Предлагаме нова линия №173 за южните квартали

Доклад - 05/02/2021

Предлагаме нова линия №173 за южните квартали

Подкрепете въвеждането на линия 173 като попълните и изпратите чрез call.sofia.bg или деловодството на СО примерното становището, което сме подготвили.

[ddownload id=“5477″ text=“Свали Становището„]

Уважаеми г-н Герджиков, 

Уважаеми госпожи и господа – общински съветници,

Предвид лошата транспортна свързаност на периферните квартали, особено в гъсто населените южни райони, тежката екологична обстановка, спадащия брой пътници в наземния градски транспорт, нарастващата степен на моторизация в София, увеличаващите се задръствания и липса на места за паркиране, е необходимо подобрение на транспортното обслужване на част от южните квартали като предлагаме нова рингова автобусна линия 173. Тази промяна се налага и заради вече поетия от страна на „Столичен електротранспорт“ ЕАД ангажимент по европейски проект за доставка на нови електробуси, което обуславя крайните спирки на автобусна линия 73 да останат непроменени.

Маршрут: кв. Овча купел/МС Мизия – бул. „Монтевидео“ – ул. „Боряна“ – ул. „Любляна“ – бул. „Овча купел“ – бул. „Тодор Каблешков“ – ул. „Костенски водопад“ – бул. „Гоце Делчев“ – ул. „Хенрик Ибсен“ – ул. „Сребърна“ – ул. „Люба Величкова“ – ул. „Атанас Дуков“ – бул. „Никола Вапцаров“ – бул. „Пейо Яворов“ – бул. „Цариградско шосе“ – ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ – сп. УМБАЛ Св. Анна (1196) и обратно. 

Експлоатационни показатели:

 • разстановка (брой коли) делник: 10–8–10–4; празник: 7–7–7–4 
 • интервал на движение (минути) делник: 10–12–10–26; празник: 15–15–15–25 
 • Времепътуване (мин): 41 + 41 + 15 (почивка) = 97 минути двупосочно
 • дължина на еднопосочен курс (км): 15,0
 • дължина на обиколка (км): 30,0
 • маршрутен пробег, делник (км): 2 580
 • маршрутен пробег, празник (км): 1 920
 • пробег, година (км): 874 800
 • разходи, година (лв.): 2 589 408 (цена на км – 2.96 лв.)
 • пробег, 2021 година (01.04 – 31.12), (км): 655 500
 • разходи, 2021 година (01.04 – 31.12), (лв.): 1 942 056 (при цена на км – 2.96 лв.)

Времетраене на курс и почивки

Заради спецификата на линията се предвижда почивка само на колелото на спирка кв. Овча купел (0361), при метростанция Мизия/НБУ. Въпреки дължината ѝ, курсът е по-кратък от други подобни линии, свързващи по-отдалечени части на града. Организирането на почивка само на едната страна на маршрута е дългогодишна практика, която не се отразява отрицателно нито върху експлоатационните характеристики на линиите, нито върху условията за труд на водачите. Подобна организация има на дългите линии с номера 213, 305, 404 и 413, чиито водачи нямат почивка в района на Централна гара, както и на други линии. За сравнение, курсът на линия 413 е 124 минути без почивка на Централна гара, докато курсът на линия 173 няма да бъде повече от 97–100 минути. 

Дължина на курс и натоварване 

Характеристика на най-натоварените и успешни линии не само в София, но и на всички големи европейски градове и столици, е дължината на линиите, която е правопропорционално свързана с тяхната натовареност. Най-важните и натоварени градски автобусни линии в София често имат дължина от над 15 км в едната посока. Еднопосочната дължина на някои от най-натоварените линии е както следва: 604 – 16,5 км, 413 – 16,5 км, 11 – 16,4 км, 76 – 18 км, 204 – 18,2 км, а на линия 111 – 28, 2 км. Това не е пречка при тяхната експлоатация, тъй като тези дълги линии са едновременно и едни от най-натоварените и редовни в целия град, тъй като свързват различни отдалечени и търсени точки. Това се потвърждава и от опита на транспортните системи на европейските градове, които са с подобна големина на София. 

