Днес (понеделник, 25.04.2016 г.), екипът на Спаси София внесе в Столична Община писмо адресирано до г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София, г-н Елен Гердижков – председател на Столичен общински съвет и г-жа Екатерина Йорданова – председател на Постоянна комисия по транспорт и туризъм към СОС, с копие до г-н Веселин Пенев – областен управител на София. Копие беше изпратено и до всички общински съветници.

С това писмо изразяваме нашите категорични искания за отмяна на взетото решение за поскъпване на цената на билета и талоните, както и изцяло да бъдат преразгледани и коригирани докладите и икономическата рамка на ЦГМ, но този път след сериозен диалог с граждани и граждански организации.

[fb_embed_post href=“https://www.facebook.com/spasisofia/posts/1721424774808863/“ width=“550″/]

Излъченият репортаж на журналиста Марин Николов по НОВА Телевизия е поредният, описващ съмнения за корупционни практики, ощетяващи с милиони жителите на София. След години наред некомпетентно и лошо управление на ЦГМ, както и много скандали свързани със сегашното ръководство, то днес напълно е изгубило своята легитимност и не може да продължава да изпълнява своите задължения. Общественото мнение в момента категорично изразява своето несъгласие да плаща завишени цени, с които да се покрива неефективно управление, далавери и корупция, лично богатство на директори, техните „20 годишни приятелства” и обръчи от фирми!

С писмото, Спаси София призовава за отговорна, адекватна и бърза реакция преди всичко от страна на кмета, г-жа Фандъкова, както и от страна на всички общински съветници без значение от тяхната партийна принадлежност. Убедени сме, че е техен неотменим дълг да защитават обществения интерес от злоупотреби. В противен случай, усърдно създаваният образ на честно и открито управление с #ВидимиРезултати ще понесе непоправими щети и ще доведе до трайна загуба на доверие от страна на гражданите.

[ddownload id=“1131″ text=“Жалба за отмяна на увеличението на цената на билета“]

ДО
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Елен Герджиков
Председател на Столичен общински съвет

Екатерина Йорданова
Председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм

КОПИЕ ДО
Веселин Пенев
Областен управител
на София област

ЖАЛБА
от
Гражданска инициатива “Спаси София”
относно промени в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаема г-жо Йорданова,

С оглед на събитията от последните дни и разкритията за съмнителни обществени поръчки, възлагани от Център за градска мобилност, Ви молим да предприемете спешни действия за адекватно, независимо и прозрачно преразглеждане на параметрите на икономическите рамки, на база които общинските съветници от политическата група на ПП ГЕРБ в СОС г-жа Екатерина Йорданова, г-н Зафир Зарков и г-н Орлин Иванов предложиха увеличение на цената на картата за еднократно пътуване в София с 60% и на талоните с 50%.

Припомняме, че основният аргумент посочван в подкрепа на увеличението беше, че икономическите рамки и доклади са изработени от експертите на ЦГМ и цитираните в тях стойности са реални. Беше посочена себестойност на едно пътуване от 1,64лв., която обществото трябваше да приеме на доверие, тъй като подробни разчети и обяснения за тази цена така и не бяха публикувани. Още по-притеснително е, че тази стойност се прие като неподлежаща на промяна, което би било вярно твърдение, само ако общинското дружество Център за Градска Мобилност ЕАД се управляваше отговорно, прозрачно и ефективно. Редица журналистически разследвания в последните години категорично показват, че това не е така, а най-пресният пример, довел до оставката на зам.-кмета Любомир Христов, е за монтаж на спирки с двойно завишена цена.

Несъмнено сте запознати с обществените настроения в момента и категоричното несъгласие на гражданите на София да плащат завишени цени, с които да се покрива неефективно управление, далавери и корупция, лично богатство на директори, техните „20 годишни приятелства” и обръчи от фирми! Сегашното ръководство на ЦГМ е изцяло компрометирано и обществото няма доверие в неговата експертност и добри намерения.

Заради гореизброеното ви призоваваме веднага да пристъпите към отмяна на взетото решение за поскъпване на цената на картата за еднократно пътуване и талоните за многократно пътуване, както и изцяло да бъдат преразгледани и коригирани докладите и икономическата рамка на ЦГМ.

Ваш неотменим дълг е да защитите обществения интерес от злоупотреби. В противен случай, усърдно създаваният образ на честно и открито управление с видими резултати ще понесе непоправими щети и ще доведе до трайна загуба на доверие от страна на гражданите. Очакваме бърза и отговорна реакция от всички вас.

Източник на снимката: БГНЕС