ДО

Дончо Барбалов
Зам.-кмет по транспорта

Румяна Милова
Дирекция “Паркиране и мобилност

Христиан Петров
Директор ЦГМ

Екатерина Йорданова
Общински съветник

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

относно премахване на местата за паркиране и подобряване на условията за пътуващите на спирка 1720 (Съдебна палата)

Уважаеми дами и господа,

С настоящия документ предлагаме незабавно да бъде възложено премахването на местата за паркиране в Синя зона, разположени върху спирковия остров на една от най-натоварените спирки в София – Съдебна палата (№1720), на трамвайни линии №5 и 8, ползвана ежедневно от хиляди пътници.

Според официалните данни от последното преброяване на ЦГМ, общото среднодневно натоварване на трамвайни линии 5 и 8 е 67 000 пътника на ден. Немалка част от тях ползват именно спирка “Съдебна палата” за връзка с метростанция Сердика и централната градска част.

Въпреки сериозната натовареност, условията за чакане на градския транспорт са неприемливи. Голяма част от така или иначе малкия спирков остров е заета от автомобили заради обособените върху острова, места за платено паркиране, част от Синя зона. Заради това, върху спирковия остров са поставени и антипаркинг колчета в два реда, допълнително затрудняващи както чакането, така и слизането и качването от трамваите. Освен това, хаотично разположени са и няколкото контейнера за смет, павилиони, химическа тоалетна и разхвърляни строителни отпадъци, което води до нелицеприятна и недопустима визия за центъра на една европейска столица.

Затова настояваме за незабавно премахване на местата за платено паркиране от спирковия остров и преместване на антипаркинг елементите на ръба на ул. Позитано. Нещо повече, антипаркинг елементите от страната на трамвайното трасе трябва да бъдат изцяло премахнати защото пречат при качване и слизане от трамваите. Така пътниците ще разполага с цялото пространство на острова, а техният комфорт ще бъде подобрен.  

Като втори етап предлагаме да бъдат предприети следните мерки за подобряване на комфорта на пътуващите и привлекателността на градския транспорт:

  1. Поставяне на два навеса по дължината на спирката. Те ще защитават пътниците от метеорологичните условия (слънце, дъжд или сняг). Необходимостта от поставяне на два спиркови навеса е обусловена от факта, че спирката обслужва две от най-натоварените трамвайни линии в София и е натоварена целодневно. За по-комфортно изчакване на превозните средства, трябва да бъдат поставени повече пейки, по цялата дължина на навесите.  
  2. Засаждане на няколко нови дръвчета за по-комфортно чакане през лятото и по-красива и екологична градска среда.
  3. Премахване на будките, строителните отпадъци, стари стълбове и др. Голям проблем не само за пътниците, но и за визията на това централно място, е хаотичното състояние на инфраструктурата. Затова пространството трябва да бъде почистено както от основите на стари и вече премахнати будки, така и от съществуващите, които трябва да бъдат премахнати. Предвид натовареността на спирката, новопоставената будка на ъгъла на улиците Позитано и Лавеле трябва да бъде сменена с пункт за продажба на карти на ЦГМ.
  4. Подновяване на настилката. Заради поставянето и премахването на различни елементи, предимно антипаркинг колчета, през годините, настилката на спирковия остров е силно амортизирана и не отговаря нито на нуждите на пътниците, нито на визията на града.

Във връзка с премахването на местата за паркиране, очакваме незабавна реакция както от зам.-кмета г-н Барбалов, така и от ръководните лица на ЦГМ в лицето на г-жа Милова. Тази мярка не изисква финансов или организационен ресурс, но ще бъде крачка в правилната посока за развитието на столицата като град, даващ предимство на градския транспорт и неговите ползватели. Нещо повече, това ще бъде в унисон с дадените обещания от г-жа Фандъкова и приетите мерки в доклада на арх. Геел, за постепенно, но решително намаляване на местата за паркиране. Няма нито един аргумент места за платено паркиране, разположени върху спирков остров, да не бъдат премахнати.

Също така настойчиво Ви призоваваме да предприемете действия и по отношение на предложените във втория етап мерки. Те не изискват значителен или организационен ресурс, но значително ще подобрят градската среда. Убедени сме, че не бива да се чака отлагания от години ремонт за милиони на трасето на трамвай №5, а междувременно пространството да бъде оставено на саморазпад. Смятаме, че решаването на този проблем ще даде положителен сигнал към пътниците на градския транспорт и ще докаже, че управляващите решават и не отлагат проблемите.

С уважение: Екипът на Спаси София

08.04.2019 г.

Приложения: паркирането върху спирковия остров значително нарушава комфорта на пътниците на най-натоварените трамвайни линии