Как да подобрим нощния транспорт?

Изминаха точно 3 месеца, откакто в София се движи нощен градски транспорт и вече десетки хиляди се възползваха от неговата услуга. Спаси София не само подкрепя тази градска услуга, но заедно с над 31 000 събрани подписи, беше и основната причина за нейното въвеждане. Именно поради тази причина нашата организация е напълно посветена на дългосрочното ѝ съществуване и устойчиво развитие. Към този момент, по наши наблюдения, потвърдени и от думите на зам.-кмета по транспорта и представители на ЦГМ, се наблюдава бавен, но постоянен ръст на пътниците, което е радващо. Ако обаче наистина искаме тази необходима за всеки по-голям град форма на транспорт да остане устойчива във времето, трябва винаги да сме готови да поправяме и развиваме нейните параметри.

През изминалите три месеца, нашият екип провеждаше непрекъснат анализ на функционирането на системата на нощния транспорт, както чрез десетки лични наблюдения, така и събирайки ценна обратна връзка от стотици, ползвали услугата. Нашата цел беше да подготвим серия от мерки за нейното подобрение, които могат бързо да бъдат осъществени и които не изискват значителни разходи. Мерките са разделени на краткосрочни, т.е. такива, които биха могли и трябва да бъдат въведени в рамките на един месец, както и по-дългосрочни, които трябва да бъдат предвидени и въведени от началото на 2019г. с новия бюджет на Столичната община. Убедени сме, че тяхната реализация осезаемо ще подобри качеството на услугата и ще привлече голям брой допълнителни пътници, така че системата да задоволява по-качествено транспортните нужни на жителите и гостите на столицата, както и за да стане по-устойчива и финансово независима.

Целта на това предложение е да:

  • подобри транспортното обслужване;
  • острани забелязаните проблеми и слабости;
  • увеличи привлекателността и достъпността на нощния градски транспорт;
  • улесни пътуването на жителите и гостите на града;
  • се възползва в максимална степен от наличния ресурс за промоция и популяризация на нощния градски транспорт;

Краткосрочни мерки (за реализация до септември 2018 г.)

 width=

1) Адекватно използване на електронните табла по спирките през нощта;

Повече от три месеца след пускането на нощния транспорт, много от електронните табла по спирките, не показват реалното време за пристигане на превозните средства. Често показаните минути са около и над 50, което е технически невъзможно, предвид, 40 минутния интервал на движение на нощния транспорт. Неточната информация на таблата нанасят вреда на имиджа на услугата и отказват гражданите, тъй като пътниците възприемат информацията за вярна и избират друга форма на придвижване. Затова техническият проблем би трябвало да се отстрани в най-кратки срокове.

2) Използване на електронните табла за промоция на услугата през деня;

Освен в седмицата преди въвеждането на нощния транспорт, когато електронните табла по спирките се ползваха за обявяване и популяризиране на услугата, съществуващият потенциал на над 1000 табла не се ползва. В резултат много от гражданите на София и особено чужденците все още не знаят, че съществува нощен транспорт.

Поради тази причина предлагаме ЦГМ активно да се включи в популяризацията  на собствената си услуга чрез изписването на кратки и ясни съобщения в рамките на целия ден. Допълнителен аргумент за ползването на таблата и през деня е факта, че те обикновено са поставени на най-натоварените спирки и по този начин ще достигнат до максимален брой хора.

3) Поставяне на двуезична визуална информация на двата терминала на Летище София;

Гостите на столицата, особено чужденците изобщо не са запознати със съществуването на услугата и затова тази категория пътници почти не се забелязва в нощните автобуси. Най-малкото, което може и трябва да бъде направено, за да се привлекат тези потенциални ползватели към мрежата на нощния градски транспорт, е да бъде поставена ясна и двуезична (или дори многоезична) информация на двата терминала на Летище София, както и да се изработят други информационни материали, които да се осигуряват на всички клиенти на изнесения билетен център на Терминал 2.

Трябва да бъдат поставени и отделни специални табели на всички спирки на градския транспорт, обслужващи зоната на летището, даващи пълна информация за системата на нощните автобуси, за чийто дизайн и съдържание сме готови безвъзмездно да помогнем. Нека не забравяме, че обикновено, европейските туристи, пристигащи в София са от градове, в които от десетилетия има нощен транспорт и това е услуга, с която те са свикнали и биха използвали.

4) По-информативна рекламна кампания в превозните средства на МГТ;

В превозните средства на градския транспорт съществуват определени за рекламни кампании и обявления места. Те се ползват за всякакви банални кампании, нямащи никаква връзка с популяризацията на градския транспорт на София. В много от превозните средства виждаме и плакатите, рекламиращи нощния транспорт, но това макар да е огромен напредък, не е достатъчно.

