БУС лентите са вече възможни!

Проект - 26/07/2015

БУС лентите са вече възможни!

Още при стартирането на Спаси София в началото на февруари, нашият екип се зае с тежка битка – промяна на Наредба 2 на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. В нейния член 102 се съдържаха на практика неизпълними изисквания за изграждането на БУС ленти. Въпреки, че тази наредба е от 2004 г., a за този период не е бил обособен нито метър нови БУС ленти в София, Общината така и не намира за нужно да предприеме действия по нейната промяна. Напротив, както Ви показахме в първата ни статия по въпроса, в продължение на много години, различни представители на Общината обещават, че ще инициират промяна, разбирайки вредността на тогава действащата наредба, но реални действия така и не следват. Можем само да предполагаме, какви са причините за това бездействие, но това вече не е важно, защото…

Защото на 24 юли 2015 г. в Държавен вестник беше обнародвана промяна на тази наредба, която значително намалява изискванията за изграждане на БУС ленти. Считано от тази дата, дадено трасе отговаря на изискванията ако е по улица с две или повече ленти в посока, отредената за градския транспорт лента е с широчина минимум 3,00 метра и по направлението се движат 15 или повече коли на обществения транспорт на час. Градовете, в които вече има условия за регламентиране на БУС ленти са София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе и др.

bus-lenti-comapre

Този безспорен успех е следствие на предложението, което Спаси София, подкрепена от 9 други неправителствени организации, внесе в МРРБ в края на месец април. В него ние настоявахме за облекчаване на условията, така че изграждането на БУС ленти да се превърне в реален инструмент за регулиране на трафика, облекчаване и приоритизиране на градския транспорт.

През 2015 г. много областни градове работят по проекти за интегриран градски транспорт, финансирани от Европейския съюз, като тази промяна ще им позволи да предложат на гражданите си една по-екологична, ефективна и икономична транспортна услуга. Приоритизирането на градския транспорт включва както подмяна на подвижния състав, така и въвеждане на интелигентни системи за управление на трафика, изграждане на скоростни коридори за движение, подобряване на планирането и на проектирането на велосипедната инфраструктура, която има голямо значение в политиките за устойчив транспорт и мобилност. Тази промяна също така ще позволи на общините да надграждат вече постигнатото по предходни проекти, в съответствие с добрите европейски практики.

Целият ни екип е изключително благодарен на участващите служители на Министерство на регионалното развитие, включително на министър Лиляна Павлова за цялото оказано съдействие. По-конкретни благодарности към г-жа Виолета Ангелиева, директор на Дирекция “Технически правила и норми”, която беше институционалният двигател на тази промяна. Радващо е, че по време на целия процес течеше изключително ползотворен диалог, при който съображенията на гражданското общество бяха взети предвид. Няма как да не отбележим, че Община София и по-конкретно г-жа Йорданка Фандъкова също изиграха положителна роля, благодарение на писмо с подкрепа за нашите предложения за промяна, подписано лично от нея.

С тази промяна нагледно показахме, че гражданското общество може да играе ключова роля за подобряване на градската среда. Разбира се, че битката за повече бус ленти едва сега започва, но поне основната пречка за тяхното изграждане вече е в миналото. От тук насетне е задължение на гражданите и на гражданските организации да поискат това, което заслужават – по-бърз, ефективен и добре организиран градски транспорт. Спаси София ще го направи и вече подготвя пакет предложения за изграждане на БУС ленти в столицата. Надяваме се, че диалогът с институциите ще продължи, защото в крайна сметка и тяхната, а и нашата цел е само една – да превърнем България в по-добро място за живеене.

В заключение е важно да отбележим, че успоредно с облекчаването на режима за регламентиране на БУС ленти, с промяната влизат в сила и мерки подобряващи безопасността на велосипедния транспорт, както и проектирането на по-достъпни за гражданите велосипедни трасета.
Още веднъж благодарности към всеки един наш последовател, застанал зад каузата, към гражданските организации, които ни подкрепиха и към институциите, които показаха, че могат да работят бързо и в интерес на гражданите.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.