Предложения относно Бюджет 2020 г. на Столичната община

Проект - 03/02/2020

Предложения относно Бюджет 2020 г. на Столичната община

Дo:
Елен Герджиков
Председател на Столичния общински съвет

Йорданка Фандъкова
Кмет на Столичната община

Дончо Барбалов
Зам.-кмет по Финанси и стопанска дейност

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
за изменение на проект за
бюджет на Столичната община за 2020 г.
от
Борис Бонев – общински съветник

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Барбалов,

Във връзка с предстоящото обсъждане на актуализирания проект за бюджет на Столичната община за 2020 г. Ви представям моето становище, както следва:

Предложения за включване в бюджета за 2020 г.:


1. Други дейности по транспорта /849/  

а) Основен ремонт на релсов път и ККМ

За разлика от предишната 2019 г., когато бяха заложени недостатъчните 1,5 млн. лв., то през 2020 СО предвижда за целта крайно недостатъчните 0,67 млн. лв. за поддръжка на трамвайната мрежа. Имайки предвид тежкото и амортизирано състояние на релсовия път в столицата, множеството инциденти, както и цената на елементите, необходими за нейното подобряване (криви, стрелки, кръстачки и др.), е очевидно, че заделените средства са крайно недостатъчни. Няма обяснение защо при тежкото състояние на трамвайната и тролейбусна мрежи, парите се орязват наполовина.  Нещо повече, важните проекти за цялостен ремонт на трамвайните трасета, като тези по булевардите Цар Борис III, Александър Стамболийски и Джеймс Баучер не се изпълняват с години, въпреки обещанията. Затова нуждата от повече собствени средства за поддръжка на трамвайната инфраструктура е повече от очевадна. В допълнение, профилактика на релсовия път (подбиване, лубрикиране и шлайфане) се прави изключително рядко, в резултат на което трамваите са шумни и бавни. След проведен разговор с ръководството и експерти от Столичен електротранспорт получих и допълнително уверение за нуждата от значително увеличаване на средствата, за да може трамвайната мрежа на столицата поне да се поддържа в сегашното си, предаварийно състояние. Затова смятам, че трябва да се предвидят поне 2,5 млн. лв. през 2020 г., с които да се гарантира безопасното експлоатиране на екологичния наземен градски транспорт, както и да се предприемат реални действия за ускоряването му. 

б) Изграждане на трамвайни ограничители и острови 

Въпреки публичните обещания за поставяне на бетонни трамвайни ограничители по булевардите Възкресение, Мадрид, Янко Сакъзов и Черни връх, направени още през 2018 г., в бюджета за 2020 г. такъв разход не е предвиден. Припомням че, 2019 г. беше нулева година по отношение на отделяне на трасетата на градския транспорт от останалия трафик. Не бяха поставени нови трамвайни ограничители, нови БУС ленти или изградени спиркови острови. Считам за необходимо добрата практика от 2018 г. да продължи през тази година, като предлагам да бъдат предвидени 2 млн. лв. за ограничаването на още най-малко два километра трамвайни трасета. Предлагам приоритетно да бъдат поставени ограничители по бул. Мадрид, бул. Янко Сакъзов и бул. Черни връх, в участъка между Хладилника и бул. Никола Вапцаров. 

в) Закупуване на камери за наблюдение на БУС лентите

Поставените през 2019 г. камери за автоматично следене на трафика доказаха своята ключова роля при налагане на спазването на правилата за движение. Въпреки това, голяма част от БУС лентите в столицата все още не разполагат с камери и там нарушенията са в пъти повече, сравнено с булевардите, на които вече са поставени камери. Добрият пример трябва да продължи да се развива, затова предлагам да бъдат заделени средства за закупуването на още най-малко двадесет (20) камери, оборудвани с възможността да следят за спазването на БУС лентите и автоматично да изпращат глоби към нарушителите, които да бъдат поставени по булевардите Александър Малинов, Христо и Евлоги Георгиеви, Васил Левски, части от бул. България, както и новопредвидената БУС лента по бул. Патриарх Евтимий. 

2. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /606/

а) Изграждане на южно платно на бул. Т. Каблешков от бул. България до ул. Костенски водопад

За поредна година средствата, отделени за един от най-важните и необходими за столицата проекти, са незначителни. Въпреки, че изпълнител беше избран още през 2016 г., както и множеството обещания, до строителство така и не се стигна по необясними причини. Припомням че г-жа Фандъкова, в качеството си на кандидат-кмет, постави изграждането на ринговия булевард като основен неин приоритет, което не е потвърдено от предложението за бюджет за 2020 г. Затова предлагам отделянето на целия необходим финансов ресурс още в тазгодишния бюджет за изграждане на южното платно до ул. Костенски водопад. Припомням, че според интервюта на кмета, там отдавна има избран изпълнител, а трасето е напълно отчуждено, така че не би трябвало да има никаква пречка пред скоростната реализация на проекта в рамките на съществуващата година. 

Същевременно смятам за наложително да бъде осигурено приоритетно финансиране за строителство на крайно необходимата трамвайна линия по бул. Тодор Каблешков, паралелно с или изпреварваща строителството на пътните платна. Многократно е потвърждавана ключовата роля на този трамвай като част от стратегическата инфраструктура за столицата. Припомням, че строителството му заедно с южното платно беше основното искане на столичани на проведените обществени обсъждания и препоръчано от експертите на Софпроект в доклад до Главния архитект и зам.-кмета по транспорта, под формата на споделено с автобусния транспорт платно, отговарящо на предвижданията на ОУП за броя пътни ленти на булеварда. В допълнение, г-жа Фандъкова многократно публично заяви, че с разширението на булеварда ще бъде изградено и трамвайното трасе.

б) Основен ремонт на ул. Кукуш и ул. Йосиф Щросмайер 

Предвидената сума от 1,3 млн. лв. е три пъти по-малка от предвидената в бюджета за 2019 г. за същия обект. Това поражда съмнение, че СО няма намерение да реализира проекта тази година, което може да бъде и положително развитие, защото основният ремонт на двете улици няма да се случи според предвижданията на ОУП, включващи две платна с по две ленти в посока и обособено трамвайно трасе в средата, както и подземно преминаване под жп линията София – Кулата. Настоявам Столичната община в бюджета за 2020 г. да предвиди необходимия финансов ресурс за препроектиране на участъка с цел дългосрочното решаване на транспортните проблеми в района, изграждайки отсечката спрямо предвижданията в ОУП, а не в разрез с него. Милиони дадени за ремонт, който не подобрява транспортното обслужване, е доказателство за липса на ясна транспортна политика от страна на управляващите Столичната община и безотговорно разходване на публични средства. Ако проектът не бъде спрян за препроектиране, ще бъдат изхарчени милиони за ремонт на инфраструктура, която не задоволява транспортните нужди и ще отложи изграждането на булеварда и трамвая за неопределено бъдеще. При сегашната ситуация считам за по-разумно ремонтът на двете улици да се отложи за след 2020 г., и да бъде изпълнен в цялост след намирането на необходимите средства за разширение и строителство на тунела. 

в) Разширяване на източно платно на бул. Евл. и Хр. Георгиеви от бул. Др. Цанков до ул. Ген. Гурко 

Бул. Евлоги и Христо Георгиеви е част от Втори градски ринг, но заради наличието на две ленти за движение в посочения участък, не може да се справи с отвеждането на големия трафик. Затова предлагам в бюджета за 2020 г. да се предвидят необходимите под 0,5 млн. лв. за разширяването му с една лента за сметка на съществуващата лента за паркиране откъм Перловска река. Това ще позволи съществуващата БУС лента да бъде удължена до кръстовището с ул. Ген. Гурко, сериозно ускорявайки движението на основни линии като 72, 76, 204, 304 и 604. Премахването на полупразните места за паркиране няма да създаде проблем, предвид новооткрития наземен паркинг в близост до Стадиона, както и подземния паркинг, част от метростанция Национален стадион Васил Левски. Разширението може да се осъществи бързо и лесно, като същевременно считам, че наличието на лента за паркиране по булевард с натоварено движение е неефективно използване на ограниченото улично пространство и противоречи на нормативната уредба.

