Най-сетне – ул. Съборна става пешеходна!

Проект - 15/05/2020

Категория: Град за хората

Най-сетне – ул. Съборна става пешеходна!

Малко са улиците в София, които хем се знаят от всички, хем пазят паметта на историята, но и са носители на промяната и съвремието. Свързваща някои от най-емблематичните градски точки – пл. „Св. Неделя“ и Градската градина с Народния театър, Съборна е една от тези улици. За съжаление, от дълги години тя е превърната в паркинг за автомобили, хаотично разположени навсякъде, като по този начин се блокира естественият пешеходен поток към всички забележителности в района. Затова не е случайно, че една от основните препоръки на датския архитект Ян Геел, който изготви плана „София – град за хората“ през 2017 г., а отскоро и на победителя от конкурса за пл. „Св. Неделя“ арх. Фуксас, е ул. „Съборна“ да бъде върната обратно на пешеходците. Именно, за да се случи това, нашият екип от няколко години усилено работи за това София да има повече красиви и функционални пешеходни пространства, за да може в най-естественото ни състояние на придвижване да се наслаждаваме на чара на нашия град. 

След удължаването на пешеходната зона по бул. „Витоша“ до пл. „Св. Неделя“ и ремонта на ул. „Граф Игнатиев“, центърът на София все повече привлича пешеходци и е притегателна точка за културни и обществени активности и малкия семеен бизнес. С цел свързване на пешеходните пространства в мрежа, се налага предприемане на промени и по ул. „Съборна“.

Затова през последните няколко месеца екипът ни активно работи заедно с гл. Арх. Здравко Здравков и зам.-кмета по транспорт, Кристиан Кръстев, за да разработим вариант за организация на движението по улицата, при който се дава максимално предимство на пешеходците, като се вземат предвид и нуждите на бизнеса и живущите в района.

Какво ще се промени на Съборна?

Съвместно разработеният с Общината проект предвижда обособяване на пешеходни пространства в два участъка от ул. „Съборна“ – между пл. „Св. Неделя“ и ул. „Цар Калоян“ и между ул. „Леге“ и ул. „Княз Александър I“. В междинния участък пък се запазва възможността за движение и успоредно паркиране на автомобили, но тротоарите и площите за пешеходци значително се увеличават.

Тъй като ул. „Съборна“ е част от проекта за цялостна реконструкция на пл. „Света Неделя“, би било неправилно сега да бъдат инвестирани много пари за трайна и пълна реконструкция. Затова там за първи път ще бъде приложен съвременен тактически урбанизъм – пешеходните пространства ще бъдат осигурени чрез поставянето на елегантни кашпи с много зеленина, пейки, кошчета и други елементи на градската мебел. Така ще създадем условия хората да се задържат на улицата, а не просто да преминават през нея. Ще бъдат извършени дребни козметични ремонти, които да осигурят безопасността, ще бъдат боядисани стълбовете за улично осветление и ще бъдат подменени лампите и осветлението. Предвижда се асфалтът, върху който бяха разположени паркираните автомобили, да бъде боядисан със специална боя в цвят, сходен до този на плочките по тротоара, за да се получи визуално обединение на пешеходното пространство. По този начин ще се избегне проблемът, който в момента съществува на бул. „Витоша“ пред Съдебната палата, където малко хора вървят по бившето автомобилно платно, защото дори визуално то продължава да бъде отделено от тротоарите.

 class=
7-етапа, с които ул. „Съборна“ ще се преобрази

Ключов елемент от осигуряване на удобна пешеходна връзка към Градската градина е изграждането на първата в София широка пешеходна пътека при пресичането с ул. „Княз Александър I“. В момента пешеходците са принудени да заобикалят различни парапети и паркирали автомобили, но с изграждането на пешеходната пътека, това ще  остане в миналото. Идеята предвижда премахване на грозните парапети и преместване на паркоместата, както и поставяне на ново осветление за подобрена пътна безопасност.

 class=
Достъпът до Градската градина ще се улесни значително, а с това и пътната безопасност.

С предложената организация  на движението се гарантират няколко основни принципа:

  • Значително увеличаване на пешеходните площи, което позволява удобен достъп до всички забележителности по улицата, както и бърз преход между емблематичния пл. „Св. Неделя“ и Градската градина;
  • Осигурява се важен елемент от цялостната мрежа от пешеходни пространства, без който няма как да се реализира плана „София – град за хората“;
  • Осигурява се достъп на автомобили с цел зареждане и временно паркиране за клиентите на магазините.
  • Увеличава се значително безопасността за пешеходците при пресичанията с други улици;
  • Намалява се трафикът в района, което влияе благоприятно върху екологията на квартала.

На ул. „Съборна“ се намира и служебен вход на Българска народна банка, но предлаганата организация на движението по никакъв начин няма да възпрепятства нормалната дейност на банката. Служебните места на Министерство на туризма пък ще бъдат намалени до 3 и ще бъдат преместени на ул. „Княз Александър I“. Считаме, че е нормално точно това министерство да даде добър пример, разбирайки значението, което пешеходните зони носят за развитието на градския туризъм. За целта вече сме изпратили писмо до министъра, г-жа Ангелкова с молба институцията доброволно да се съгласи за намаляване на служебните места на министерството.

Какво налага тези промени?

