Как да подобрим нощния транспорт?

Проект - 08/07/2018

Как да подобрим нощния транспорт?

Изминаха точно 3 месеца, откакто в София се движи нощен градски транспорт и вече десетки хиляди се възползваха от неговата услуга. Спаси София не само подкрепя тази градска услуга, но заедно с над 31 000 събрани подписи, беше и основната причина за нейното въвеждане. Именно поради тази причина нашата организация е напълно посветена на дългосрочното ѝ съществуване и устойчиво развитие. Към този момент, по наши наблюдения, потвърдени и от думите на зам.-кмета по транспорта и представители на ЦГМ, се наблюдава бавен, но постоянен ръст на пътниците, което е радващо. Ако обаче наистина искаме тази необходима за всеки по-голям град форма на транспорт да остане устойчива във времето, трябва винаги да сме готови да поправяме и развиваме нейните параметри.

През изминалите три месеца, нашият екип провеждаше непрекъснат анализ на функционирането на системата на нощния транспорт, както чрез десетки лични наблюдения, така и събирайки ценна обратна връзка от стотици, ползвали услугата. Нашата цел беше да подготвим серия от мерки за нейното подобрение, които могат бързо да бъдат осъществени и които не изискват значителни разходи. Мерките са разделени на краткосрочни, т.е. такива, които биха могли и трябва да бъдат въведени в рамките на един месец, както и по-дългосрочни, които трябва да бъдат предвидени и въведени от началото на 2019г. с новия бюджет на Столичната община. Убедени сме, че тяхната реализация осезаемо ще подобри качеството на услугата и ще привлече голям брой допълнителни пътници, така че системата да задоволява по-качествено транспортните нужни на жителите и гостите на столицата, както и за да стане по-устойчива и финансово независима.

Целта на това предложение е да:

  • подобри транспортното обслужване;
  • острани забелязаните проблеми и слабости;
  • увеличи привлекателността и достъпността на нощния градски транспорт;
  • улесни пътуването на жителите и гостите на града;
  • се възползва в максимална степен от наличния ресурс за промоция и популяризация на нощния градски транспорт;

Краткосрочни мерки (за реализация до септември 2018 г.)

 width=

1) Адекватно използване на електронните табла по спирките през нощта;

Повече от три месеца след пускането на нощния транспорт, много от електронните табла по спирките, не показват реалното време за пристигане на превозните средства. Често показаните минути са около и над 50, което е технически невъзможно, предвид, 40 минутния интервал на движение на нощния транспорт. Неточната информация на таблата нанасят вреда на имиджа на услугата и отказват гражданите, тъй като пътниците възприемат информацията за вярна и избират друга форма на придвижване. Затова техническият проблем би трябвало да се отстрани в най-кратки срокове.

2) Използване на електронните табла за промоция на услугата през деня;

Освен в седмицата преди въвеждането на нощния транспорт, когато електронните табла по спирките се ползваха за обявяване и популяризиране на услугата, съществуващият потенциал на над 1000 табла не се ползва. В резултат много от гражданите на София и особено чужденците все още не знаят, че съществува нощен транспорт.

Поради тази причина предлагаме ЦГМ активно да се включи в популяризацията  на собствената си услуга чрез изписването на кратки и ясни съобщения в рамките на целия ден. Допълнителен аргумент за ползването на таблата и през деня е факта, че те обикновено са поставени на най-натоварените спирки и по този начин ще достигнат до максимален брой хора.

3) Поставяне на двуезична визуална информация на двата терминала на Летище София;

Гостите на столицата, особено чужденците изобщо не са запознати със съществуването на услугата и затова тази категория пътници почти не се забелязва в нощните автобуси. Най-малкото, което може и трябва да бъде направено, за да се привлекат тези потенциални ползватели към мрежата на нощния градски транспорт, е да бъде поставена ясна и двуезична (или дори многоезична) информация на двата терминала на Летище София, както и да се изработят други информационни материали, които да се осигуряват на всички клиенти на изнесения билетен център на Терминал 2.

Трябва да бъдат поставени и отделни специални табели на всички спирки на градския транспорт, обслужващи зоната на летището, даващи пълна информация за системата на нощните автобуси, за чийто дизайн и съдържание сме готови безвъзмездно да помогнем. Нека не забравяме, че обикновено, европейските туристи, пристигащи в София са от градове, в които от десетилетия има нощен транспорт и това е услуга, с която те са свикнали и биха използвали.

