Политическа партия Спаси София започва изграждането на местни организации в районите на София, с които целим разрастване на партийната дейност, укрепване на демократичния процес и представляване на интересите на гражданите на местно ниво. 

Местните организации ще имат делегирани права и отговорности според партийната структура. Те ще бъдат ангажирани с организацията на различни събития, отворени дискусии с граждани по теми, значими за района, инициативи с обществен принос и други.

Научете повече за дейността на местната организация и нейните членове:

1. Какви са моите права и задължения като член на местна организация на партия Спаси София? 

 • Предлагаш активности и инициативи и участваш в тяхната реализация; 
 • Участваш в срещите и дискусиите, организирани за района;
 • Участваш в активностите на местната организация;
 • Гласуваш при избор на председател;
 • Подпомагаш дейността на партията чрез членският си внос.

2. Какви са ползите от членство в местна организация на партия Спаси София?

 • Участваш демократично с глас във вземането на решения по различни градски теми и политики; 
 • Излъчваш представители за избираеми позиции;
 • Създаваш нови контакти и връзки с представители от бизнеса/НПО сектора или други сдружения за района; 
 • Имаш възможност за участие във вътрешни обучения и семинари.

3. Мога ли да продължа да бъда съмишленик на Спаси София, без да съм партиен член на местна организация? 

 • Правото да бъдеш партиен член на местната организация е личен избор. Всеки може да бъде активен в дейностите организирани по райони с разликата, че партийните членове ще имат възможност да участват в гласувания с които се вземат решения.

4. Колко човека е минималният брой членове които са необходими за учредяване на местна организация?

 • Минималният брой е 25 човека.

5. Каква е йерархията в местната организация?

 • Всяка местна организация е малка общност, която се ръководи от местен координатор. В зависимост от броя членове може да има и допълнителни позиции.

6. Очаква ли се да се учредяват и местни организации в други градове?

 • В даден момент Спаси София ще започне да се развива и на национално ниво.