Един от принципите на съвременното градоустройство е справедливото разпределение на ограниченото градско пространство. Това е особено валидно в историческия център – зона наситена с паметници на културата, заведения и институции. За разлика от много други проекти, този за реорганизация на ул. „Съборна“ се базира и на много конкретни данни и преброявания на трафика. През 2017 г., екипът на датския архитект Ян Геел извърши преброявания по няколко централни столични улици, като важен елемент от подготовката на доклада „София – град за хората“. Прилагайки научна методология при броенето, урбанистите установиха значителен дисбаланс между ползването на ул. “Съборна” от пешеходци и автомобили, който ясно показва колко несправедливо е разпределено пространството в момента:

 class=
Преброяване на трафика на ул. Съборна с маркер между пл. Св. Неделя и ул. Цар Калоян. Източник: Приложение 4 към доклад „София – Град за хората“

Данните недвусмислено показват, че въпреки че пешеходците представляват 98% от всички ползватели на улицата, за тях е отделена минимална площ. Данните показват, че няма друга улица в София, която да е по-подходяща да бъде превърната в пешеходна. Но освен данните е важно да видим и какви са били политическите заявки през годините:

  • Нашият екип категорично подкрепя превръщането на ул. „Съборна“ в пешеходна, не само защото от години се борим за това, но и защото създаването на нови пешеходни зони беше една от основните точки в предизборната програма на кандидатата ни за кмет и настоящ общински съветник Борис Бонев. Именно в План за София конкретно сме посочили ул. „Съборна“ като една от първите улици, които ще станат част от пешеходната мрежа на града.
  • Ул. „Съборна“ се споменава конкретно и в програмата на кмета Йорданка Фандъкова, както и в програмата на Демократична България
  • Всички стратегически документи на Столичната община, приети с решение на Столичния общински съвет, като „София – град за хората“ и План за устойчива градска мобилност, също предвиждат улицата да стане пешеходна.
  • Инициативата на Столичната община „Визия за София“, която дефинира целите за развитие на града ни до 2050 г., също отдава съществено значение на пешеходните зони и ул. „Съборна“. 

На практика имаме рядка ситуация, в която данните и научните анализи съвпадат с политическите заявки. Важно е да се възползваме от тази ситуация, защото и сега София изключително много изостава от всички останали европейски столици в процеса по превръщането ѝ в град за хората. Всички съвременни, а и не толкова, принципи на удобните, устойчиви и добри за живот градове са категорични – публичните пространства в големите градове трябва да принадлежат на хората, защото не всички сме шофьори, не всички караме велосипед или използваме градски транспорт, но всички сме пешеходци!

Кой ще спечели от тези промени?

При реализацията на този проект ще се случат много положителни промени за нашия град, от които ще спечелим всички!

Пешеходците

Всяка нова пешеходна зона позволява на всички да се разхождаме в спокойна и безопасна среда и да достигаме до интересните забележителности на града ни. Знаете ли, че входът към най-старата сграда в София – ротондата Св. Георги, в момента е блокиран зад паркирани автомобили? С превръщането на ул. „Съборна“ в пешеходна ще се осигури адекватен достъп до тази софийска ценност. Отново подчертаваме изключително значение е връзката между пл. „Св. Неделя“ и Градската градина, като по този начин се осигури непрекъснат пешеходен достъп към бул. „Витоша“, а с това и към НДК, Южния парк, ул. „Граф Игнатиев“ и Борисовата градина. С намаляването на автомобилния трафик пък ще се намали шумовото и прахово замърсяване в една от най-замърсените европейски столици. За живущите ще намалее шума, а практиката показва, че пешеходните зони водят и до повишаване на стойността на имотите. 

Бизнесът

Бизнесът също ще бъде съществено подкрепен от предлаганата организация на движението. Доказано по цял свят е, че магазините и заведенията имат много повече клиенти тогава, когато една улица е пешеходна. Причината е, че така се стимулират импулсивните покупки – минавате покрай витрината, нещо ви грабва окото и решавате да влезете и евентуално да направите покупка. Това няма как да се случи, ако преминавате с автомобил или ако витрините са блокирани от паркирани автомобили. Заведенията по улицата пък ще получат възможност за разполагане на повече маси за сядане (разбира се, спазвайки точно разрешеното пространство, което по никакъв начин няма да възпрепятства преминаването на пешеходците).

Здравето

Няма как да не засегнем и темата за здравето в контекста на пандемията от Covid-19. Много градове по света в момента действат смело, осигурявайки повече и по-големи пешеходни зони, като по този начин гарантират достатъчно място за хората, така че да не се скупчват близо едни до други. Антикорона пешеходните зони са прекрасен начин човек да се наслаждава на градския живот и архитектура, без това да бъде за сметка на неговото здраве. Съвсем отделно, всяко пространство, което приоритизира пешеходците, намалява и праховото и шумово замърсяване. А двете имат съществено значение за физическото и психическото ни здраве.

София го може

Проектът за отварянето на ул. “Съборна” за движение на пешеходци и превръщането ѝ в красива централна улица има всички предпоставки да се превърне в повратна точка в дългогодишната битка на хиляди софиянци и Спаси София за повече нормалност и прилагане на съвременните градоустройствени решения и в нашия град. Щастливи сме, че този път срещнахме разбиране и подкрепа от страна на администрацията в лицето на гл. aрх. Здравко Здравков, зам.-кмета по транспорт Кристиан Кръстев и кмета Йорданка Фандъкова. Благодарим на всички, с които месеци наред работихме неуморно, за да стигнем до тук, включително на екипа на общинското предприятие София-проект. Показваме на практика, че това дали си опозиция или управляващ не пречи да се обединим, когато говорим за безспорно полезни за града решения, които всички сме обещавали в предизборните си програми. Би било крайно лицемерно да лишаваме софиянци от дългоочаквани подобрения само в името на политическото противопоставяне. Вярваме, че това няма да бъде последния проект, за който с общи усилия ще достигаме до работещи решения, които да решават отдавна натрупаните проблеми на нашия град. София може и трябва да се сравнява с най-добрите европейски столици и намерението за отваряне на ул. „Съборна“ за пешеходците е съществена стъпка в тази посока. Защото София може да бъде #ГрадЗаХората!

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.