Лошите условия на труд в дружествата, обслужващи градския транспорт, не са изненада за никого. Острият недостиг на кадри, извънредният труд, който многократно надхвърля допустимите граници в Кодекса по труда, стресът и ужасните битови условия в депата, превозните средства и по крайните спирки са само част от проблемите, с които служителите се сблъскват ежедневно. Това е резултат от бездействието или симулирането на работа от страна на управляващите. 

Недоволството и отливът на кадри ще продължат, ако не се предприемат смели и последователни мерки.

За да подобрим условията на труд, предвиждаме ремонт и изграждане на нови санитарни помещения по крайните спирки, започвайки с онези в най-тежко състояние. Условията в депата и гаражите са трагични и процедура за изготвяне на проекти и намиране на европейско финансиране за тяхната пълна модернизация е наложителна. Те ще бъдат оборудвани и с интелигентна система за управление на подвижния състав и водачите, с което нарядите ще се планират с перспектива не по-малка от няколко седмици напред. Това ще позволи на водачите адекватно да планират свободното си време, както е навсякъде в Европа.

Основен фактор за лошите условия на труд е и постоянният стрес, предизвикан от хаотичния трафик. Очевидно решение е обособяването на повече автономни трасета за градския транспорт – бус ленти и обособени трамвайни трасета там, където често има сериозни закъснения. Те ще улеснят работата на водачите, а на гражданите ще осигурят по-бързо и редовно придвижване. От Спаси София от години се борим за приоритет и ускоряване на градския транспорт и сме готови веднага да предложим работещи решения.

Трамвайно депо „Будафок“ в Будапеща. Така изглеждат модерните трамвайни депа

Друг сериозен акцент е организационната култура в предприятията, така че служителите и да се чувстват подкрепени и стимулирани да работят и да не се стига до конфликти. Това ще постигнем чрез преосмисляне на комуникацията и посланията вътре в транспортните предприятия и ще заложим на много по-позитивен подход към водачите. Вярваме, че служителите са най-ценният ресурс, а когато те са щастливи и мотивирани да работят, то и качеството на услугата ще се повиши значително.