г) Разширяване на ул. Опълченска от бул. Сливница до бул. Тодор Александров 

Този участък представлява последната неразширена част от Първи градски ринг и е дългогодишен приоритет на Столичната община. По официална информация от НАГ, всичките отчуждителни процедури са завършени и единствено липсва финансиране. Нещо повече, сроковете за изпълнение на обекта в контекста на отчуждените имоти изтичат – съвсем скоро тези сделки ще бъдат обявени като нищожни и собствениците ще могат да предявят искане за реализация на инвестиционни намерения. Допълнителен аргумент за спешната нужда за изграждане на тази отсечка е и подземната канализациона мрежа – Левият владайски колектор, намиращ се под цитираният участък на ул. Опълченска има нужда от подмяна и разширяване. Този аргумент е особено важен, предвид намерението на Столичната община да построи и колекторите под бул. Цар Борис III, които водят към Ляв владайски колектор и река Владайска. Нуждата от по-голям капацитет както за канализационните води, така и за трафика на повърхността, но също така и проектната готовност налагат приоритетното финансиране на този проект. 

д) бул. Христо Ботев – проект за цялостна реконструкция от бул. Сливница до бул. Ген. М. Скобелев

Предвид тежкото състояние на релсовия път, пътните платна, тротоарите и осветлението, както и ключовото значение на булеварда за провеждане на трамвайния транспорт в София, считам за крайно наложително през 2020 година да бъдат осигурени средства за изработка на проект за цялостен ремонт и преосмисляне на булеварда, заедно с изграждането на ново трамвайно трасе, поставянето на бетонни трамвайни ограничители и изграждането на спиркови перони.


3. Капиталова програма

а) Драстично намаляване на средствата спрямо бюджета за 2019 г.

Първият следизборен бюджет се характеризира с драстично и осезаемо намаляване на средствата за капиталови разходи, т.е. инвестиции. Тези средства са с 161 млн. лв. по-малко спрямо годината преди това (от 632 млн. лв. на 471 млн. лв.). Най-осезаем е спадът в дейност “Придобиване на ДМА” – от 436 млн. лв., на 179 млн. лв. Това показва няколко сериозни слабости на бюджета: 

  • той не предвижда развитие на града, а запълва дупки – най-ясният показател за това е, че средствата за инвестиции в инфраструктурата намаляват с почти 30% спрямо предходната година, което е неприемливо, имайки предвид слабата реализация на бюджета през 2019 година и огромната нужда и обществено очакване за повече инвестиции през 2020 г. 
  • в него няма приоритети – бюджетът няма ясно изразена посока на развитие по ключовите сфери – транспортна инфраструктура, паркиране и благоустрояване на кварталите. Досегашният стил на управление “за всичко по малко” вече доказано не носи резултати. Приоритетите на Столичната община не могат и не трябва да зависят само от наличието на средства за усвояване от европейските фондове, тъй като те не винаги отговарят на потребностите на града. 
  • недостатъчно средства за ключови инфраструктурни проекти – за обекти като бул. Тодор Каблешков, ул. Кукуш, бул. Източна тангента и т.н. са предвидени крайно недостатъчни средства, което поражда съмнение, че самата администрация не вярва или няма намерение да ги изпълни през 2020 г. 

б) Изграждане на велоалеи на територията на Столична община – 5.04 млн. лева

В капиталовата програма към бюджета за 2019 г. бяха предвидени 5.04 млн. лева за изграждане на велоалеи на територията на Столичната община. В новата капиталова програма за 2020 г. е преписана същата сума – 5.04 млн. лева – за същата дейност. В известна степен това е логично с оглед на факта, че Направление “Транспорт и транспортни комуникации” не реализира абсолютно нищо от предвиденото през 2019 г.

На общественото обсъждане за миналогодишния и тазгодишния бюджет, както Спаси София, така и много други граждани посочиха, че в тази дейност липсва каквато и да било конкретика за намеренията на СО. За повечето от останалите дейности във Функция 6 от Капиталовата програма са посочени конкретни обекти, които са предвидени за изграждане. По отношение на велосипедната инфраструктура няма подобна детайлизация, което показва, че ръководството на СО е безидейно какво, къде и как ще строи, което от своя страна поставя под съмнение определената сума от 5.04 млн. лева. След като кмета на СО и подчинената на него администрация нямат идея в какво ще инвестират предвидените средства, то рискуваме или тези средства да бъдат хвърлени на вятъра за нефункционални и некомпетентно реализирани велоалеи, или отново да не бъде изпълнено абсолютно нищо и да се наложи да се прехвърлят милионите от бюджет в бюджет.

