатата добра практика отговаря на дългосрочна нужда на живеещите в София, далеч надхвърляща периода на пандемията. Много хора изпитват трудности във всекидневните си задачи поради липса на финанси, физическа възможност за придвижване, самота, психологически и здравословни проблеми. Печално известен е случаят на майка и син, намерени от съседи, загинали в апартамента си в квартал „Лагера“ през февруари 2022 г., именно защото не са получили необходимата подкрепа навреме. 

Ще увеличим капацитета на патронажната грижа и ще ангажираме повече хора, в това число и доброволци, които да посещават гражданите на адрес и да им помагат.

Съвместно с граждански организации ще обучаваме доброволци, които да участват в различни акции и дейности със социална насоченост. Наложително е да се увеличат средствата за патронажна грижа и превръщането ѝ в постоянна услуга към Столична община. За нуждаещите се от редовна доставка на лекарства, самотни възрастни или хора с намалена подвижност, ще използваме и патрулиращите полицаи на Общинска полиция. Подобна практика е въведена в Талин и бележи сериозен успех, тъй като гарантира редовна социализация, както и укрепва доверието на местните общности към органите на реда.