5 предложения за по-добър ремонт на бул. Дондуков

Проект - 16/05/2017

5 предложения за по-добър ремонт на бул. Дондуков

Липсата на качествена и нормална градска среда, насърчаваща пешеходното движение и използването на градския транспорт, беше сред основните причини за създаването на Спаси София преди повече от две години. Затова за нас е важно да изразим позиция относно задаващия се ремонт на централния и емблематичен булевард Княз Ал. Дондуков в центъра на столицата.

Реконструкцията трябваше да бъде извършена преди години, но многократни отлагания и корекции на проекта допринесоха за чувствителното забавяне. Добрата новина е, че именно то помогна част от исканията на граждани и неправителствени организации да бъдат чути. Въпреки това, смятаме, че все още има възможности за подобрение, поради което нашата организация внесе официално становище до зам.-кмета по транспорт, г-н Евгени Крусев, обхващащо пет предложения за корекции в проекта, които биха подобрили неговите функционални характеристики. Тяхното въвеждане би било сигнал, че Столичната община е започнала да работи в нова посока, поставяйки акцента върху пешеходците и градския транспорт като устойчиви, щадящи средата и екологични форми на придвижване.

1. Изграждане на спиркови острови

Липсата на спиркови острови за удобно и безопасно ползване на трамвайния транспорт е сериозен проблем, който не бива да се допуска при ремонт на основен централен булевард през 2017г. Бул. Княз Ал. Дондуков е ключов сегмент от трамвайната мрежа на София, през който минават част от най-натоварените трамвайни линии. В непосредствена близост се намират многобройни държавни и частни административни, културни и бизнес обекти, които денонощно генерират пешеходен трафик.

Затова предлагаме изграждане на островни перони за трамвайните спирки в посока центъра на града. Тези елементи бяха включени в предишните варианти на проекта и бяха изтъквани като основно предимство от неговото осъществяване. Предлагаме на спирките “Национална опера” и “бул. Васил Левски” в посока центъра на града да бъдат изградени спиркови острови, като те да са изнесени максимално близо до кръстовищата съответно на ул. Г.С.Раковски и бул. Васил Левски така, че да обхващат пешеходните пътеки, където нивото на перона да се понижи до нивото на пътната настилка. По този начин максимално ще бъде гарантирана безопасността на пътниците ползващи трите трамвайни линии, а достъпът и комфортът ще се улеснят значително – мерки, които безспорно увеличават привлекателността на градския транспорт.

 width=Фиг. 1: Спирков остров, гарантиращ лесен достъп чрез понижение в зоната на пешеходната пътека на прилежащото кръстовище

 width=

Фиг. 2: Модерен и достъпен спирков остров в Мелбърн, Австралия

2. Спирки с лесен достъп

Поради липсата на достатъчно пространство за обособяване на отделени спиркови острови заради предвиденото строителство на велоалея по южното платно на булеварда, предлагаме да бъдат изградени т.н. спирки с лесен достъп (анг. Easy Access Stop). Подобни спирки предвиждат повдигане на пътното платно в района на спирките до нивото на тротоара. Конструкцията сигнализира на водачите за наличието на спирка разположена върху самото пътно платно, проблем който е изключително наболял в София, но и принуждава автомобилите да намалят скоростта, повишавайки безопасността на пътниците. Повдигането пък на пътната настилка до нивото на тротоара намалява разликата между превозното средство и настилката, увеличавайки достъпността и комфорта на пътниците.

 width=

Фиг. 3: Повдигането на пътното платно подобрява достъпността и безопасността на трамвайните спирки

 width=

Фиг. 4: Спирка с лесен достъп в Братислава, Словакия

Фиг. 5: Спирка с лесен достъп в Мелбърн, Австралия

3. Бетонни трамвайни ограничители

Трамвайният транспорт в София е сред най-бавните и неефективни трамвайни мрежи в цяла Европа. От Спаси София многократно сме давали предложения за подобряване на неговата привлекателност чрез ускоряване и оптимизация, но до сега, за съжаление, твърде малко е направено от Столична община в тази посока. С цел ускоряването на трамвайния транспорт в София и подобряване на връзката между центъра на града и източните квартали, предлагаме да бъдат поставени бетонни трамвайни ограничители по цялата дължина на бул. Княз Ал. Дондуков. Предлаганата технология отдавна се използва в Унгария, Чехия и други европейски държави и във времето се е доказала като устойчива и ефективна мярка за обезопасяване и ускоряване на движението на градския транспорт. Бетонните ограничители са произведени от специален клас бетон, който е устойчив на метеорологични влияния, температурни амплитуди и третиране с химикали при снегопочистване. От друга страна, те позволяват преминаването на автомобили със специален режим на движение през тях, осигурявайки чист скоростен коридор за спешните служби в рамките на автономното трамвайно трасе.

