За да може всичко, описано по-горе, да се осъществи, е нужна добра координация между Столична община, ВиК оператора и концесионера. Въпреки че концесионният договор на „Веолия“ беше непрозрачно продължен и сегашната администрация ни поставя пред свършен факт, ние сме убедени, че тристранната комуникация може да е максимално ефективна и конструктивна. Питейната вода е въпрос на национална сигурност от първостепенна важност и няма съмнение, че е приоритет за нас и града ни. 

Липсата на цялостното планиране на канализационната и водопреносната мрежа често води до строителство на инфраструктурата с едни параметри, последвано от множество цикли на преправяне с всяка новострояща се сграда. Това води до хаос в развитието на териториите, както и излишно изхарчени инвеститорски и общински пари.

Затова ще изготвим планиране в начална фаза, съобразно с инвестиционните намерения.

Наред с това ще работим всяко инвестиционно намерение да се реализира вследствие на идеен проект, изготвен на базата на ПУП. В момента утвърждаването на инвестиционно намерение се извършва посредством два успоредно съществуващи процеса – идеен проект и план-схема към ПУП. Между тях често има разминавания, а и на практика двата документа са несъпоставими. Това забавя и затруднява работата на „Софийска вода“, които често трябва да влязат в ролята на консултанти за тези процеси, но реално нямат оперативна функция. 

За да избегнем подобни проблеми, ще осъществяваме безпристрастен последващ контрол върху вече изградените обекти.

Често инвеститорът не информира „Софийска вода“ за изграден обект, просто защото не е направен както трябва. Столична община пък не прави проверка и по този начин се получават разминавания в регистрите, както и некачествено изградени водопроводи. В тази връзка ще следим за спазване на законодателството, контролирайки изградените обекти и същевременно ще работим над унифициране на регистрите между Столична община и Софийска вода с цел по-голяма видимост за състоянието на обектите.