Предлагаме да се създаде иновативна и ефективна кампания за популяризиране на нощния градски транспорт в салоните на всички превозни средства, която не просто да казва “Градът никога не спи”, а да носи информация за самата система и как се ползва тя, допълнена от карта на маршрутите.

Този метод на маркетинг е особено успешен, тъй като пътниците престояват продължително време в превозните средства и имат време да се запознаят и с дори по-големи обеми послания и информация.

5) Обособяване на спирка „НДК“ по линия Н2;

 width=

Паркът около НДК от десетки години е магнит за активност в центъра на столицата, тенденция която значително се засили след реконструкцията на пространството. В допълнение, ъгълът на бул. Патриарх Евтимий и ул. Фр. Нансен е най-близката точка от маршрута на Н2 до пешеходната част на бул. Витоша и останалите малки и пълни с живот централни улици. Затова е нелогично автобусите по линията да подминават целия район, без да го обслужват. Спирките на пл. Патриарх Евтимий и хотел Хилтън са далеч една от друга и всяка от тях е далеч от ядрото на нощен живот. Предлагаме спешно да бъде обособена спирка, намираща се в началото на бул. Фритьоф Нансен, в зоната на парка.

Дългосрочни мерки (за реализация от януари 2019г.)

 width=

1) Признаване на абонаментните карти;

Различните абонаментни карти са неразделна част от тарифната политика на всеки градски транспорт. Практиката на европейските градове показва, че почти навсякъде, абонаментните карти включват и услугата нощен транспорт. Притежателите на абонаментни карти са най-лоялните пътници, защото имат директен финансов стимул да ползват градския транспорт при всяка възможност и именно затова, те трябва да бъдат активно привлечени към услугата нощен транспорт.

2) Изготвяне на тарифна политика на принципа на доброволните добавки;

Новата тарифна политика, която би трябвало да започне да се изпълнява с новия бюджет на Столичната община през 2019г., трябва да третира както дългосрочните (месечни, полу- и целогодишни карти), така и дневните карти за цялата мрежа.

Според нас абонаментните карти в нощния транспорт могат да се признават срещу допълнителна и доброволна месечна добавка за него. Цена между 5 и 10 лева на месец е обоснована от икономическа, социална и транспортна гледна точка. По този начин, например, персонализираната месечна карта, струваща към момента 50 лв. би станала 55 или 60 лв. след начисляването на добавката, а годишната от 365 лв. да струва 425 лв.

По сходен начин, дневната карта за всички линии следва да стане с период на валидност 24 часа от момента на издаването, вместо да става невалидна в полунощ и от сегашните си 4 лв. трябва да струва 5 лв..

3) Въвеждане на линия Н5 до двата терминала на летище София

През 2017 г. през двата терминала на Летище София са преминали почти 6,5 милиона пътника, като тази тенденция се засилва и през 2018 г., когато се очаква ръст от над 10% или към 650 000 допълнителни пътници. Всяка нощ на летището кацат и излитат около 20 (в някои дни и повече) самолета в часовия пояс между 00:00 ч. и 06:00 ч. – период, през който дневният градски транспорт до летището липсва. Ако приемем, че средният брой пътници във всеки самолет е 150, това са няколко хиляди потенциални ползватели на услугата всяка нощ. Тези пътници са изолирани от града и нямат транспортни опции за придвижване освен личните автомобили и такситата, което означава, че са клиенти, които лесно биха могли да бъдат привлечени да ползват нощния градски транспорт.

 width=

Примерен маршрут на новата линия Н5 и корекцията в маршрута на Н4

Предлагаме да се въведе пета нощна линия (Н5), която да обслужва двата терминала на Летище София. В радиуса между централната трансферна спирка на пл. Кн. Ал. I Батенберг и летището да се движи като експресна линия, спираща само на няколко най-важни спирки: пл. Орлов мост, хотел Плиска и Окръжна болница. С това тя ще дава бърза и качествена връзка между летището и големите квартали на града през нощта. В другата посока, линията може да обслужва бул. Цар Борис III, правейки връзка с кварталите Кривата река, Хиподрума, Лагера, Красно село, Славия, Бъкстон и Княжево, които в момента нямат достъп до линиите на нощния градски транспорт. Това може да позволи линия Н4, обслужваща кварталите около бул. България да бъде „изправена“, т.е. да се обслужва с по-директен, къс и бърз маршрут.

Допълнителен аргумент за лесното въвеждане на нощна автобусна линия от и до Летище София е фактът, че летището в столицата е разположено в непосредствена близост до града и големи жилищни зони, които биха могли да се възползват от нощен транспорт.

