Топлофикация – София ЕАД възлага обществени поръчки за над 600 хил. лв.с ДДС при съмнителни обстоятелства на фирма, за която има притеснителни твърдения в публичното пространство. Резултатът – над 8 см. спестен асфалт. Това сочи лабораторна проверка на асфалта, поръчана от екипа на Спаси София.

Какво знаем за поръчките?

На 10 август 2021 г., Топлофикация сключва два договора. Първият с предмет „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРИЛЕЖАЩ ДО ОЦ „ЛЮЛИН“ ПЪТЕН УЧАСТНИК НА УЛ. „БЕЛ КАМЪК““ и вторият: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБОСОБЕНО ПАРКИНГ ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ОЦ „ЛЮЛИН“ НА УЛ. „БЕЛ КАМЪК““. И двата сключени с една и съща фирма – ДЛВ ЕООД. 

При внимателен анализ се откриват редица проблеми с обществените поръчки, включително обосновани съмнения за закононарушения, злоупотреби и ощетяване на публичния ресурс с над 100 000 лв.

Поръчките са възложени от Топлофикация ЕАД, въпреки че компетенциите ѝ на възложител не предвиждат възможност за възлагане на подобни поръчки

Двете обществени поръчки касаят извършването на ремонт на път, който е публична общинска собственост. Това означава, че възложител на ремонт може да бъде само Столичната община – или директно чрез зам.-кмета по строителството или чрез районната администрация във Връбница. Вместо тях, Топлофикация ЕАД възлага поръчките, с което считаме, че е нарушен чл.1, ал. 2 от ЗОП. Там се казва, че секторните възложители, какъвто е и топлофикационното дружество, могат да възлагат поръчки само за изпълнение на секторните дейности. Ремонти на улици и паркинги, публична общинска собственост не попадат в дефиницията за секторни дейности и следва да се извършат от собственика им – Столична община. 

Заобикаляне на закона, за да се избере една конкретна фирма

Вместо да бъде проведена открита и конкурентна процедура за избор на фирма, която да ремонтира улицата и паркинга, Топлофикация ЕАД е приложила съвсем различен ред от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно покана до определено лице/а. За да бъде избран този ред, обаче, законът в чл. 191, ал. 1, т.3 изисква неотложност на възлагането. Т.е. причината да се проведе обществена поръчка трябва да е от такава спешност, че стандартните срокове за провеждане на открита процедура да не са приложими. От общинското дружество мотивират избора на процедура с лошото състояние на пътя до ОЦ “Люлин”, въпреки че от същите публични мотиви става ясно, че още от 2001 г. участъкът е идентифициран като проблемен заради експлоатацията на газопреносната мрежа, чието трасе минава през улицата. В допълнение, още през 2005 г., Столична община спира редовната автобусна линия, заради състоянието на улицата. Констатираните преди повече от 20 г. проблеми с пътния участък сочат, че не са налице неотложност или изключителни обстоятелства, които да изискват избраната от възложителя процедура, предвидена за спешни и неотложни случаи.

В допълнение, според мотивите за избор на процедура, неотложността на строително-ремонтните дейности е продиктувана от “изграждането на Ко-генерираща инсталация на площадката на ОЦ „Люлин“ и предстоящите посещения на кредитни, експертни и технически екипи е необходимо да се възложи изпълнението на строително-монтажни работи по рехабилитация на прилежащия пътен участък водещ до централата.” Буди сериозно съмнение за целесъобразност този мотив в контекста на сигнали, в които се излагат обстоятелства, че към момента на двете обществени поръчки няма процедура по проектиране и/или изграждане на ко-генериращи инсталации на площадката на ОЦ “Люлин”.

Заради избрания подход и неадекватни мотиви конкуренцията в обществената поръчка на практика се елиминира и така се избира измежду един единствен кандидат – ДЛВ ЕООД.

Заобикаляне на закона чрез разделяне на две отделни процедури

Ситуацията става още по-скандална, когато се вземе предвид изкуственото и в нарушение на закона разделение на дейността по преасфалтиране на две отделни обществени поръчки. Това дава възможност за използването на възможно най-олекотената процедура предвидена в ЗОП, а именно изпращане на покана директно до кандидат-изпълнител. По този начин конкуренцията в обществената поръчка на практика се елиминира и така се избира измежду един единствен кандидат – ДЛВ ЕООД. Така дейност, която има житейска и правна логика да бъде изпълнена наведнъж – асфалтиране на улицата и прилежащия паркинг, се разделя на две поръчки и по този начин удобно прогнозната стойност на поръчките пада под прага предвиден в Закона за обществените поръчки от 270 хиляди лева. 

8 см спестен асфалт

Освен заобикалянето на закона за обществените поръчки, открихме и друго сериозно нарушение. Екипът на Спаси София предприе изследване на пътната настилка, за да установи качеството на извършените дейности по асфалтиране – както на пътния участък на ул. “Бел Камък”, така и на обособеното паркинг пространство пред ОЦ “Люлин” на същата улица. Констатирахме огромни несъответствия между техническите спецификации в двете обществени поръчки и взетите проби

Взехме проби чрез изрязване с три броя ядки, съответно на 1,5м (ядка 1) и 2,0м (ядка 2) от края на платното на пътя и на 5,0м (ядка 3). 

