“Моля ви да не ми задавате въпроси защо е мръсен въздухът и какво правите. Отговорността е на всички.” 
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община от 13 години

Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Председател на Столичен общински съвет,
Уважаеми общински съветници,   

За пореден път бъдещето на София, здравето на столичани и курсът на развитие на най-големия икономически и културен център в България биват пренебрегвани от настоящето управление на града в името на краткосрочни политически схеми и дивиденти

Столична община бе осъдена от граждани и граждански организации, между които и Спаси София, да преустанови бездействието си относно системното замърсяване на въздуха през ноември 2021 г. В стремежа си да прикрие своя многогодишен провал и абдикация от управлението на града, г-жа Фандъкова предложи припряна и лишена от цели и мотиви нискоемисионна зона, която очаквано беше отхвърлена за разглеждане от общинските съветници – както от страна на опозицията, така и от част от управляващите. 

Безсилието на г-жа Фандъкова и ръководената от нея градска администрация да предложат аргументирани мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобили и битово отопление бе очевидно от нейното изявление от трибуната на Столичния общински съвет, когато тя си позволи да търси вина за токсичния софийски въздух у всички останали, но не и у самата нея. Кметът Фандъкова даже помоли да не ѝ задават повече въпроси защо е мръсен въздухът и какво прави тя по въпроса!

Уважаема г-жо Фандъкова, ние от Спаси София ще продължим да питаме лично Вас защо стотици наши съграждани умират всяка година вследствие на респираторни инфекции, защо допуснахте София редовно да оглавява класациите за най-замърсени градове в ЕС, а въздухът, който дишаме, да е с опасна концентрация на вредните за хората ФПЧ и азотен двуокис през по-голямата част от годината. ГЕРБ и г-жа Фандъкова са начело на града от 17 дълги години и между сърдитите физиономии и арогантното говорене прозира липсата на управленски капацитет, визия и желанието за отговорна работа в името на столичани

След отхвърлянето на необмисленото предложение на ГЕРБ, председателят на Столичния общински съвет,  за когото няма тема, дори и такава, която поставя в риск живота на стотици хиляди софиянци, която да не може да се използва като възможност за манипулации, изпрати писмо към общинските съветници, с което направи безсилен опит да прехвърли топката на опозицията, която е била длъжна да предложи нова наредбаИскането му идва въпреки всички изхарчени средства от столичната администрация за консултантски доклади, експертни анализи и 12 месеца работа на общинските съветници от ГЕРБ. Убедени сме, че такъв недалновиден и безотговорен подход на управление ще се отрази негативно на обществените нагласи относно приемането на тези жизненоважни мерки. 

Уважаеми г-н Георгиев – предложеният от вас и кмета Фандъкова, и правилно отхвърлен от общинските съветници, проект за нискоемисионна зона e немотивиран, неамбициозен и несправедлив. 

Затова предлагаме основни препоръки и насоки, които да бъдат използвани за подготовката на аргументирана, разумна и целесъобразна наредба за нискоемисионна зона на база на ясно зададени цели, прецизен анализ и оценка на въздействие.

1. Алтернативи на придвижването с личен автомобил

В отхвърлената наредба Столична община налагаше редица санкции и ограничения без да предложи алтернативи за придвижването. Общината е длъжна да защити интересите на по-голямата част от населението, което ще бъде засегнато от предложената наредба като изготви, представи и осъществи план със съпътстващи мерки и инвестиционна програма, която да предостави реални алтернативи на автомобилния транспорт. Това включва конкретни мерки за по-бърз и редовен градски транспорт, повече удобна пешеходна инфраструктура, всеобхватна велосипедна мрежа, система за наем на велосипеди и други незамърсяващи превозни средства.

2. Задължително трябва да се избегне създаването на нови точки на замърсяване по несправедлив и арбитражен начин. 

Столична община трябва да предложи териториален обхват на нискоемисионните рингове на база на задълбочен анализ на трафика, който да не създава нови задръствания и излишно замърсяване в кварталите извън центъра.

3. Каква ще бъде цената, която всяко домакинство ще плати? 

Столична община трябва да проведе широка информационна кампания, която ясно да представи цената от такава мярка на засегнатите домакинства, но и да представи социалните, икономически и екологични ползи за всеки един гражданин. 

4. Без нецелесъобразни и незаконосъобразни административни пречки и тежести.

Предложенията на управляващите относно административното обслужване са ретроградни и ще създадат допълнителна административна тежест за гражданите и нови опашки. В допълнение, предложената от ГЕРБ наредба включва дискриминационни текстове за едни от най-уязвимите групи в обществото.

5. Нискоемисионната зона за битово отопление трябва да бъде честна, справедлива и целесъобразна. 

Грешна е стратегията на Столична община да ограничи едва 5.5% от домакинствата, използващи твърдо гориво за отопление в първата фаза на мерките, а от 2030 г. да наложи абсолютни ограничения на всички домакинства. Трябва да бъде предложен плавен, честен и амбициозен план за действие, изграден около програма за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, но и покриването поне на част от разходите за отопление през първите няколко години.  

Уважаеми общински съветници, вече 2 месеца от отхвърлянето на наредбата за нискоемисионна зона, ГЕРБ и Фандъкова не са свършили нищо – няма експертни или обществени обсъждания, няма и нови предложения за отстраняване на огромните дефекти в наредбата. Не се превръщайте в изкупителни жертви на политическите машинации на тази власт! Защитете интереса на своите гласоподаватели и всички ваши съграждани като заявите ясно, че нискоемисионната зона ще бъде приета след смислен, аргументиран и широк обществен дебат на база на мотивирана и целесъобразна наредба, представена в общинския съвет от г-жа Фандъкова. 

С уважение, 

Спаси София,
Борис Бонев, независим общински съветник