Проектът за изграждане на първото в София обособено и споделено с автобусите трамвайно трасе е от изключителна важност за нашата организация, тъй като от почти четири години непрестанно говорим за възможността, която споделените трасета дават за ускоряване на най-бавния градски транспорт в Европа. Хаосът на бул. Константин Величков не удоволетворяваше нуждите нито на автомобилите, нито на пешеходците и ползващите градския транспорт. С цел решаване на тези проблеми, реорганизация на уличното пространство беше наложителна.

От друга страна е важно това първо и пилотно за София решение, което от десетки години функционира безпроблемно в различните европейски градове, да бъде проектирано и изпълнено безупречно. Имаме достатъчен горчив опит, как Столичната община, заради липса на компетентност или заинтересованост буквално унищожава доказали са се световни практики, правейки ги абсолютно неизползвамеи и ненужни. Затова на всяка цена искахме да избегнем поредния провал, след който от общината ще оправдаят собствената си некадърност с фразата „опитахме се, но в София това просто не работи“.

 width=

Защо бул. Константин Величков е идеалното място за такъв коридор?

Основната цел на обособените и споделени трасета за автобуси и трамваи е да направят градския транспорт независим от трафика. По този начин значително се увеличава скоростта на движение, тъй като не се влияе от задръстванията. Обединяването на досега разделените и отдалечени автобусни и трамвайни спирки улеснява прекачванията и поощрява използването на градския транспорт. Нещо повече, новите перони значително подобряват безопасността на пътуващите, тъй като не се налага качващите се и слизащите от трамвая да пресичат по няколко ленти по средата на пътното платно. Не на последно място, премахването на градския транспорт от автомобилните ленти осигурява постоянно движение на колите, даже в ситуация на спряло превозно средство в зоната на спирките.

 width=

Бул. Константин Величков се явява правилното място за обособяването на пилотния за София споделен скоростен коридор за градския транспорт поради няколко причини:

  1. По него минават няколко трамвайни и автобусни линии, които досега използваха различни пътни ленти. Трамваите са позиционирани в средата на булеварда, а автобусите в крайните дясни ленти. Тази организация не носеше оптимално използване на наличната инфраструктура. Вместо автобусите да минават по трамвайното трасе, те се движиха по автомобилните ленти. Колите пък, избягвайки тях, се движиха неправомерно по трамвайното трасе. Хаотична ситуация, от която нито един участник в движението нямаше полза.
  2. Различните спирки на автобусите и трамваите създаваха сериозни проблеми при прекачванията. Освен неудобство, това създаваше и конфликтни ситуации и ненужно забавяне на автомобилния трафик, в случаите когато автобуси или трамваи обслужват спирките без перони.
  3. 1,5 километровото трасе на бул. Константин Величков се пресича само с два основни булеварда – Ал. Стамболийски и Тодор Александров. Липсата на множество кръстовища дава възможност за скоростно движение на градския транспорт, увеличавайки предимството му пред личните автомобили.

Какво предложихме на Крусев, а той пожела да не чуе?

В края на месец юни, след като от Столична община внезапно обявиха намерението си по бул. Константин Величков да бъде построено първото в София ограничено и споделено с автобусите трамвайно трасе, ние от Спаси София се свързахме с зам.-кмета по транспорт, г-н Евгени Крусев, за да предложим нашата безвъзмездна помощ при проектирането, изпълнението и експлоатирането на новия споделен коридор. На срещата го запознахме с официалните документи на Чешката Република за правилното изграждане на подобен тип трасета, както и официални чертежи и спецификации на транспортния оператор на Будапеща – BKK, за изграждане на бетонови трамвайни ограничители. Обърнахме и сериозно внимание на няколко параметри, от които, ще зависи доколко успешно ще функционира новото трасе. Предложенията ни могат да бъдат разпределени в три различни групи – такива касаещи градския транспорт, пешеходците и автомобилите. Получихме уверението на зам.-кмета Крусев, че всички забележки ще бъдат отстранени, а предложенията – разгледани.

 width=

За съжаление, макар и очаквано, нищо от казаното не беше разбрано и взето предвид. Повторение на сагата „бул. Дондуков“, където отново нищо от обещаното не беше изпълнено. Странно, при положение, че зам. Кметът беше назначен от кмета г-жа Фандъкова,защото бил диалогичен и умеещ да комуникира с гражданите…

И така, нашите предложения:

ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

1. Направляващи острови вместо маркировка.

