Местната политика е много по-близка до ежедневието на хората и ние не искаме тя да робува на идеология. Борим се решенията да почиват на експертност и дългосрочна визия за София, направена в консенсус с нейните граждани.

Нашите приоритети за София са инвестициите в кварталите, чист и зелен град и прозрачно управление. За да ги постигнем, се налага да прилагаме разумен микс от леви и десни мерки. Както не можем да си представим София да не предоставя добри общински жилища на млади семейства или да не стане по-достъпна и зелена, така и не можем да си представим София да не създава благоприятна среда за бизнес.

Същевременно ние сме убедени демократи, които виждат България като равностоен и уверен партньор в обединена Европа. Включването на гражданите, поемането на отговорност и публичност във всяко наше действие са основните ни принципи.