Точно 3 месеца след като Любомир Христов подаде оставка като заместник-кмет по транспорта на София, кметът г-жа Йорданка Фандъкова назначи 27-годишния Евгени Крусев за негов наследник. Това ново начало е чудесен повод да припомним основните проекти, върху които от години усилено работи екипът на Спаси София, както и да заявим ясно нашите очаквания към новия заместник-кмет.

Пешеходна зона

Улица със споделено пешеходно и автомобилно движение в Будапеща

С г-н Крусев сме колеги от транспортния форум forum.gtsofia.info и силно се надяваме, че любовта му към градския транспорт ще стане основа на провежданите от него политики. В един от най-мръсните европейски градове, страдащ от хронична липса на нормална градска среда, заради прекомерно големия брой автомобили и крайно амортизиран и неефективен градски транспорт, ще са необходими много смели и категорични действия, за да може тенденциите да се обърнат и вместо надолу, да започнем най-сетне да вървим нагоре. Много биха казали, че 27 години и липсата на достатъчно опит са проблем за този, може би най-важен за града пост, но екипът на Спаси София се надява, че подобни страхове няма да бъдат оправдани. Надяваме се още, че г-н Крусев ще бъде човекът, който ще приоритизира развитието на градския транспорт, велотранспорта и пешеходното движение, в тясно сътрудничество и непрекъснат диалог с гражданските организации, чиито предложения дълги години бяха игнорирани или “оборвани” с абсурдни аргументи от страна на Столичната община.

През последната година и половина, Спаси София постави на масата за разискване редица теми и предложения, касаещи градската среда и транспорт. Открито заявяваме, че очакваме новият заместник-кмет сериозно да се заеме с тяхното прилагане и то в кратки срокове. Тези теми включват:

 1. Приоритетно развитие на екологичния електротранспорт:
  • Стратегия за запазване на трамвайните трасета;
  • Реконструкция и модернизация на трамвайните трасета и депа;
  • Изграждане на трамвайните трасета до Дървеница, по бул. Копенхаген и в кв. Модерно предградие;
  • Изграждане на обещаните през 2010г. 10 нови тролейбусни трасета;
  • Изграждане на транспортни терминали с буферни паркинги за прекачване от автомобил на скоростен градски транспорт и обвързването им с крайградските, междуградските автобусни линии и жп мрежата;
 2. Осигуряване на предимство на градския транспорт в градската среда:
  • Поетапно изграждане на система от БУС ленти, която да облекчи градския транспорт, там където автомобилният трафик го затруднява;
  • Изграждане на трамвайни ограничители по основните трасета, по които има конфликт между автомобилния и трамвайния транспорт;
  • Въвеждане на система за приоритетно преминаване на градския транспорт през кръстовищата;
 3. Строг контрол при изграждането на нова или ремонта на съществуваща инфраструктура:
  • Недопускане на скандални ремонти чрез подобряване на надзора, но и на качеството на самите проекти;
 4. Въвеждане на нощен градски транспорт по подобие на всички европейски столици;
 5. Спешно довършване на интегрираната билетна система:
  • Въвеждане на електронна система за тарифиране във всички видове транспорт;
  • Интегриране на системите на наземния градски транспорт и метрополитена;
  • Интегриране на системата на градския транспорт с вече обявената за концесия система за наемане на велосипеди;
  • Интегриране на системата на градския транспорт с тази на БДЖ;
  • Създаване на модерно, user-friendly и актуално мобилно приложение за градския транспорт;
  • Въвеждане на иновативни решения за таксуване  – плащане с карта, с телефон и т.н.
 6. Реформа на системата за паркиране в София:
  • Освобождаване на големи булеварди и важни улици от паркирани автомобили;
  • Спешно изграждане на подземни и многоетажни паркинги;
 7. Пешеходни зони и велодвижение:
  • Затваряне на улици в центъра на града и превръщането им в приятни, модерни и удобни пешеходни пространства;
  • Въвеждане на широка зона за споделено движение, ползвайки добрите практики от градовете в Западна Европа;
  • Стратегия и инвестиционен план за ремонт на тротоарите в целия град;
  • Изграждане на система от адекватни велотрасета, опасващи целия град и даващи възможност на хората да достигнат всички важни точки на града само с велосипед;
  • Ревизия на готвената концесия на системата за велосипеди под наем и предоставяне на възможност за много по-амбициозно покритие на системата чрез преразглеждане на броя на велостоянките, обвързаността на веломрежата и броя велосипеди, налични за наемане;
  • Изграждане на велогардероби за лични велосипеди с необходимата охрана срещу кражби.

Изброеното е само част от нещата, които в най-кратки срокове трябва да се случат в София, ако искаме градът ни да започне да се развива в правилната посока. Искрено се надяваме, че г-н Крусев ще намери необходимите сили, воля и желание да се справи с натрупаните от години проблеми.

Зелено трамвайно трасеЗелено трамвайно трасе в Нант

Спаси София е готова да помага с целия си експертен и човешки потенциал всички важни и полезни за града проекти да се сбъднат. Искаме да уверим г-н Крусев, че може да разчита на нашата пълна подкрепа по темите, по които нашите виждания за развитието на София се припокриват.

Успех!