Предлагаме нови спирки за по-удобен градски транспорт

Проект - 30/05/2018

Предлагаме нови спирки за по-удобен градски транспорт

Генералната транспортна схема на София не е променяна от няколко десетилетия, а пускането в експлоатация на двете линии на метрото през 2012г. и 2015г. значително промениха начина на пътуванията с градския транспорт и транспортните навици на гражданите. Заедно с пускането на метрото бяха ликвидирани и много важни трамвайни трасета, например по бул. Черни връх и бул. Витоша. Премахването на тези важни транспортни коридори допълнително влоши транспортната обстановка и остави множество празнини в мрежата на градския транспорт, значително влошавайки транспортното обслужване. За сметка на това, през този период градът и транспортните потоци се промениха изцяло, като бяха създадени нови, несъществуващи преди точки на транспортен интерес.

Днес градският транспорт на София е изправен и пред далеч по-сериозни предизвикателства заради неравната конкуренция с личните автомобили като удобство и време за пътуване. Често прекачванията между отделните линии са неудобни, отнемат доста време и изискват значително ходене пеша. Успоредно с тези процеси, градът продължава да расте и да се уплътнява, като ежедневно се откриват нови жилищни, бизнес и търговски зони. В последните години наблюдаваме и сериозен ръст на пътниците на Летище София, както и засилен туристически поток в центъра на столицата.  С оглед на това, както и защото нова генерална транспортна схема не се предвижда в обозримо бъдеще, предлагаме създаването на седем нови спирки на градския транспорт и премахването на една.

 width=

 

1. Нова двупосочна спирка “бул. Витоша” на ул. Алабин

 width=

След закриване на трамвайното движение по бул. Витоша, северната му част остана без покритие от градски транспорт. Всички спирки в района са разположени на голямо разстояние от главната пешеходна зона в града, ежедневно генерираща голям поток от хора. С цел по-удобно обслужване на тази търговско-развлекателна зона, предлагаме обосoбяване на двупосочна спирка на ул. Алабин в района на Съдебната палата. Тя ще обслужва трамвайни линии №4 и 10.

На предложеното място съществува достатъчно широк тротоар, върху който да се разположи спирката, без това да пречи на пешеходците или търговските обекти в района. Тя ще се явява допълнително място за осъществяване на прекачване между трамвайните линии №4 и 10, чиито маршрути след кръстовището на ул. Алабин и бул. Витоша продължават в различни посоки. Допълнителен аргумент за нуждата от такава спирка е фактът, че разстоянието между предишната и слдващата спирки – “пл. Македония” и “пл. Гарибалди” е 600 метра. Това е двойно повече от приетия стандарт за разстояние между две последователни спирки на наземния градски транспорт в централните градски зони, което е между 250 и 350 метра.

2. Нова спирка “Софийски университет (М)” на бул. Васил Левски

В момента тролейбусите минаващи по бул. Васил Левски спират далеч от основния източник на пътникопоток в района – метростанцията на Софийския университет. Това наследство от годините преди метрото създава проблем за пътниците, защото прекачванията между наземния транспорт и метрото са бавни и неудобни.

Спирката в посока НДК е разположена на западния тротоар на бул. Васил Левски, веднага след кръстовището с ул. Аксаков и обслужва тролейбусни линии №1, 2, 5 и 8. Тя ще даде връзка на пътниците, правейки удобно и бързо прекачването от метро на тролейбусните линии. Разстоянието между спирките “пл. Орлов мост” и “ул. Ген. Гурко” е 1000 метра – тройно повече от приетия стандарт за разстояние между две последователни спирки. Предлаганата спирка е особено нужна и като се вземе предвид фактът, че през 2019г. значението на метростанция СУ Св. Климент Охридски ще се увеличи значително, заради пускането на третата линия на метрото. Станцията ще стане една от трите трансферни, увеличавайки нуждата от удобен, лесен и бърз трансфер между линиите на наземния градски транспорт и метрото.

 width=

3. Нова спирка “Софийски университет (М)” при Княжеската градина

Предлагаме тролейбусни линии №4, 5, 8 и 11 да използват съществуващата автобусна спирка, обслужваща автобуси с №84, 94, 184 и N1, намираща се срещу Ректората на СУ. Целта е по-бърз и удобен трансфер на пътниците между наземния транспорт и метрото. Допълнителен аргумент за нуждата от такава спирка е разстоянието между предишната и слеващата спирка – “ул. Ген. Гурко” и “пл. Орлов мост”, което е 900 метра. Разстоянието пък между спирката пред НХА и тази на “пл. Орлов мост” е 650м.

4. Нова спирка “Централна автогара” на бул. Кн. Мария Луиза при ул. Струга

 width=

Спирката е разположена на вече съществуващ, но неизползван остров, намиращ се до източното платно на бул. Кн. Мария Луиза в посока надлез Надежда. Предлагаме да обслужва трамвайни линии №3 и 12. Островът дава възможност спирката да бъде  направена бързо и без големи разходи. С цел осигуряване на достъп до острова е достатъчно да се направи пешеходна пътека. Тази спирка ще даде възможност за удобно обслужване на пътникопотока от Централна автогара, тъй като пътниците ѝ нямат удобен достъп до наземния градски транспорт. Най-близо разположените спирки се намират на значително пешеходно разстояние, особено ако пътниците са с багаж. Тази спирка е нужна и защото разстоянието между спирките “ул. Козлодуй” и “Централна ж.п. гара” е 650 метра, което е голямо, като се има предвид транспортното значение на района – един от най-големи транспортни възли в София.