Според техническите спецификации приложени към договора за ремонт на пътя, дебелината на асфалтовата настилка трябва да бъде 14 см, което включва (а) положен битумизиран трошен камък (4 см), (б) положен неплътен асфалтобетон (6 см), и (в) положен плътен асфалтобетон (4 см). На база на изпитването, ядка 1 и ядка 2 дадоха следните резултати: 6см и 9см. 

Според техническите спецификации приложени към договора за паркинга, дебелината на асфалтовата настилка трябва да бъде 10 см, което включва (а) положен неплътен асфалтобетон (6 см) и (б) положен плътен асфалтобетон (4 см). На база на изпитването, ядка 3 даде следните резултати: 8см.

В допълнение, визуална инспекция на взетите проби поражда съмнение за липсата на, съответно, три особени пласта асфалтова настилка на пътния участък на ул. “Бел Камък” и два обособени пласта асфалтова настилка на обособеното пространство за паркинг. 

На база на анализ на екипа на договорните цени и количествено-стойностните сметки (КСС) по двете обществени поръчки, както и взетите проби, липсващата асфалтова настилка в участъка на пътя е на стойност между 81,000 лв. и 129,000 лв. без ДДС. 

На база на аналогичен анализ, липсващата асфалтова настилка в участъка на паркинга е на стойност около 45,000 лв. без ДДС. Така, общата щета на обществения ресурс е за поне 150 000 лв

Коя е фирма “ДЛВ” ЕООД

Името на фирмата е свързано с редица скандали. По думите на Десислава Христова, бивш директор на “Автомагистрали”12, това е една от фирмите, която изпълнява най-много поръчки по т.нар. “ин хаус” механизъм. Освен че в българските условия този механизъм е известен със редица злоупотреби, името на ДЛВ е цитирано и във връзка със завишени цени за изпълнение. Според Христова, само за една от поръчките, които изпълняват – на ДЛВ са изплатени 9 млн. лева за предпроектни проучвания. По нейни оценки реалната стойност на дейностите, изпълнени от тях,  е 400 хил. Лева.3  

Във София, ДЛВ също има поръчки с проблематично изпълнение.4 Такъв е ремонтът в квартал „Сухата река“ в София през май 2020-та година, където битумът, положен от фирмата, се разтапя и полепва по гумите на десетки автомобили като това води и до спиране на градския транспорт. Според публикация във в. Труд, “причината според експертите за размекнатия битум е, че вместо необходимия качествен материал е ползван такъв с 30 на сто по-ниска цена”. 

Фирмата също така се свързва и с политическите среди. Нейн финансов директор – Тодор Василев става депутат в 45-то НС от партията “Има такъв народ”. В последствие последният става и председател на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”.5 

По данни на сайта  BIRD управителят на фирмата изпълнител – Станислав Добрев Любомиров е свързан и с Орлин Алексиев, бивш общински съветник от ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет и член на постоянната комисия по икономика и собственост.6 Според тях ДЛВ е свързана с кръга “Делта хил”. Името на Алексиев е често се споменава в контекста на схеми за източване на проекти за пътно строителство. Например, бившият депутат от ИТН Георги Георгиев, твърди, че “Основната цел беше Гроздан Караджов да получава много пари като министър по проекти, които ние смятаме, че трябва да се случат по друг начин. При срещите ми със строители става ясно, че има схеми. Беше обещан половин милиард на общините за ВиК проекти. Аз съм се срещал с човек, който се представи от името на Орлин Алексиев да договаря с кметове на общини да бъдат финансирани техните проекти, като условието е да ги спечели правилният строител. Това е фирма, която те ще посочат и която ще се съгласи да си плати после комисионна. Схемата е свързана с фирми с офшорни сметки.“

Какво следва?

Юридическият екип на Спаси София подготви подробен сигнал, който ще бъде изпратен до Агенция държавна финансова инспекция и Софийска прокуратура. Ще настояваме да бъде извършена незабавна проверка на фактите, които сме установили, за да може виновните лица за поредната нагласена обществена поръчка да понесат своята отговорност.

  1. https://www.actualno.com/interview/bivshata-shefka-na-avtomagistrali-vidja-politichesko-zadkulisie-v-osvobojdavaneto-j-video-news_1697968.html ↩︎
  2. https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/desislava-hristova-zadkulisieto-se-vrashta-prez-zadnija-vhod.html ↩︎
  3. https://www.segabg.com/hot/category-economy/grabezh-ukrepvane-na-svlachishte-za-300-000-e-dokarano-7-mln-lv ↩︎
  4. https://trud.bg/%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B8/ ↩︎
  5. https://www.facebook.com/birdreporting/photos/10160878002566189/?_rdr ↩︎
  6. https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/06/15/4357533_koi_e_orlin_aleksiev_zaradi_kogoto_deputati_napuskat/ ↩︎