Една от първите ни публикации преди близо година беше Пет идеи за по-добра София, в която предложихме решения, насърчаващи ползването на градския транспорт в София. Една от тези идеи беше за въвеждането на интегрирана електронна система за таксуване на пътниците.

Десет години чакаме…

Сред съществените ползи от такава система е възможността да се въведе билет за неограничен брой прекачвания в рамките на 60 и/или 90 минути. Той ще облекчи пътуването на огромен брой наши съграждани, на които им се налага да използват градския транспорт по-рядко. Актуалната тарифна политика, която санкционира, а не поощрява прекачванията, по никакъв начин не ги окуражава да предпочетат градския транспорт пред такси или личен автомобил.

Броят на тази група пътници расте с всяка година. Разширяването на метромрежата предполага, че все повече жители на София ще имат нужда от довозване до най-близката до дома им метростанция и липсата на поощряваща прекачванията тарифна политика означава, че Столична община не разполага с инструмент за привличане на нови пътници, а активно отблъсква потенциални такива.

Вече десет години продължава сагата с въвеждането на електронната система за таксуване в градския транспорт. В началото на всяка година ни се обещава нейното завършване “от догодина”. Ето и част от изказване на зам.-кмета по транспорт Любомир Христов преди точно пет години пред медиите (23.01.2011 г.):

В градския транспорт в София ще се пътува само с електронна карта от пролетта на 2012 г. „Дотогава и в автобусите ще бъде въведена тикет системата за таксуване на пътници“, обяви зам.-кметът Любомир Христов. След като и автобусите бъдат оборудвани с такива устройства, сигнали от всички машини ще се предават до център на градския транспорт. „Така ще се отчитат по-добре приходите от продажбите, пътуванията и натовареността на линиите“, обясни Христов. Тикет системата ще струва около 7 млн. евро, а средствата ще се осигурят чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Пет години по-късно гражданите на София продължават да чакат адекватни мерки и действия от страна на Общината. Затова от Спаси София решихме да задвижим процеса и още през месец ноември 2015г. внесохме предложение за частично въвеждане на електронен билет с неограничени прекачвания в рамките на 90 минути на цена 1,50 лв. и карта за десет неограничени пътувания в рамките на 90 минути всяко, на цена 14,00 лв. Наложи се да е частично, защото автобусите още не са оборудвани с валидатори и автомати за билети, а метрото продължава да е с отделна от наземния транспорт билетна система.

Това означава, че предложените от нас билети ще могат да се закупуват от автоматите за билети в трамваите и тролейбусите и да позволяват прекачвания в целия наземен транспорт.

bileti

Така, при закупуване на такъв билет от автомат в трамвай или тролейбус, началният час на валидност се отбелязва на гърба му и контрольорите удостоверяват валидността му само според отпечатания час, независимо от броя прекачвания.

Въвеждането на тези два типа карти:

  1. Не е свързано с допълнителни разходи и е стъпка към въвеждане на цялостна, интегрирана система за електронно таксуване за всички видове градски транспорт в София;
  2. Значително ще облекчи пътуващите, на които им се налага прекачване, но не разполагат с абонаментни карти. Транспортната мрежа на София е обширна, поради което за част от пътуващите е невъзможно да достигнат крайната си дестинация без да им се налага прекачване;
  3. Ще доведе до привличането на големи нови групи пътници, които не използват редовно градския транспорт;
  4. Ще бъде реално потвърждение на усилията на Столична община за подобряване на градския транспорт;
  5. Ще включи София към групата на всички останали европейски столици, в които прекачванията не се санкционират, а поощряват;
  6. Е част от цялостната промяна на тарифната политика, която трябваше отдавна да обхване всички форми на градски транспорт (вкл. метрото), и е важна стъпка към въвеждане на квартални довозващи линии до станциите на метрото.

Но ЦГМ отказва…

Очаквано, становището на Центъра за градска мобилност изразяваше несъгласие.  В него се изтъкват две причини, които ще се опитаме да коментираме:

„Предложеният вариант от 90 минути не е обоснован, нито икономически, нито с експлоатационните характеристики на обществения транспорт. С такова предложение се дават необосновани преференции на пътниците извън тези от социалните категории, които получават такива с решение на Столичния общински съвет.”

Не става ясно на база на какво ЦГМ са решили, че предложение, което от години успешно работи не само във всички по-големи европейски, балкански и някои български градове, е икономически необосновано. Неподкрепено с обосновка заявление, че нещо е неизгодно звучи несериозно и по-скоро затвърждава мнението ни, че причината е в ръководните органи и техния страх от промяната и нововъведенията.

pochasovi-bileti-90-min-evropa

Каква е причината почасовите билети с неограничен брой прекачвания да са неизпълними и икономически неизгодни само в София, докато в Прага, Варшава, Любляна, Загреб, Белград… дори и в Скопие, отдавна успешно да се използват? Каква е причината всички други градски управи да виждат нуждата от въвеждането на такива билети, а само в София те са „необосновани с експлоатационните характеристики на обществения транспорт”? Такова твърдение е несъстоятелно и не може да се приеме. Гражданите от години очакват подобряване на тарифната политика, насърчаваща, а не санкционираща прекачванията. И вместо ЦГМ да са инициатор на подобна реформа,  те обявяват, че такъв билет не ни трябва!