Вероятно най-подходяща за сравнение с предлаганата линия 173 е съществуващата линия 83. Тя също изпълнява ролята на рингова линия в периферията, свързваща северните, западните и южните квартали на града. Еднопосочната дължина на маршрута е 19,4 км, като преминава през натоварени транспортни артерии и точки, което не пречи тя да е една от най-натоварените, редовни и успешни линии, при това без да навлиза в центъра.

 class=
Сравнение между маршрутите на съществуващата линия №73 и новопредложената линия №173

Аргументите за необходимостта от новата линия 173 са както следва: 

 • По-добра свързаност на редица гъсто населени квартали, особено в южната част на София, както помежду им, така и със станциите на метрото;
 • По-добра свързаност на ж.к. и кв. Овча купел с новите станции на метролиния М3, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация в края на март 2021 г.; 
 • Допълващо се обслужване с маршрута на автобусна линия №73 в участъка между метростанции Мизия/НБУ и Красно село, както и на двата успоредни рингови булеварда – бул. „Гоце Делчев“ и бул. „Тодор Каблешков“;
 • Осигуряване на градски транспорт по цялата дължина на натоварения рингов бул. „Тодор Каблешков“ без необходимост от прекачвания. В момента булевардът не е цялостно обслужван от нито една линия на градския транспорт, въпреки че транспортното проучване за бъдещия трамвай показва огромно натоварване с пътници; 
 • Новият участък на бул. „Тодор Каблешков“ е разширен до две платна и БУС лента, с което движението на автобусите ще бъде допълнително ускорено; 
 • Пряко свързване на шест от най-натоварените радиални булеварди (бул. „Цар Борис III“, бул. „България“, бул. „Петко Тодоров“, бул. „Черни връх“, бул. „Стоян Михайловски“, бул. „Цариградско шосе“) с една линия на градския транспорт; 
 • Пряко свързване на най-натоварените линии на наземния транспорт (трамваи: 4, 5, 7, 10, 11; автобуси: 11, 76, 83, 88, 102, 120, 204, 604; тролейбуси: 4, 5, 7, 8, 11) с една-единствена линия на градския транспорт, с което чувствително се подобряват връзките и се улесняват прекачванията;
 • Пряко свързване на две линии на метрото на метростанции Мизия/НБУ (М3) и Витоша (М2), с което се подобрява интермодалността, ползват се капацитетите на периферните метростанции и се разтоварват трансферните станции в центъра;
 • Свързване на няколко бизнес и административни зони, към които има голям пътникопоток (Мол България, Хладилника, Токуда, Мегапарк, Дъ Мол) с една линия на градския транспорт;
 • Обслужване с градски транспорт на наситената с бизнес, жилищни и обществени обекти зона Хладилника, вкл. и една от най-големите болници в града – Токуда, както и ул. „Люба Величкова“ и ул. „Атанас Дуков“, които към момента не се обслужват от градския транспорт;
 • Намаляване на броя на необходимите прекачвания за осъществяване на важни връзки между големите софийски квартали;
 • Осигуряване на бърза и директна връзка в периферията на града, без необходимост от навлизане и прекачване в по-централните части, с което се намалява замърсяването и задръстванията;
 • Осигуряване на по-добро транспортно обслужване за кварталите с бързо нарастващо население като Овча купел, Бъкстон, Борово, Манастирски ливади, Гоце Делчев, Хладилника, Кръстова вада, Изток, Полигона и др. 
 • Осигуряване на директна връзка с градски транспорт между бул. „Пейо Яворов“ и бул. „Цариградско шосе“, каквато към момента липсва, но огромният поток от автомобили доказва, че връзката е търсена и необходима. Липсата на директна или индиректна връзка между най-важния радиален булевард и един от основните рингови булеварди на София в момента затруднява движението и създава празнина в мрежата на градския транспорт; 
 • Създаването на изцяло нови връзки ще влияе положително върху степента на моторизация и в посока намаляване на ежедневното ползване на лични МПС-та;
 • Изпълнение на множество цели, описани в редица стратегически документи на Столичната община: цел „Повишена скорост и ефективност на придвижванията“ и мярка „Кръгови линии за по-добра свързаност на периферията“ на Визия за София, където е записано, че „пускането на линии на масовия транспорт, които тангират центъра и свързват директно кварталите, би подобрило свързаността и намалило времето за пътуване, а с това и би направило този транспорт по-привлекателен“.

Задръствания и евентуални задръжки 

В значителна част от маршрута си, линията ще преминава по БУС ленти (по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Тодор Каблешков“), както и по улици и булеварди с висок транспортен капацитет (бул. „Монтевидео“, ул. “Атанас Дуков“, бул. „Пейо Яворов“ и др). Част от спирките по маршрута, като тази на Телевизионната кула, няма да се обслужват от линия 173 с цел ползване на най-директното трасе, избягване на задръствания и ускоряване на скоростта, регулярността и предвидимостта на движението. 

