Има каузи, за които си струва човек да се бори! 

Има хора, с които си струва човек да бъде рамо до рамо!

Настъпи моментът ние, гражданите, да спасим София и България! 

Скъпи съграждани, правим важна крачка напред! 

Преди 14 години започнахме като трима съмишленици, които повярвахме, че и от нас зависи в какъв град живеем. Днес каузата ни да спасим София увлича хиляди – архитекти, инженери, юристи, лекари, учители, икономисти и преди всичко активни и непримирими граждани. Израстваме, ставаме все повече и даваме ясен сигнал, че сме готови да поемем отговорност за решаване на проблемите на София.

В последните години със съжаление наблюдаваме неспирно забавяне на развитието на България: липса на визия за развитие и ценностна система, изпразване от съдържание на политическия дебат, задълбочаване на разделението, примирение с посредствеността. Криза, която се отразява върху живота на всеки от нас, превръщайки ежедневието ни в борба за права, които отдавна са приети за неотменни. Влошаването на средата, в която живеем, е естествена последица от безотговорността и самовъзпроизвеждащата се корупция.

Ние не можем безучастно да наблюдаваме как се пропилява потенциалът на цяла нация. Не искаме да сме съучастници в безидейно и подчинено на личния интерес на малка група хора управление. Настъпи моментът порочните практики да отстъпят място на почтеност, визионерство и експертност. Време е да покажем отговорна политика, балансираща интересите на гражданите като индивиди и като част от общността.

Затова обединяваме (и)дейните хора, които имат капацитет, енергия и знания. Партия “Спаси София” ще е платформата, която ще позволи екипът ни от професионалисти да работи ефективно в полза на България, да решава пренебрегваните проблеми на гражданите и да превърне София в двигател, който служи за пример и показва пътя за развитие на страната ни.

Гражданите имат очакване – искат да видят зряла и компетентна политическа сила. Формация, която успешно ще се справи с наследството на сегашното управление, но и която ще превърне България в просперираща страна с достоен стандарт на живот. 

Доказали сме, че не се сещаме за проблемите на нашите съграждани само преди избори, а сме в постоянен и ефективен диалог с тях. Техните мнения вдъхновиха конструктивните и добре обмислени експертни решения, залегнали в План за София. С участието на нашата организация в общинския съвет, софиянци получиха силен и автентичен глас в тяхна подкрепа. 

Водени от увереност, кураж и воля, заявяваме че продължаваме да участваме в обществения живот, като учредим политическа партия “Спаси София”, и се посветим на постигането на нашите цели:

 1. Честно, прозрачно и модерно управление с безпартийна администрация и без корупция;
 2. Ускорено регионално развитие и децентрализация на местната власт;
 3. Трайно повишаване на доходите и благосъстоянието на гражданите, насърчаване на икономическата свобода и създаване на среда за свободна стопанска инициатива;
 4. Равен достъп до обществени блага и достоен живот за всички;
 5. Силна България като равноправен и уверен фактор в европейското семейство;
 6. Защита на демокрацията, човешките права и свободи за живот в справедливо общество.

За постигането им ще се водим неизменно от нашите принципи за:

 • Почтено и компетентно управление в името на обществения интерес;
 • Лична свобода, защита на човешките права и достойнство;
 • Справедливост, установена чрез върховенство на правото;
 • Сигурност чрез демократични, силни и ефективни институции;
 • Баланс между интересите на индивида и тези на обществото;
 • Благосъстояние чрез насърчаване на предприемачеството и условия за свободна инициатива;
 • Социална солидарност в здрави, активни и отворени общности;
 • Плурализъм и свобода на изразяването.
 class=

Смело правим следваща крачка напред. Време е да осъществим идеите и решенията, които предлагаме вече толкова години. Убедени сме, че динамичният свят не е черно-бял, че решенията за подобряване на живота на хората са отвъд клишетата за „ляво“ и „дясно” и, че доброто управление е баланс между различни политики, към който ние ще се стремим.

С тази решителна крачка за навлизане в политическия живот, ние ще продължим да бъдем водени от автентичната гражданска енергия, залегнала в основата на нашата организация. Разчитаме на подкрепата на всички, които не се страхуват да отстояват правото си на добър живот, на тези, които мечтаят децата ни да живеят в чисти и уредени градове, в свободна, справедлива и модерна България. Разчитаме на хора, които искат да участват във възходящото развитие на нашите градове и региони и да спомогнат за разгръщането на пълния им потенциал.

Заедно с вас ще се преборим! 

Всичко изброено ни дава основание и воля да приемем настоящата декларация, с публикуването на която откриваме подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия „Спаси София“.

Настоящата учредителна декларация е приета от Инициативен комитет на 05.11.2022 година, в съответствие със Закона за политическите партии.

UK

Изтеглете цялата декларация тук.