Спаси София разполага с доклад до Транспортна комисия към Столичен общински съвет внесен от трима общински съветника, в който се предлага за гласуване в понеделник (4-ти април 2016 г.) сключване на нова концесия за 16 автобусни линии в София на обща стойност 141 млн. лева без ДДС за срок от 8 години. Концесията е спечелена от фирма МТК Груп още през 2008 г., но остава несключена заради множество съдебни спорове и допуснати грешки от страна на администрацията. Поради тази причина фирмата търси неустойки в размер на 14,85 млн. лева от Общината. С цел избягване плащането на тази неустойка, Общината предлага сключване на ненужен към днешна дата концесионен договор по различни параметри от тези заложени в търга проведен през 2008 г. Сумата от 141 млн. лева без ДДС е достатъчно висока и заслужава както по-подробен анализ, така и обяснение от страна на най-висшите лица в Столична община за това защо се стигна до тази губеща ситуация. В тази кратка статия сме се опитали да обобщим най-стряскащите детайли от новия концесионен договор.

Солови вместо досегашните съчленени автобуси

В доклада липсва каквото и да е мотивиране или анализ на нуждата за отдаване на концесия на автобусните линии от този пакет. Към днешна дата, за разлика от 2008г., когато концесията е започната, общинското дружество “Столичен Автотранспорт” ЕАД безпроблемно експлоатира линии №№ 86, 118 и 119 с 15 съчленени автобуса, но концесията предвижда концесионерът да поддържа същите тези линии със същия брой, но само солови автобуси. Така, превозната способност на тези линии се намалява двойно, с което драстично се влошава качеството на транспортната услуга.

SS1_Avtobusi

Изискване към концесионера за типа на превозните средства според концесионния договор

Концесия за съвсем други линии

Тъй като първоначално обявения за концесиониране Пакет №1 включва линии, които към момента или не съществуват или имат значително променени маршрути, Столична община решава да отдаде на концесия съвсем други линии. Това е нечестна игра, тъй като концесионерът, а именно фирма МТК Гроуп е спечелила търг с други параметри, което оставя сериозно съмнение за правото му да оперира линии извън първоначално договорените в конкурса. Ето какво пише в доклада, представен за гласуване в Транспортна комисия:

SS2_PromqnaLinii

Нов договор с частник за следващите 8 години

Договорът за концесиониране предвижда частната фирма да поеме експлоатацията на 16 автобусни линии за срок от цели 8 години. Това означава, че фирмата МТК Гроуп ще може да обслужва тези линии до 2023-2024 година (в зависимост от датата на сключване на договора).

SS3_SrokDogovor

… а Общината уж щеше да се отказва от договори с частни превозвачи

През изминалата 2015г. Столичният общински съвет реши, че договорите с частните превозвачи в София няма да се подновяват. Това намерение беше неколкократно препотвърдено в медийното пространство и от зам.-кмета по транспорт Любомир Христов. Също така, точно това намерение на Общината се използва като аргумент от Центъра за градска мобилност при искането за увеличение на цената на билета с 60%. Логиката е, че след прекратяването на концесиите, общинският превозвач „Столичен Автотранспорт” ЕАД ще поеме линиите от частните превозвачи и затова са нужни повече средства за закупуване на нови автобуси. Ето какво реши Столичният общински съвет на 25 юни 2015г:

SS4_KoncesiiDnevnik

Източник: Дневник

Всичко това за 141 млн. лева без ДДС

За пакета от предвидените за концесиониране 16 автобусни линии е заложен пробег от 5 879 000 км годишно. Това внушително число от почти 6 млн. километра се приближава до концесията на Карат-С, която е най-голямата в София с над 8 млн. километра пробег на година. Ето какво точно предвижда договора:

SS5_Probeg_Linii

Предвиденото заплащане към фирмата МТК Гроуп е в рамките на стандартното заплащане на километър пробег и към другите частни превозвачи в София – 3 лева на километър без ДДС:

SS6_Cena

Елементарната сметка показва, че в рамките на тези 8 години, Столична община ще плати общо 141 млн. лева без ДДС на фирмата МТК Гроуп за извършване на превоз на пътници в масовия градски транспорт. Това е внушителна сума, която значително надвишава общите годишни приходи на Центъра за градска мобилност от издаване на билети и карти, които за 2015г. са в размер на 114,6 млн. лева.

