“Малките пет кьошета” са естествена притегателна точка за хората заради множеството си своеобразни артистични или здравословни магазинчета и заведения. За съжаление обаче това е поредното ключово централно кръстовище, доминирано от автомобили, с неефективно разпределение на пространството и затруднено пешеходно движение.

Затова екипът ни разработи предложение за превръщане на “Малките пет кьошета” в емблематично кръстовище в центъра на София. Предлагаме автомобилите и пешеходците да споделят безопасно повдигнато кръстовище, където пешеходното движение е с приоритет. Основни цели на проекта са:

  • Освобождаване на повече пространство за живота, който кипи на “Малките пет”
  • Безопасно споделено кръстовище 
  • Облагородяване на градската среда
  • Съвременно артистично пространство

С фокус върху безопасността на пешеходците, предлагаме повдигнато споделено кръстовище с ограничена скорост за автомобилите. Повдигането на пътните платна до нивото на тротоарите, само в зоната на кръстовището, ще улесни пешеходното движение и ще повиши вниманието на шофьорите при навлизане в него.

Промяната на посоката на автомобилното движение по три от улиците, минаващи през “Малките пет”, ще намали транзитния трафик, който излишно натоварва центъра на града. Това няма да засегне достъпа на живущите в квартала и местния бизнес. 

Разширяването на тротоарите в зоната на самото кръстовище ще създаде емблематични малки площади в “кьошетата” и ще предложи повече места за сядане – свободно и към търговските обекти. 

Цялата зона на кръстовището ще бъде обединена с обща настилка – автентичните за центъра на София павета. Предвиждаме съвременно решение за уличното осветление – аксиално окачено осветление, което ще освободи пешеходното пространство от стълбове. Осветителните тела ще бъдат окачени над оста на улиците, което ще осигури оптимално и равномерно разпространение на светлината.

В централната градска част на София приоритет следва да бъдат пешеходното движение с достъпни тротоари, площадните пространства и зоните за отдих. От Спаси София вярваме, че повдигнатите споделени кръстовища и споделените улици имат ключова роля в решаването на проблемите на пешеходните зони в центъра.