„Предлаганата цена за пътуване в рамките на 90 минути от 1,50 лв. с наземен градски транспорт и метро, ако се използва в двете посоки,  отиване и връщане, ще струва на ползвателя на транспортната услуга 3,00 лв.”

Ами ако не се използва за отиване и връщане? Или ако човек може да свърши работата си в рамките на тези 90 минути? Напълно необяснимо е защо ЦГМ не се бори за всеки пътник и игнорира нуждите на цели категории граждани. Приходите не бива да се генерират само чрез увеличаване на цената на билетите (каквато ЦГМ изненадващо предложи), а и чрез предоставянето на повече възможности за пътуване, по-гъвкава и привлекателна тарифна политика и засилен контрол по всички линии.

Също така, оказа се, че от ЦГМ не четат внимателно предложенията, по които изразяват становища. Нашият екип е наясно, че заради мудността и незаинтересоваността на ЦГМ и Столична община, не са предприети никакви конкретни стъпки за интеграция на системите на наземния транспорт и метрото. С това се създава невиждан в европейски мащаб прецедент. В нашето предложение бе ясно посочено (както с текст, така и със схема), че то засега обхваща само наземния транспорт.

„Считаме, че частичното въвеждане на почасовото тарифиране ще доведе до нарушаване интересите на пътниците, които в ежедневните си пътувания извършват кореспонденциите автобус-автобус, автобус-тролейбус, автобус-трамвай и автобус-метро и следователно те ще са ощетени… Единната тарифа в обществения градски транспорт на територията на Столична община гарантира равнопоставеност на пътниците без значение от вида на обществения транспорт, който ползват”

Поредното твърдение лишено от логика. Понеже от години наблюдаваме систематичен провал във въвеждането на адекватна и интегрирана електронна тарифна система в София, тогава нека всички да сме еднакво зле!?

За каква дискриминация може да се говори при положение, че предложеното от Спаси София решение дава повече възможности на част от пътниците, без да отнема или нарушава каквито и да е права на всички останали и е в съответствие с концепцията за разпределение на ресурсите (ефективност на Парето).  Не е ли далеч по-разумно още сега да подпомогнем част от пътниците и да ги насърчим да ползват повече градски транспорт, от това да чакаме до безкрай обещаното светло бъдеще? А до тогава ЦГМ вместо да се опитва да привлича все повече пътници, и с това да си повиши приходите, безцеремонно да се моли за огромни ежегодишни дотации от Столична община и държавата?

„Аргументацията” на ЦГМ е особено неразбираема, ако си припомним, че само преди 3 дни от дружеството шокираха обществото с предложението за поскъпване на хартиеното билетче в София с цели 50%. Подчертаваме, само на хартиеното билетче! Това няма ли да бъде дискриминационно за ползващите автобусите, където важат само хартиените билети? При това, поскъпването не се случва за сметка на цялостно подобрена услуга, а точно обратното: за една и съща услуга (едно пътуване), пътниците в автобусите ще се налага да плащат по 1,50 лв., а онези в трамваите и тролейбусите само по 1,00 лв. От друга страна, предлаганият от Спаси София билет за неограничен брой прекачвания в рамките на 90 минути, окачествен от ЦГМ като дискриминационен, предоставя на пътниците нова, подобрена и разширена услуга за 1,50 лв.

Становището е подписано от Директора на Дирекция транспорт на Столична община г-н Димитър Петлешков и г-н Симеон Арнаудов, Изпълнителен директор на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Топката е в ръцете на СОС

На предстоящото заседание на транспортната комисия към СОС, което ще се проведе в понеделник (25.01.2016 г.) ще бъде разглеждано предложението на Спаси София. Настояваме общинските съветници да се абстрахират от неспособността на ЦГМ да тълкува предоставените на тяхното внимание и в тяхна корист предложения и да не се поддават на необосновани хвърчащи фрази от някакви общински “експерти”.

Тарифната политика на София е морално остаряла, откровено санкционираща прекачванията и отказът да се приложи мярка, която е свързана с пренебрежими разходи по въвеждането ѝ ще бъде разглеждана от нас като нежелание да се работи в интересите на града и жителите му.

Забележка: Предлаганият от Спаси София почасов билет е нов превозен документ, който не заменя съществуващия билет за еднократно пътуване на цена от 1,00 лв.