4) Ново разписание за предпразничните и празничните дни с интервал от 30 мин

В петък и събота се забелязва значително по-високо ползване на нощните автобуси. Затова предлагаме да се разработи план за интервал на движение от 30 минути през тези два дни и да се сравнят приходите и разходите спрямо сегашния интервал от 40 минути. По този начин може лесно да се оцени колко обоснована и нужна ще е тази промяна. Припомняме, че интервалите от 30 минути (на всеки кръгъл и половин час) са далеч по-лесни и удобни за запомняне от страна на пътниците. Аргумент в полза на намаляване на интервала е и запълнения капацитет на някои от курсовете по линиите Н1 и Н2 в петък и събота вечер, когато автобусите често пътуват претъпкани.

5) Първите курсове в 00:00ч. да започват и от кварталите към центъра

В момента нощния градски транспорт в София е организиран така, че първите курсове на нощните линии тръгват от центъра към кварталите в 00:00ч и автобусите пристигат на пл. Александър I Батенберг празни, което допълнително оскъпява услугата заради този излишен нулев пробег от гаражите до центъра.

В същото време първите курсове от кварталите към центъра тръгват към 01:00ч., което означава, че между 23:00ч. и 01:00ч. в крайните квартали липсва какъвто и да е градски транспорт към центъра. Това е изключително сериозен проблем. Нелогично е през нощта да съществува градски транспорт през 40 минути, а между 23:00ч. и 01:00ч., когато все още има значително движение такъв изцяло да липсва.

Затова предлагаме нощните автобуси да се включват в линиите си от крайните квартали и да пристигат в 00:00 часа в центъра, вече обслужващи пътници. По този начин едновременно се решават два проблема: кварталите получават адекватен транспорт по средата на часовия пояс без никакъв градски транспорт и се елиминира нулевия пробег, тъй като гаражите по правило са разположени в периферията на София.

 width=

6) Поставяне на спиркови навеси на пл. Кн. Ал. I Батенберг

Липсата на навеси и какъвто и да е заслон за защита от климатичните влияния на централната трансферна спирка е особено сериозен проблем. На площада се намира единствената трансферна спирка на нощните автобуси и тя генерира огромна част от пътникопотока в мрежата. С идването на зимата и лошото време проблемът ще се засили, особено имайки предвид големите интервали на движение на автобусите. Това ще създаде значителен дискомфорт на пътуващите и ще откаже част от тях от ползването на нощен градски транспорт. Проблемът може изцяло да бъде решен по бърз и евтин начин с поставянето на два спиркови навеса. Като втори етап трябва да се поставят спиркови навеси и на спирките на ул. 6 ти септември, ул. Париж и на бъдещата спирка на НДК, като места, които генерират най-големия пътникопоток.

7) Поставяне на платформа и разчистване на паркинга на пл. Кн. Ал. I Батенберг

Хаосът в паркирането в зоната на пл. Кн. Ал. Батенберг не само влияе върху комфорта на пътуващите, но и сериозно застрашава тяхната безопасност. Масова практика е паркирането по частта на платното, предназначена за тротоар и в зоната на спирката, което принуждава пешеходците да вървят по пътното платно. Това е особено опасно нощно време заради слабата осветеност и по-високата скорост на преминаващите автомобили. Настояваме да бъдат предприети незабавни мерки за освобождаване на този пешеходен коридор от паркираните автомобили, с което ще се подобри безопасността и ще се улесни на прекачването между отделните линии на нощния транспорт.

Г-н Крусев носи отговорността за подобряване на транспорта

Въвеждането на нощен градски транспорт в столицата е изключителен успех и голямо подобрение за транспорта в града. Въпреки забавянето с много години, обединявайки усилията, гражданските организации и гражданите успяхме да се преборим с общината и нощните автобуси вече кръстосват софийските улици. Пътниците постоянно нарастват, но сме убедени, че има възможност за много подобрения, които да направят услугата далеч по-удобна, достъпна и предпочитана. Искрено се надяваме нашите предложения, базирани върху подробен анализ и чужд опит, да бъдат изпълнени и в София. Отговорността за това е на зам.-кмета Евгени Крусев и директора на ЦГМ Христиан Петров, от които очакваме активни действия за подобрения на услугата. София трябва да има адекватна алтернатива за нощните пътувания, а ние продължаваме да се борим за нейното непрестанно подобрение.

Сподели нашата визия за София

Подкрепи ни с дарение, за да продължим борбата за по-доброто бъдеще на София
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Подкрепи ни с дарение, за да продължим борбата за по-доброто бъдеще на София