По закон всеки гражданин има или е задължен да има постоянен адрес още от раждането си. Днес в България над 200 000 български граждани са без лични документи, като числото расте с тревожни темпове всяка година. Това означава, че тези хора нямат право на достъп до основни грижи и права като здравеопазване, образование, трудов договор, пътуване, граждански права като право да гласуват, и срещат много други всекидневни трудности, които не би трябвало да съществуват. На практика държавата изключва част от собствените си граждани. Много хора без лични карти живеят на територията на София и се опитват да се справят с тази трудна ситуация. 

Законът за гражданската регистрация допуска различни ситуации, при които постоянният адрес би могъл да бъде заличен, а хората на улицата и тези, които излизат от затвора, често също нямат лични карти поради липса на адрес. Необходима е основна реформа на гражданската регистрация, която днес създава проблеми отвъд невъзможността за издаване на лична карта. Дотогава обаче трябва да бъде намерено решение, за да може хората да получат достъп до своите права. 

Едно такова решение е създаването на служебен адрес по пример на други европейски държави. Днес такъв съществува само в район Средец за българите, получили българско гражданство, които могат да заявят този адрес за нуждите на издаването на лична карта. В момента над 100 000 души са регистрирани там и това не създава никакви допълнителни затруднения за администрацията.

Затова ще въведем служебни адреси във всички райони на София, за да могат съгражданите ни да се възползват пълноценно от правата си.