Настояваме за БУС лента на бул. Васил Левски

Проект - 01/07/2018

Настояваме за БУС лента на бул. Васил Левски

С началото на месец юли започна и ремонт на бул. Васил Левски в участъка от пл. Патриарх Евтимий до кръстовището при Софийския университет. В рамките на няколко седмици, докато трае ремонтът, движението в района ще бъде силно затруднено. Именно сега е моментът ролята на градския транспорт в този участък да бъде преосмислена и да му бъде даден приоритет чрез обособяване на двупосочна БУС лента. Затова и нашият екип внесе в Столичната община писмо до зам. кмета по транспорт г-н Евгени Крусев с искане това да се случи след приключване на ремонтните дейности. В писмото обърнахме внимание на г-н Крусев, че тази БУС лента присъства като ключова за подобряване на градския транспорт в редица общински документи и стратегии, като докладът на британския транспортен консултант Мот МакДоналд, за който общината плати над 2 млн. лв.  Също така припомнихме, че на много срещи между нашата организация и представители на администрацията тя е била обещавана, включително и с конкретни срокове, разбира се неизпълнени до момента.

BUS лента на бул. Васил ЛевскиПрофил на бул. Васил Левски с БУС лента

БУС лента вместо паркиране за по-бързо движение

През първия градски ринг, част от който е и бул. Васил Левски, преминават 4 тролейбусни и 4 автобусни линии, които трупат сериозни закъснения, заради интензивния автомобилен трафик. С това привлекателността на градския транспорт значително намалява. Обособяването на двупосочна БУС лента там не е обвързано със значителен финансов ресурс, а автомобилното движение няма да бъде допълнително затруднено – напротив, ще бъде улеснено, тъй като БУС лентата следва да се обособи там, където в момента се паркира. Тоест десетките автобуси и тролейбуси нямат да делят пътни ленти с автомобилите, което ще намали значително конфликтите.

Защо БУС лентите са важни?

Приоритизацията на градския транспорт чрез двупосочна БУС лента по бул. Васил Левски ще доведе до по-разумна експлоатация на автобусния и тролейбусен транспорт, тъй като подвижният състав ще се използва далеч по-ефективно, а качеството на транспортната услуга предлагана на столичани ще бъде значително подобрена. Автобусите и тролейбусите, превозващи много повече пътници, отколкото личните автомобили, няма да навлизат в задръствания, няма да трупат закъснения, а обособените им коридори ще позволят и ревизия на графиците, за да може наземният транспорт да стане по-бърз, редовен и предпочитан.

Именно това е начинът да се даде адекватна алтернатива на личния автомобил, а с това градската среда и екологията на града ни да се подобрят значително. БУС лентите са сред най-ефективните и евтини методи за решаване на транспортните проблеми на всеки град и по тази причина всички градове в Европа се възползват активно от техните предимства. Ако управляващите София продължат да игнорират това доказано работещо решение, хаосът по улиците, неудобството и закъсненията, бюджетните разходи и замърсяването ще се увеличават, а мобилността на населението допълнително ще спадне. Тези тенденции са в пълен разрез с целите и препоръките на ЕС за зелени, устойчиви, ефективни и мобилни градове.

 width=Броят на тролейбусите и автобусите по първия градски ринг e 175% от минимума за обособяване на БУС лента

Пет грешки, които не бива да се допускат при обособяването на нови БУС ленти

  • БУС лентите не трябва да се обособяват там, където трафикът е слаб, а на улици и булеварди с интензивно движение, както на автомобили, така и на коли на градския транспорт. По този начин ще се наблюдават най-ефективни резултати и облекчаване на придвижването;
  • БУС лентите следва приоритетно да се обособяват там, където пътникопотоците са най-големи;
  • Ефектът от обособяването на БУС лентите следва да се изследва в средносрочна и дългосрочна перспектива. Необходимо е време за адаптиране към новата транспортна обстановка и промяна на транспортните навици след обособяване на БУС лентите, за да могат да бъдат оценени резултатите от предприетото действие;
  • След обособяването на БУС ленти, Център за градска мобилност следва да реагира чрез увеличение на честотата и скоростта на движение на колите на градския транспорт, с което допълнително да затвърди положителния ефект за мобилността. По този начин, временните неудобства за автомобилните шофьори ще бъдат компенсирани чрез съществено подобрение на качеството на градския транспорт;
  • БУС лентите трябва строго да бъдат контролирани от страна на КАТ, както чрез съществуващата система за видеонаблюдение, така и чрез физическо присъствие на техни представители. Важно е да се осигури ясно хоризонтално и вертикално обозначаване на БУС лентите. Не на последно място, нужна е целенасочена и последователна разяснителна кампания към гражданите, фокусирана върху дългосрочните положителни ефекти от приоритизацията на градския транспорт чрез обособяване на БУС ленти.

Очакваме зам. кметът Евгени Крусев най-сетне да изпълни дадените обещания и да приоритизира градския транспорт чрез реални действия, а не само празни приказки и медийни кампании. Ако се пропусне възможността, след ремонт, да се промени организацията на движение по бул. Васил Левски, това ще е неоспоримо доказателство, че тази администрация няма намерение да работи за по-бърз градски транспорт.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.