ДО
арх. Здравко Здравков
гл. арх. на Столичната община

П О З И Ц И Я

на Спаси София относно
разпространена от Направление „Архитектура и градоустройство“ информация за инвестиционно намерение за изменение на ПРЗ за УПИ II, кв. 452, ЦГЧ зони Г8 и Г10, бившата сграда на посолството на Ислямска република Иран

Уважаеми арх. Здравков,

Спаси София е сериозно притеснена от поредното намерение да се надгради паметник на архитектурното наследство в София. Последните години обществеността сякаш привикна посегателствата върху архитектурната и историческа памет на града да се извършват от частни инвеститори, допускащи занемаряването и разрушаването на собствеността си. Но липсата на внимание към проблема и от страна на организации, занимаващи се с потребностите на дипломатическите мисии у нас и последващия от това безпринципно отношение към културните паметници на София потенциал за накърняване имиджа на България пред партньорите ѝ от Европа и света (и обратното) е притеснителна.

Най-сериозното ни притеснение е, че в приложените на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ материали виждаме печат, удостоверяващ, че проекта е съгласуван с Министерство на културата.

Спаси София е категорично против Столичната община да приеме и допусне за реализация този проект. Настояваме Столичната община и Столичния общински съвет да положат всички усилия да убедят “Агенция за дипломатически имоти в страната“ ЕООД да намери терен, в който да построи нужната ѝ сграда без да засяга и унищожава паметници на културата. Също така, настояваме да използвате всички възможности, които постът Ви предоставя, за да убедите Министерство на културата да не позволи обезобразяването на поредната ценна за архитектурната памет на града сграда и да оттегли решението си да съгласува този проект.

Разчитаме, че като главен архитект на столицата ще защитите обществения интерес.

С уважение
Гергин Борисов
Спаси София