4) По-информативна рекламна кампания в превозните средства на МГТ;

В превозните средства на градския транспорт съществуват определени за рекламни кампании и обявления места. Те се ползват за всякакви банални кампании, нямащи никаква връзка с популяризацията на градския транспорт на София. В много от превозните средства виждаме и плакатите, рекламиращи нощния транспорт, но това макар да е огромен напредък, не е достатъчно.

Предлагаме да се създаде иновативна и ефективна кампания за популяризиране на нощния градски транспорт в салоните на всички превозни средства, която не просто да казва “Градът никога не спи”, а да носи информация за самата система и как се ползва тя, допълнена от карта на маршрутите.

Този метод на маркетинг е особено успешен, тъй като пътниците престояват продължително време в превозните средства и имат време да се запознаят и с дори по-големи обеми послания и информация.

5) Обособяване на спирка „НДК“ по линия Н2;

 width=

Паркът около НДК от десетки години е магнит за активност в центъра на столицата, тенденция която значително се засили след реконструкцията на пространството. В допълнение, ъгълът на бул. Патриарх Евтимий и ул. Фр. Нансен е най-близката точка от маршрута на Н2 до пешеходната част на бул. Витоша и останалите малки и пълни с живот централни улици. Затова е нелогично автобусите по линията да подминават целия район, без да го обслужват. Спирките на пл. Патриарх Евтимий и хотел Хилтън са далеч една от друга и всяка от тях е далеч от ядрото на нощен живот. Предлагаме спешно да бъде обособена спирка, намираща се в началото на бул. Фритьоф Нансен, в зоната на парка.

Дългосрочни мерки (за реализация от януари 2019г.)

 width=

1) Признаване на абонаментните карти;

Различните абонаментни карти са неразделна част от тарифната политика на всеки градски транспорт. Практиката на европейските градове показва, че почти навсякъде, абонаментните карти включват и услугата нощен транспорт. Притежателите на абонаментни карти са най-лоялните пътници, защото имат директен финансов стимул да ползват градския транспорт при всяка възможност и именно затова, те трябва да бъдат активно привлечени към услугата нощен транспорт.

2) Изготвяне на тарифна политика на принципа на доброволните добавки;

Новата тарифна политика, която би трябвало да започне да се изпълнява с новия бюджет на Столичната община през 2019г., трябва да третира както дългосрочните (месечни, полу- и целогодишни карти), така и дневните карти за цялата мрежа.

Според нас абонаментните карти в нощния транспорт могат да се признават срещу допълнителна и доброволна месечна добавка за него. Цена между 5 и 10 лева на месец е обоснована от икономическа, социална и транспортна гледна точка. По този начин, например, персонализираната месечна карта, струваща към момента 50 лв. би станала 55 или 60 лв. след начисляването на добавката, а годишната от 365 лв. да струва 425 лв.

По сходен начин, дневната карта за всички линии следва да стане с период на валидност 24 часа от момента на издаването, вместо да става невалидна в полунощ и от сегашните си 4 лв. трябва да струва 5 лв..

3) Въвеждане на линия Н5 до двата терминала на летище София

През 2017 г. през двата терминала на Летище София са преминали почти 6,5 милиона пътника, като тази тенденция се засилва и през 2018 г., когато се очаква ръст от над 10% или към 650 000 допълнителни пътници. Всяка нощ на летището кацат и излитат около 20 (в някои дни и повече) самолета в часовия пояс между 00:00 ч. и 06:00 ч. – период, през който дневният градски транспорт до летището липсва. Ако приемем, че средният брой пътници във всеки самолет е 150, това са няколко хиляди потенциални ползватели на услугата всяка нощ. Тези пътници са изолирани от града и нямат транспортни опции за придвижване освен личните автомобили и такситата, което означава, че са клиенти, които лесно биха могли да бъдат привлечени да ползват нощния градски транспорт.

 width=

Примерен маршрут на новата линия Н5 и корекцията в маршрута на Н4

Предлагаме да се въведе пета нощна линия (Н5), която да обслужва двата терминала на Летище София. В радиуса между централната трансферна спирка на пл. Кн. Ал. I Батенберг и летището да се движи като експресна линия, спираща само на няколко най-важни спирки: пл. Орлов мост, хотел Плиска и Окръжна болница. С това тя ще дава бърза и качествена връзка между летището и големите квартали на града през нощта. В другата посока, линията може да обслужва бул. Цар Борис III, правейки връзка с кварталите Кривата река, Хиподрума, Лагера, Красно село, Славия, Бъкстон и Княжево, които в момента нямат достъп до линиите на нощния градски транспорт. Това може да позволи линия Н4, обслужваща кварталите около бул. България да бъде „изправена“, т.е. да се обслужва с по-директен, къс и бърз маршрут.

