От софиянци, които са нaши съюзници вече 14 години и на които ние ежедневно доказваме не само, че обичаме София, но че с професионалния ни екип можем да даваме решения на проблемите. Дошло е времето да поискаме тяхното доверие, за да можем да осъществим големия потенциал на София.

Същевременно, работим за широко обединение, включващо експерти, граждански организации, квартални комитети и партии, които споделят приоритети заложени в План за София.