С цел дългосрочно облекчаване на движението приоритетно ще работим за изграждане на ринговите булеварди, които създават проходими алтернативи за дългите пътувания. Важно за нас е да създадем нови връзки, които да изведат транзитното движение от историческия градски център. Поставяме си за цел ускорената реализация на южния и северния градски ринг на града – бул. Тодор Каблешков и тунели под бул. Сливница, пл. Сточна гара и бул. Ситняково.

Като първостепенна задача си поставяме изграждането на бул. Тодор Каблешков в пълния му габарит, заедно с предвиденото трамвайно трасе

между бул. България и метростанция Г. М. Димитров. Стратегически важен, той значително ще улесни движението между западните, южните и източните квартали и ще облекчи блокираните от тежък трафик булеварди като Евлоги и Христо Георгиеви, България, ул. Бяла черква и Пейо Яворов. При натоварените кръстовища с булевардите Черни връх и Симеоновско шосе предвиждаме изграждане на подземни безконфликтни преминавания на ринговия булевард с по две ленти в посока.

Ключов елемент за извеждане на транзитното движение от историческия център, особено по оста бул. Тодор Александров – бул. Цар Освободител, където средно дневното натоварване е над 20 000 коли на ден, е изграждането на безконфликтна алтернатива с висок капацитет, която наричаме Северен обход на центъра.

Затова ще започнем процедура за изготвяне на проект и поетапно строителство на тунели с по две ленти в посока под бул. Сливница и бул. Ситняково, осигуряващи бърза връзка между западните квартали като Надежда и Люлин с източните – Хаджи Димитър, Гео Милев и бул. Цариградско шосе. В рамките на проекта предвиждаме изграждане на отдавна заложеното кръстовище на две нива под пл. Сточна гара, преработка на пътните възли при гара Подуяне и бул. Цариградско шосе и бул. Пейо Яворов.

Без изграждането на заложените в плановете булеварди, свързващи града с Околовръстния път, Северна скоростна тангента и АМ Струма, София не може да се възползва пълноценно от тези магистрали. Активно ще работим за реализирането на пробивите на бул. Източна тангента и бул. Рожен. Ще настояваме пред АПИ при реализирането на Западната дъга на Софийския околовръстен път да бъдат защитени интересите на софиянци и на кварталите в непосредствена близост.

Освен свързващите София с републиканската пътна мрежа, в компактния град също има много пробиви, чиято реализация не търпи отлагане.

Такива са връзката на бул. Пенчо Славейков с бул. Инж. Иван Иванов, бул. Копенхаген между Дружба и Младост, както и бул. Ген. Данаил Николаев между Сточна гара и Централна жп гара. Ще работим целенасочено в посока реализиране на тези пробиви, като стартираме процедури по изготвяне на проекти и отчуждаване. Тези проекти ще дадат нови бързи връзки между различните зони на града и са липсващите парчета от основната улична мрежа, заради които днес излишно се натоварват съседните улици, а движението е бавно и изнервящо.