Заради липсата на изграден бул. „Тодор Каблешков“, линията ще продължи да минава през кв. Хладилника и МС Витоша. Това не би трябвало да е значителен проблем, тъй като в този район преминават редица натоварени и дълги линии, между които и 83, 88 и 120. Трябва да се подчертае също, че когато автобусите се движат със същата скорост като тази на колите, заради евентуални задръствания, градският транспорт не губи предимството си пред личния транспорт. Затова считам, че преминаването на линията през натоварения участък около МС Витоша не е проблем или причина за несъществуването на тази изключително важна линия, но обслужвайки големия интермодален терминал ще осигури допълнителни важни и използвани връзки.

 class=
Обслужване на Овча купел с автобусни линии и връзки към метрото. Така и по ул. Боряна, и по ул. Любляна има по 1 линия, която прави връзка с М3 и трамвай 5.

Обслужване на необслужвани територии и направления 

Въвеждането на нова линия и свързването на ринговия бул. „Пейо Яворов“ с бул. „Цариградско шосе“ при спирка УМБАЛ Св. Анна (1196) е отдавна чакана и необходима за разтоварването на гъсто населените южни квартали мярка. Нещо повече, предлагайки алтернатива пред линиите, които преминават по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, редица натоварени линии като 76, 204 и 604 ще бъдат облекчени. 

Новата линия е единствената, която ще осигурява транспортно обслужване и в района на една от най-големите болници в София – Токуда, която от години е без обслужване с градски транспорт, въпреки наличието на нов булевард с висок капацитет. Линия 173 ще обслужва и територията около кв. Хладилника, която силно се урбанизира и застроява с десетки нови жилищни, административни и офис сгради. 

Предвид изложеното, предлагам въвеждане на нова рингова автобусна линия 173. Успешната ѝ реализация значително ще подобри транспортните параметри в южните части на София, ще подобри транспортната свързаност между отделните периферни квартали и точки от интерес, ще даде нови директни връзки и с подобрената си атрактивност на градския транспорт, ще привлече повече пътници. Това ще се отрази положително върху намаляване използването на лични автомобили и задръстванията, намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, подобряване на имиджа, привлекателността и удобството на градския транспорт и в крайна сметка – върху приходите. Въпреки това, убеден съм, че освен чисто финансовото измерение, като общински съветници сме длъжни да работим и за подобряване на качеството на живот на столичани и осигуряването както на максимално удобен градски транспорт, така и на здравословна и екологична градска среда.

Подобряване на транспортното обслужване в ж.к. и кв. Овча купел

Предстоящото пускане на метрото в район Овча купел не само ще промени транспортните потоци, но и ще засили нуждата както от довеждащ към метрото транспорт, така и от запазване и развиване на връзките с наземния транспорт, които не се обслужват от метрото. Основна цел трябва да бъде привличането на нови пътници към системата на градския транспорт, а не просто механичното им прехвърляне от наземния към подземния транспорт. Само така София ще може трайно да намали трафика, задръстванията, замърсяването на въздуха и нуждата от много повече места за паркиране. 

Във връзка с продължението на линия М3 в район Овча купел от страна на ЦГМ е разработено предложение за промяна и реорганизация на наземния транспорт в района, включващи и закриването на автобусна линия 45, което ще резултира с влошено транспортно обслужване и спестяване на разходи за пробег. 

Новата линия 173 се вписва идеално в транспортната схема на района, като предоставя директни връзки, които в момента не съществуват. С новата реорганизация, кв. Овча купел ще бъде добре обслужен с градски транспорт по двете основни улици (ул. „Боряна“ и ул. „Любляна“) в трите търсени направления – метростанциите Мизия и Овча купел, както и с автостанция Овча купел и бул. „Цар Борис III“.

Ул. „Любляна“ ще бъде обслужвана двупосочно с линии 73, 103 и 107, които правят връзка с трите гореспоменати търсени точки за прекачване, а по ул. „Боряна“ ще минават линии 60 и 173, които предоставят директна връзка както с метрото и трамвай 5, така и с по-отдалечени райони на града. Изборът маршрута на линия 173 да минава двупосочно по ул. „Боряна“ не само ще спести пробег заради по-късия маршрут, но ще доведе до избягване на задръстените кръстовища и преминаване по СОП, с което линията ще бъде ускорена, а обслужването ѝ – по-предвидимо и регулярно. 

Важно е да се подчертае също, че с новото предложение, автобусна линия 173 не обслужва ж.к. Овча купел 2, който ще се обслужва от метрото и няколко автобусни линии, нито ще минава по бул. „Президент Линкълн“, който ще се обслужва с две автобусни линии с висока честота на движение – 11 и 102. 

На основание: чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози; чл. 8, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници автобуси и чл. 21, ал. 1. т. 25, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният общински съвет да вземе решение съгласно предложения проект. 

Приложения: 

1: Проект за решение на Столичен общински съвет 

2: Маршрути на линии 73 и 173

3: Схема на градския транспорт в район Овча купел

4: Примерно разписание на новата автобусна линия 173

С уважение,

БОРИС БОНЕВ, 

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.