Различни компоненти, нужни за функционирането на система за управление на градския транспорт вече съществуват: всички превозни средства са оборудвани с GPS и модул, следящ времето им по разписание, но липсва интеграцията им с модерен диспечерски център, което е лесно поправим недостатък.

През годините изградихме добри взаимоотношения с транспортните оператори на Прага и Варшава. И двата града използват ефективно подобни софтуерни решения, а на най-голямото транспортно изложение в света – InnoTrans през 2022 г. имахме възможността да се запознаем с последната дума на технологията в управлението на градския трафик, както и да разговаряме с представители на световни доставчици на подобен тип услуги. Имаме готовност да започнем процедура за доставка на система за управление на градския транспорт и да я интегрираме както във всички превозни средства, така и в диспечерските центрове. Друга важна стъпка в подобряването на услугата и условията на работа са системите за управление на депата и гаражите. С това целим значително подобряване качеството на обслужване на пътниците, намаляване времето за реакция при извънредни ситуации, събиране на големи масиви данни и значително оптимизиране на разходите.

Основният проблем с градския транспорт днес е, че е бавен, нередовен и лесно изпада в организационен хаос при всяка една извънредна ситуация. Системата, с която се определя кога и как да се изведе допълнителен автобус или трамвай на линия, които да заместят друг аварирал или сериозно забавен в задръстване, е тромава и неефективна. Същевременно организацията на работа в депата и гаражите е тромава и зависеща в изключителна степен от човешкия фактор. Това налага записване в тефтери, редене на картончета, чести грешки и ниска ефективност. 

В градовете, които приемат градския си транспорт като приоритет, се използва специален софтуер, който автоматизира този процес. Софтуерът не чака издаване на заповед от главния диспечер – той е главният диспечер. 

Системата следи в реално време позицията на всяко превозно средство и дали то се отклонява от разписанието си.

Тъй като е интегрирана с цялостната система за управление на трафика, ако регистрира закъснения или избързвания, тя налага корекции на светофарните цикли, а при катастрофи, аварии или други затваряния на улици и булеварди, автоматично адаптира графиците на линиите на градския транспорт, за да не се наруши нормалното обслужване на пътниците.

Друго много важно свойство на тази система е способността ѝ да анализира и предлага места за разполагане на резервни превозни средства, които да имат готовност да се включат по дадена линия. В София тази практика през годините бе напълно изоставена, като днес всяка заместваща кола на градския транспорт тръгва от депата и гаражите. Това не само е огромна загуба на време, но и като всеки друг изминат километър, нулевият пробег (от депа до включване на линия) е разход за транспортния оператор.