Настоявам за изменение на капиталовата програма за 2020 г. и включване на конкретни обекти за изграждане на велосипедна инфраструктура с разбивка на предвидените за инвестиране суми.

4. БКС /общ. отговорност/

а) Придобиване на земя (отчуждения) 

В продължение на години Столичната община не заделя адекватни за нуждите ѝ средства за отчуждения на земи, необходими за изграждането на ключови инфраструктурни проекти, което бави реализацията им с десетилетия. Увеличението на предвидените за целта средства през 2020 г. е положително, но недостатъчно, особено имайки предвид, че сумата все още е под предвидените в бюджета за 2018 г., 17 млн. лв. Съмненията за реализация на предвидените средства, реално откупуване на имоти и отблокиране на ключовите проекти – остават, както и отговорността на администрацията на кмета в изпълнението ѝ. Изостря се и недостигът на терени за изграждане на училища, детски градини, социални заведения, улици и пробиви в целия град, което поражда сериозно обществено недоволство. Затова в бюджета за 2020 г. предлагаме да се запази размерът на заложените средства от Бюджет 2018 г. – 17 млн. лв., заедно с представянето на ясен механизъм и политическа отговорност за усвояването им.

5. Други 

а) Средства за проектиране и изграждане на подземни и многоетажни паркинги 

Сериозен и очевиден пропуск в провеждането на транспортната политика в последните десетина години е нерешаването на проблема с паркирането. Въпреки, че зоните за платено паркиране бяха въведени именно с цел намиране на средства за финансирането и изграждането на подземни паркинги, нито един такъв не е реализиран. В настоящия проект за бюджет не фигурира нито един проект за целево изграждане на инфраструктура за паркиране, което е недопустимо, имайки предвид и новите разширения на зоните през 2020 г. Тъй като смятам, че политиката по паркирането трябва основно да се води от Столичната община и кмета, а не от ЦГМ, при това във всички квартали на града, независимо от наличието на зони за платено паркиране, предлагам да бъдат заделени средства за проектиране и изграждане на най-малко три публични многоетажни (монтажни) гаража, както в по-близките до центъра квартали, така и в по-периферните. Необходимите средства за започването на тази важна инвестиционна програма няма да надвишават 7 млн. лв., и могат да бъдат осигурени от множество източници, един от които са приходите от 35 млн. лв. от Синя и Зелена зона. 

6. Постъпления от продажби на нефинансови активи

Притеснително е, че и тази година проектът за бюджет повтаря и засилва допуснати през годините грешки. В него се залага драстично увеличение на средствата от продажба на земя – от 14,5 млн. на 21,5 млн. лв, както и 14 млн. лв. от продажба на сгради. Сумата отново е значително по-висока от планираната сума за откупуване на земя, а предвид слабата реализация на отчужденията, тази разлика е в пъти в полза на продажбата на общинска земя.  При установен и публично признат от г-жа Фандъкова недостиг на общински терени за базово обезпечаване с техническа и социална инфраструктура, подобно решение е крайно вредно за развитието на града. Така Общината ненужно създава бъдещи проблеми. Смятам тази практика за изключително вредна и с дългосрочни негативни последствия върху качеството на живота в София. В момент когато Столичната община не разполага със собствени терени, за да може да строи обекти от публичната и социална инфраструктура, да води общинска жилищна политика или пък да има терени, които могат да бъдат заменени с конфликтни частни такива, смятам залагането на над 2 пъти повече средства от продажба на имоти спрямо средствата за отчуждение за изключително голяма грешка.

Затова предлагам: 

  1. общата сума от продажба на земя и сгради да бъде намалена до най-много 15 млн. лв. – сумата, която Столичната община предвижда за отчуждаване на земя; 
  2. до края на месец февруари зам.-кмета по финанси и стопански дейности да публикува и подложи на обществено обсъждане пълния списък на всички имоти и сгради, предвидени за продажба. 

