Ще станат ли софийските трамваи по-бързи?

Проект - 02/05/2015

Ще станат ли софийските трамваи по-бързи?

Дали заради безотговорност и некомпетентност или умишлени действия, трамвайната мрежа, която заедно с метрото е основата на масовия градски транспорт в София намалява със стряскаща бързина. В не толкова далечното минало, Столицата ни се гордееше с гъста трамвайна мрежа, обвхащаща голяма част на града, голям брой превозни средства и често обслужване на линиите. В последните десетина години обаче трамваите в София спряха да обслужват цели 8 трамвайни линии (№ 2, 9, 13, 14, 15, 16, 17 и 21), предстои закриването на още 2 (№ 6 и 19), а в експолатация бе пусната само една – № 23. Броят на трамваите, които обслужват столичани през същия този период е намалял с повече от 100 или около 25% от наличния подвижен състав.

Освен закриването на трамвайните линии, столичани станаха свидетели и на премахването на следните трасета:

 • по бул. Витоша
 • по бул. Св. Кл. Охридски до жк. Дървеница
 • по бул. Черни връх
 • по бул. Ломско шосе
 • по улиците Царевец и Христо Силянов в жк. Надежда
 • по бул. Драган Цанков до Руското посолство

Съвсем скоро предстои и премахването на трамвайната линия в тунела под НДК, с цялото ѝ продължение към хотел Хемус и бул.Арсеналски. За този период беше построено само едно ново трамвайно трасе в ж.к. Надежда – по ул. Ген. Никола Жеков, което имаше за цел да замести премахнатото трасе по бул. Ломско шосе.

Освен драстично орязаната мрежа в кварталите на София, както и липсата на нови отсечки, основен проблем пред трамвайния транспорт на София са неавтономните участъци в центъра на града, където колите често пречат на трамвайното движение. В резултат, трамваите са бавни и неконкурентни с останалите форми на транспорт или личния автомобил, както и често закъсняват. Хаосът с движението по трамвайните линии не просто прави центъра на София неприветлив, но и създава множество предпоставки за опасни инциденти.

Предвид предстоящото премахване на релсите в тунела под НДК, бул. Витоша ще остане единственото трамвайно трасе по оста север-юг южно от НДК, а това изисква спешни мерки за отделяне на трамваите в обособени ленти за движение, които да осигуряват бързо, надеждно, редовно и комфортно прекосяване на центъра на града.

vazovИзчисленията за спестеното време се основават на броя трамваи преминаващи по трасето за един ден при средна натовареност от 40 пътника в превозно средство.

Ситуацията по бул. Дондуков е идентична: това е единственото трасе което свързва широкорелсовите линии на източна София с центъра и останалата част на града. След заложеното и планирано разширение на трамвайната мрежа с широко междурелсие (предстои преобразуване на трамвайна линия 5 по бул. Цар Борис III от 1009 на 1435 мм и нейното свързване с останалата нормалнорелсова трамвайна мрежа на София), е логично, че значението на този трамваен коридор тепърва ще нараства. Отговорните лица в Столична Община са длъжни да предвидят бъдещите нужди на гражданите на София, да се възползват от появилия се шанс и да се обособят трамвайните линии в тези два участъка.

dondukovИзчисленията за спестеното време се основават на броя трамваи преминаващи по трасето за един ден при средна натовареност от 30 пътника в превозно средство.

Това е и причината Спаси София да внесе мотивирано предложение относно предстоящите строително-ремонтни работи по бул. Витоша и по бул. Дондуков финансирани от бюджета на София. В предложението си насочихме вниманието на зам.-кмета по транспорта г-н Любомир Христов към възможността Столична община да предвиди, заложи и изпълни меки мерки за автономизиране на трамвайния транспорт по следните участъци:

 • бул. Витоша в отсечката между пл. България (НДК) и ул. Краище
 • бул. Дондуков в отсечката между ул. Веслец и ул. Кракра

На провелото се на 22.04.2015 г. заседание на Транспортна комисия на СОС е бил поставен въпросът за поставяне на бетонни ограничители, които да ограничават движението на автомобили върху трамвайните релси – в много случаи масова практика в София. Такива ограничители, гарантиращи автономността на софийските трамваи бяха предложени от Спаси София по време на презентацията „Пет идеи за по-добра София“ в IEC, провела се като част от Българска строителсна седмица. Поставянето на ограничителите ще се явява забрана по смисъла на чл. 72 от Правилника за Прилагане на Закона за Движение по Пътищата, който гласи:

Чл. 72. Движението на нерелсово пътно превозно средство по трамвайно платно, ако няма други забрани, се разрешава само при изпреварване или заобикаляне в посоката на движение на трамвая, но без да му се пречи.

Въвеждането на такава забрана ще покаже, че Столична община застава зад изразената си позиция, че повишаването на средната скорост на движение на трамвайния транспорт е неин основен приоритет. Липсата на дисциплина на шофьорите е проблем, който сериозно пречи на трамваите в конфликтните точки и рефлектира негативно върху спазването на разписанието им в целия град.

Поставянето на ограничители ще позволи по-бързото и безопасно движение на трамвайните мотриси. Също така тази мярка ще допринесе за:

 • повишаване на качеството на трамвайния транспорт в София;
 • подобряване на спазването на разписанията;
 • повишаване на атрактивността на този тип транспорт;
 • значително подобряване на реда в движението по улиците;
 • значително по-тиха и екологична обстановка в центъра на града.

comparisonСравнение между булевард в Будапеща и… София

Вече съществува прецедент с поставяне на ограничители на ул. Алабин – напълно естествено е тази добра и доказано успешна практика да бъде продължена и в други конфликтни точки в града. Предложението на Спаси София касае поставянето на бетонни ограничители, поради много по-голямата им здравина и по-издържан естетически вид, за разлика от досега използваните ярко-жълти и чупливи светлоотразителни елементи.

Подобни меки мерки успешно се прилагат в редица градове като Будапеща, Париж и Прага. Ниската им себестойност и високите резултати в повишаването на средната скорост на движението на трамвайния транспорт ги правят подходящи за условията в София, който е сред градовете с най-ниска средна скорост на движение в Европа- 13,5км/ч.

Трамваите в София са с най-ниска средна скорост на движение в Европа

В предложението на Спаси София към Столична община изказахме мнението, че още на ниво задание за предстоящите ремонтни работи трябва да се заложат ограничители със следните или идентични технически характеристики, които да следват габаритите на трамвайното трасе, замествайки пътната маркировка, бележеща го сега:

balls

Широчина (см) Дължина (см) Височина основа
(см)
Височина ограничители (см) Тегло
(кг)
Тип бетон
24,5 60,0 8,0 9,0 38,0 C30/37*

* БДС EN 206-1 “Бетон” (Български държавен стандарт за предварително напрегнати връхни конструкции)

Въвеждането на тази мярка ще бъде и в съответствие с многобройните твърдения на представителите на Столична Община, че “в последните 15 години се полагат неимоверни усилия за развитие на публичния транспорт”.

Автономни трамвайни трасета в Будапеща.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.