Не. Нашият фокус е и остава София. Тя за нас е кауза, а не стъпка за кариерно развитие. През годините сме получавали различни предложения, но винаги сме ги отказвали. Възнамеряваме с усилена работа да постигнем осезаемо подобряване на живота в София и да докажем, че сме способни да управляваме добре, преди да мислим да поискаме доверието на нашите сънародници на национално ниво.