3 лв * 5 879 000 км * 8 години  = 141 096 000 лв (без ДДС)

Коя е фирма МТК Гроуп?

Фирма МТК Гроуп е наследник на фирмата МТК Груп, която е спечелила търга за концесия на линиите от Пакет №1 през далечната 2008 година. Посоченият в доклада на общинските съветници Булстат номер на фирмата е BG121538055. Справка на сайта на Булстат показва, че тази фирма е дерегистрирана още през 2013 година, а нейн сайт или контактна информация не успяхме да намерим.

SS7_MKTBulstat

Източник: Булстат

Същевременно, в Търговския регистър фирма МТК Гроуп съществува. Интересна подробност е, че капиталът на дружеството е от едва 6000 лева.

SS8_MTKTyrgovski

Източник: Търговски регистър

Освен това и двете фирми са регистрирани на един и същ адрес, като трябва да се отбележи, че фирмата спечелила концесията – МТК Груп, има за основна дейност разпродажба на машини – фрезове, стругове, гайки, болтове и др. Нейният сайт посочен в долния източник е неактивен.

SS9_MTKEcon

Източник: Econ

Твърде заплетена предистория

Съдебната сага с концесията на Пакет №1 продължава от 2008 г. насам. Основните събития в нея са следните: фирмата МТК Груп печели търга за концесия през 2008 г., но заради различни съдебни дела договорът остава несключен. След решаването на всичките съдебни дела, през 2011 г., МТК Груп многократно моли Общината за подписване на договор, но Общината не започва изпълнение на концесията. През 2012 г. настоящият кмет на София, г-жа Йорданка Фандъкова, прекратява конкурса за концесия на автобусни линии включени в Пакет №1. През същата година фирмата МТК Гроуп предявява иск за 14,85 млн. лева срещу Столична община за заплащане на обезщетение. На 26 март 2016 г. (преди десетина дни) Административен съд София-град обявява делото за решаване . На 4 април 2016 г. Общински съветници предлагат за приемане в транспортна комисия доклад, който предвижда извънсъдебно решение на спора: отдаване на 8 годишна концесия за променен Пакет №1 на обща стойност 141 млн. лева без ДДС, в замяна за оттегляне на иска в размер на 14,85 млн. лева от страна на фирмата МТК Гроуп.

SS010_Kmet1

SS011_Kmet2

timeline

Как стигна Общината до тази губеща ситуация?

От Спаси София държим на прозрачно и открито управление, в което виновните за допуснатите грешки си поемат вината. Сегашната ситуация, в която се намира Столична община, е недопустима, тъй като тя е изправена пред два губещи избора: да загуби делото и да изплати 14,85 млн. лева неустойки на фирмата МТК Гроуп или да сключи ненужна към този момент концесия на обща стойност 141 млн. лева без ДДС за следващите 8 години. Новата концесия идва в момент, в който Столичен общински съвет излиза с решение за прекратяване на концесиите на частни превозвачи след изтичане на договорите им. Настояваме всички компетентни институции да изпълнят своите задължения и да разследват защо е допуснат пропуск, който ще струва 141 млн. лева. Искаме ясни отговори и обяснение от кмета г-жа Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по транспорт Любомир Христов (б.а., който пак заради проблеми с концесиите на линии и почти подарените от него милиони от лихви беше наказан с последно предупреждение за уволнение още през 2012 г. ) защо се допуска тази ситуация и то на фона на недопустимото и необосновано искане за шоково поскъпване на билетите с 60%.