7. Столичен инспекторат /д. 623/ 

В проекта за 2020 г. е предвидено нарастване на бюджета на Столичния инспекторат от 8.956 млн. лв. на 9.611 млн. лв. – увеличение от 7.3%. Въпреки недоволството на гражданите, през 2019 г. бюджетът на Инспектората отново беше увеличен – с фрапантните 18.4%. С всяка изминала година тази структура, подчинена на кмета на СО, поглъща все повече и повече средства, въпреки че контролната ѝ дейност в града продължава да е на същото ежегодно безобразно слабо ниво. Подобни увеличения са необосновани, нецелесъобразни и представляват безотговорно пилеене на публичните средства.

Годишните отчети на Столичния инспекторат показват траен застой в контрола; изключително малък брой съставени АУАН и НП с оглед на наличието на огромен за мащабите на София екип от 373 души; изключително ниски постъпления от глоби, които не могат да покрият дори символична част от заплатите на самите инспектори; опити да бъдат посочени спестени средства, поради неизвършени дейности, като резултат от санкционната дейност на Инспектората.

Нещо повече, през 2019 г., функциите на Инспектората бяха частично намалени след като кмета на СО със своя нарочна заповед отмени задълженията им да санкционират за неправилно паркирани ППС върху тротоари, площади и пешеходни зони – едно от най-масовите нарушения в града.

Инспекторатът продължава да се управлява непрозрачно, некомпетентно и от същото изхабено и безидейно ръководство. За всички граждани е видно, че в целия град цари пълна анархия и безнаказаност – от заринатия с маси и столове бул. Витоша до токсичните димове, стелещи се над кв. Факултета.

Настоявам за замразяване на бюджета на Столичния инспекторат до стойностите му през 2019 г. и за обвързване на всякакви бъдещи изменения с реално постигнати във възходящ порядък резултати.

8. Общински предприятия /Софпроект и Софияпроект/ 

Общинските предприятия Софпроект и Софияпроект са ключови за развитието на столицата. Първото е натоварено със задачата да организира и координира разработването на нов ОУП на София – сложен процес, за който са нужни множество експерти. Нещо повече, колективът вече се доказа като най-добре работещият от всички в Столичната община с голям брой успешно завършени проекти, прозрачна работа, активна комуникация с граждани и инициативни комитети, привличане на млади експертни кадри и изработването на Визия за София. 

От друга страна, Софияпроект e предприятието задължено за проектиране на проектите на Столичната община, в това число и ключови и с десетилетия отлагани стратегически обекти. Проблемите с проектите са видими и се отразяват в закъснения на тяхната реализация, грешки, заради които се налага спиране на ремонтните дейности по средата на изпълнението им, нужда от превъзлагане на части или цели проекти към външни фирми, струващи много повече средства, заради липса на достатъчни кадри и т.н. Това се случва заради липсата на достатъчно експерти (щат) и конкурентни заплати, с които да се привлекат млади експерти.

Затова предлагам бюджетът за издръжка на Софпроект (ОП Общ градоустройствен план) да бъде увеличен с 0,55 млн. лв. до 2 млн. лв., а на ОП Софияпроект с 0,45 млн. лв. до малко под 2,6 млн. лв. за допълнителни щатни бройки, по-високи заплати и достатъчен бюджет за външни подизпълнители.  

Генерални забележки по отношение на бюджета

В заключение, за поредна година оценявам предложения бюджет като неамбициозен, без ясна посока, без заложени приоритети. Отново виждам механично преписване на стойности от предходната година, а още по-притеснителното е, че Капиталовата програма е пълна със забавени през годините проекти, за които за поредна година се заделят символични суми, които са крайно недостатъчни за реализация на проектите. Нещо повече, Капиталовата програма е значително намалена спрямо 2019 г., като основната част касае закупуването на нов подвижен състав за градския транспорт, породена от наличието на европейски средства за усвояване, абсолютно пренебрегвайки другите важни градски сфери и проблеми. Част от проектите като ремонтът на улиците Кукуш и Щросмайер, както и разширяването на бул. Тодор Каблешков даже са орязани спрямо средствата заложени в миналогодишния бюджет. 

Силно ви съветвам това да не бъде поредното становище, на което не се обръща внимание, и бюджетът да не остане ригиден в рамките на предвиденото от управляващите. Този бюджет е на цяла София и не е личен бюджет на определена група хора.

С уважение,
Борис Бонев
Общински съветник

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.