Допълнителен аргумент за лесното въвеждане на нощна автобусна линия от и до Летище София е фактът, че летището в столицата е разположено в непосредствена близост до града и големи жилищни зони, които биха могли да се възползват от нощен транспорт.

4) Ново разписание за предпразничните и празничните дни с интервал от 30 мин

В петък и събота се забелязва значително по-високо ползване на нощните автобуси. Затова предлагаме да се разработи план за интервал на движение от 30 минути през тези два дни и да се сравнят приходите и разходите спрямо сегашния интервал от 40 минути. По този начин може лесно да се оцени колко обоснована и нужна ще е тази промяна. Припомняме, че интервалите от 30 минути (на всеки кръгъл и половин час) са далеч по-лесни и удобни за запомняне от страна на пътниците. Аргумент в полза на намаляване на интервала е и запълнения капацитет на някои от курсовете по линиите Н1 и Н2 в петък и събота вечер, когато автобусите често пътуват претъпкани.

5) Първите курсове в 00:00ч. да започват и от кварталите към центъра

В момента нощния градски транспорт в София е организиран така, че първите курсове на нощните линии тръгват от центъра към кварталите в 00:00ч и автобусите пристигат на пл. Александър I Батенберг празни, което допълнително оскъпява услугата заради този излишен нулев пробег от гаражите до центъра.

В същото време първите курсове от кварталите към центъра тръгват към 01:00ч., което означава, че между 23:00ч. и 01:00ч. в крайните квартали липсва какъвто и да е градски транспорт към центъра. Това е изключително сериозен проблем. Нелогично е през нощта да съществува градски транспорт през 40 минути, а между 23:00ч. и 01:00ч., когато все още има значително движение такъв изцяло да липсва.

Затова предлагаме нощните автобуси да се включват в линиите си от крайните квартали и да пристигат в 00:00 часа в центъра, вече обслужващи пътници. По този начин едновременно се решават два проблема: кварталите получават адекватен транспорт по средата на часовия пояс без никакъв градски транспорт и се елиминира нулевия пробег, тъй като гаражите по правило са разположени в периферията на София.

 width=

6) Поставяне на спиркови навеси на пл. Кн. Ал. I Батенберг

Липсата на навеси и какъвто и да е заслон за защита от климатичните влияния на централната трансферна спирка е особено сериозен проблем. На площада се намира единствената трансферна спирка на нощните автобуси и тя генерира огромна част от пътникопотока в мрежата. С идването на зимата и лошото време проблемът ще се засили, особено имайки предвид големите интервали на движение на автобусите. Това ще създаде значителен дискомфорт на пътуващите и ще откаже част от тях от ползването на нощен градски транспорт. Проблемът може изцяло да бъде решен по бърз и евтин начин с поставянето на два спиркови навеса. Като втори етап трябва да се поставят спиркови навеси и на спирките на ул. 6 ти септември, ул. Париж и на бъдещата спирка на НДК, като места, които генерират най-големия пътникопоток.

7) Поставяне на платформа и разчистване на паркинга на пл. Кн. Ал. I Батенберг

Хаосът в паркирането в зоната на пл. Кн. Ал. Батенберг не само влияе върху комфорта на пътуващите, но и сериозно застрашава тяхната безопасност. Масова практика е паркирането по частта на платното, предназначена за тротоар и в зоната на спирката, което принуждава пешеходците да вървят по пътното платно. Това е особено опасно нощно време заради слабата осветеност и по-високата скорост на преминаващите автомобили. Настояваме да бъдат предприети незабавни мерки за освобождаване на този пешеходен коридор от паркираните автомобили, с което ще се подобри безопасността и ще се улесни на прекачването между отделните линии на нощния транспорт.

Г-н Крусев носи отговорността за подобряване на транспорта

Въвеждането на нощен градски транспорт в столицата е изключителен успех и голямо подобрение за транспорта в града. Въпреки забавянето с много години, обединявайки усилията, гражданските организации и гражданите успяхме да се преборим с общината и нощните автобуси вече кръстосват софийските улици. Пътниците постоянно нарастват, но сме убедени, че има възможност за много подобрения, които да направят услугата далеч по-удобна, достъпна и предпочитана. Искрено се надяваме нашите предложения, базирани върху подробен анализ и чужд опит, да бъдат изпълнени и в София. Отговорността за това е на зам.-кмета Евгени Крусев и директора на ЦГМ Христиан Петров, от които очакваме активни действия за подобрения на услугата. София трябва да има адекватна алтернатива за нощните пътувания, а ние продължаваме да се борим за нейното непрестанно подобрение.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.