 width=

Фиг. 6: Бетонни трамвайни ограничители в Будапеща, Унгария

За да се ускори трамвайния транспорт, от изключителна важност е да се осигури непрекъснатост на автономното трамвайно трасе, което да бъде обградено с бетонни трамвайни ограничители. Затова предлагаме да бъдат забранени поне част от директните леви завои по бул. Княз Ал. Дондуков към малките, странични улици. Движението по тях не е достатъчно интензивно, за да е оправдано прекъсването не само на трамвайното, но и на срещуположното автомобилно движение. Принцип при проектирането на улици е да се избягват твърде многото и твърде резки движения на трафика, а всички тези леви завои допринасят точно за обратното.

Въпреки, че трамвайните ограничители са включени в последния проект, представен от Столичната община, закостенели институции като КАТ са останали със сериозни резерви. Настояваме вместо да бъдат спирачка на прогреса, служителите на КАТ най-сетне да застанат в служба на обществото и да се борят с нарушенията на пътя, вместо с измислени и остарели аргументи да се борят срещу приоритизацията на градския транспорт.

4. Корекции в уличния профил

Уличният профил и неговите елементи са сред доказано най-ефективните начини за регулиране на пътуванията в рамките на градовете, но и безотказна мярка за стимулиране или дестимулиране на определени видове градска мобилност. Смятаме, че с умно изградени елементи, пешеходците и велосипедистите ще бъдат предпазени от произшествия и ще се дестимулира шофирането с висока скорост. Предлагаме хоризонталната маркировка тип защриховане при кръстовищата на бул. Княз Аз. Дондуков с улиците Веслец и Кракра (предвидена в съществуващия проект за ремонт на булеварда) да бъде заменена с разделителни острови. Освен по-висока безопасност, тези острови ще възпрепятстват неправомерното навлизане на автомобили в трамвайното платно. Ако подобна идея бъде реализирана, се създава и възможност за засаждане на допълнителна зеленина и декоративни цветя, с което естетиката не булеварда чувствително ще се повиши.

Фиг. 7: Разделителни остров при ул. Веслец и ул. Кракра

5. Тротоарни уширения и подземни кофи за боклук

Уширяването на тротоарите в зоните на кръстовищата е мярка, която отдавна е превърната в практика във всички държави от Европейския съюз. Тротоарните уширения повишават безопасността чрез подобряване на видимостта, както и правят Придвижването на пешеходците по-комфортно. Създава се и възможност за поставяне на озеленяване, кашпи с цветя, пейки или друга градска мебел.

Предлагаме и контейнерите за смет от северната страна на бул. Княз Ал. Дондуков да бъдат изпълнени като подземни в уширенията на тротоара. Освен вече установеното от Столичната община предимство и щадящия градската среда ефект на подземните контейнери, те няма да отнемат пространство от пешеходците, а изнасянето им към пътното платно ще улесни и тяхното почистване.

 width=

Фиг. 8: Тротоарни уширения и подземни кофи за боклук

Всички елементи на уличния профил: повдигнати спирки, тротоарни уширения и т.н., описани в предложенията са заложени в новата Наредба за планиране и проектиране на транспортно-комуникационните системи в урбанизираните територии на МРРБ, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник преди края на строителния сезон. Предвид това, предлагаме Столичната община да предвиди изпълнението им, за да избегне допълнителни реконструкции след приключване на строителните дейности, а и за да покаже, че е готова да прилага съвременните тенденции в градоустройството.

От Спаси София сме убедени, че ремонтът на централен софийски булевард задължително трябва да включва подобни доказали се практики, които имат благоприятно влияние за градската среда, разделят всички форми на градска мобилност, ефективно задоволявайки нуждите им, и акцентират върху условията за придвижване на пешеходците, градския транспорт и велосипедистите. Шансът, който се разкрива с предстоящия ремонт на бул. Княз Ал. Дондуков, не бива да бъде пропуснат. Общинските институции и хората, които ги ръководят, не бива да допускат поредния посредствен ремонт за 10 милиона лева, който едва подобрява съществуващата ситуация и се базира върху остаряли и отречени начини на градоустройство.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.