5. Нова двупосочна спирка “ул. Милин камък” на бул. Св. Наум при Руския лицей

 width=

Спирката е разположена на бул. Св. Наум при кръстовището с ул. Милин камък и обслужва автобусни линии №94 и 102. В обхвата ѝ се намират две училища и една детска градина и ще обслужва пътникопотока генериран от кв. Лозенец. В момента разстоянието между спирките “Хотел Хемус” и “Семинарията” е твърде голямо – над 1000 метра. Припомняме и че бул. Св. Наум има сериозен наклон, което затруднява придвижването на пешеходците, особено на възрастните и хората с увреждания. Обособяването на спирка “ул. Милин камък” ще направи градския транспорт по-достъпен, привлекателен и удобен за хората в Лозенец.

6. Нова спирка “ж.к. Гео Милев” за автобусни линии №1, 3, 5, 6

 

 width=

Предлагаме крайградските автобусни линии да ползват съществуващата трамвайна спирка, с цел по-лесен и удобен трансфер на пътниците между двата вида транспорт. На предлаганото място вече съществува трамвайна спирка (0595) и спирков навес, което дава възможност спирката да бъде ползвана без никакви проблеми или допълнителни разходи и от крайградските автобуси. В момента автобусите минават покрай спирката, но не я обслужват, значително увеличавайки необходимото време за прекачване.

7. Нова спирка “Резиденшъл парк” за автобусна линия №314

 width=

С цел улеснена връзка на пътниците от района до метростанция Бизнес парк предлагаме автобусна линия №314 да ползва съществуващата автобусна спирка на линия №111 – “Резиденшъл парк”, вместо да я подминава както е в момента. Предвид многобройните офис сгради вкл. и изграждащия се огромен комплекс “Garitage Park”, смятаме че връзката между района и най-близката станция на метрото трябва да бъде подобрена. Обслужването на спирка “Резиденшъл парк” и от линия №314 ще даде възможност на пътниците търсещи метрото да ползват двете автобусни линии.  Пътният възел при ж.к. Младост е сериозно препятствие за пешеходното движение между двете страни на Околовръстния път, като това е допълнителен и сериозен аргумент за подобряване на  обслужването с градски транспорт на този разрастващ се район.

Премахване на двойната спирка “бул. Ал. Стамболийски”

 width=

Предлагаме да бъде премахната двойна спирка 0708/0709  на бул. “Александър Стамболийски”. В момента се обслужва само от трамвайна линия №8 и няма връзка с останалите линии на градския транспорт в района. Същевремено в зоната на кръстовището на булевардите Ал. Стамболийски и Вардар съществува трамвайна спирка “бул. Вардар” (с кодове: 0706/0707), намираща се на няколко десетки метра от нея. Пропускането на труднодостъпната спирка на “бул. Ал. Стамболийски” ще направи трамвайната линия №8 по-бърза, без да влошава достъпа на пътниците в района.  

Лесна реализация и значим положителен ефект

Всичките ни предложения са съобразени с физическите ограничения на различните места и с нуждата за по-добро обслужване на района. На предложените локации съществува достатъчно тротоарно пространство за разполагане на спиркознак (и спирков навес), така че да не се затруднява пешеходното движение или нарушава обслужването на жилищните и търговските обекти. Допълнителелните спирки не само че няма да влошат транспортното обслужване, а значително ще го подобрят, тъй като те попълват празнини в мрежата, достигащи до 2-3 пъти над приетото като приемливо пешеходно разстояние между домовете и спирките на наземния градски транспорт. Те ще улеснят и прекачването между отделните линии и форми на градския транспорт, правейки го по-привлекателен и лесен за ползване.

 width=

Надяваме се на бърза реакция, г-н Крусев

Необходимостта от осъвременяване на мрежата на градския транспорт, така че да отговаря на днешните транспортни нужди на софиянци, е голяма. Предлагаме тези лесни, бързи и евтини за изпълнение мерки, които ще подобрят достъпността и интегрираността на градския транспорт и ще улеснят пътниците. Надяваме се представители на местната власт в лицето на общинските съветници, дикректора на ЦГМ Христиан Петров и директора на Дирекция “Обществен транспорт” Антон Деспотов да подемат инициативата и осъществят предложенията ни.

Най-вече очакваме бърза реакция от зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, така че спирките да бъдат въведени в експлоатация възможно най-скоро,

а гражданите и гостите на столицата да усетят подобренията още през това лято. При съответната организация тези спирки могат да бъдат изпълнени до няколко седмици.

Убедени сме, че реализацията на предложенията ще бъде малка, но важна стъпка за повишаване качеството на живот в града и насърчаване използването на градски транспорт. Това ще направи София по-приветлив, подреден и чист град както за софиянци, така и за гостите на столицата.

Тази мярка ще изпрати ясен сигнал, че отговорните общински институции работят за реформа и подобрения в градския транспорт.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.