Зоните за излизане на автобусите от трамвайното трасе да се изпълнят с бордюри, т.е. направляващи острови, вместо с маркировка, както предвижда изготвеният и реализиращ се проект на Столичната община. През изминалите години, многократно се доказа, че маркировката в София не се спазва – колите просто преминават или паркират върху нея, особено когато целта ѝ е да направлява и отклонява автомобилното движение. Направляващите острови ще канализират автомобилното движение и ще позволият автобусите бързо, безконфликтно и без изчакване да се изключват от споделеното трасе. По този начин се елиминира и нуждата от нови светофари, които допълнително да забавят движението на колите, но и ще възпрепятства неправомерното навлизане в споделената БУС лента.

 width=

2. Корекция на част от съществуващите острови.

Островът на бул. Възкресение при завоя в посока бул. Константин Величков ще пречи на автобуси, правещи ляв завой от бул. Акад. Иван Гешов към споделения коридор по бул. Възкресение. Формата му трябва да се коригира така, че да позволява включване с по-висока скорост на автобусите в коридора, но и да се попречи на автомобилите неправомерно да навлизат в коридора за градския транспорт.

3. Забранени леви завои за по-бърз коридор.

Посъветвахме г-н Крусев, че сегашните позволени леви завои при улиците Три уши и Д-р. Райко Калинков задължително трябва да бъдат премахнати, което да позволи трамвайните ограничители да станат непрекъснати по цялата дължина на скоростния коридор – от бул. Възкресение до бул. Ал. Стамболийски. Разрешаването само на десните завои няма да предизвика затруднения, тъй като и двете улици не са натоварени, а кварталите имат и други изходи към съседните зони. Практика част от малките улици да нямат директна връзка с големите артерии съществува не само в много европейски градове, но и в София.

 width=

Подобно решение ще позволи по-висока скорост на движение на трамваите и автобусите в обособеното трасе в най-дългият участък от коридора. В случай, че левите завои не бъдат забранени, завиващите и изчакващите автомобили ще блокират движението на градския транспорт точно в участъкът, предполагащ висока скорост и голяма проводимост.

4. Качествени ограничители и правилното им поставяне.

От създаването си, Спаси София промотира поставянето на качествени и устойчиви ограничители за трамвайните трасета. След множество проучвания, като най-подходящ модел определихме бетоновите съоръжения използвани в Будапеща и останалите унгарски градове, които едновременно са естетични и качествени. Преди ремонта на бул. Дондуков, по искане на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, нашата организация разработи и предаде проучване за различните типове трамвайни ограничители и техните характеристики, използвани в европейските градове.

 width=

След повече от тригодишно убеждение сме обнадеждени от новините идващи от Московска 33, че по бул. Константин Величков най-накрая ще бъдат изпълнени ограничители, сходни на ползваните в Будапеща. С тези цел на зам.-кмета изпратихме информация вкл. технически чертежи и спецификации за това как в Будапеща се изграждат тези съоръжения. Въпреки това, до Спаси София пристига притеснителна информация, че с цел спестяване на усилия и/или средства на фирмата-изпълнител се търсят начини как полагането им да бъде „побългарено“. Отправяме предупреждение, че ако Столичната община за пореден път допусне некачествено изпълнение, компрометиращо дългосрочните експлоатационни параметри на бетоновите трамвайни ограничители, ще поискаме оставките на ръководните лица в сектор транспорт.

5. Специални зони за изключване на автобусите.

Преди два месеца настояхме да се обърне особено внимание на участъците, където автобусите напускат трамвайното трасе, за да се включат обратно в автомобилните ленти. Чешки правилници, изготвени специално за решаването на подобни ситуации, препоръчват в зоните да бъдат построени направляващи острови или светофарни уредби, даващи предимство на изключващите се автобуси. Там следва да бъдат поставени и специални за целта пътни знаци, които своевремено да предупреждават шофьорите, че са задължени да осигурят предимство.

 width=

ЗА ПЪТНИЦИТЕ

1. Физическа защита за пешеходците.

Новите спиркови острови задължително трябва да обхващат и прилежащите пешеходни пътеки, свързващи спирките с тротоарите. От изпълненото до момента се забелязва, че острови защитяващи пешеходците не са предвидени и те са принудени да изчакват на пътното платно, на същото ниво с автомобилите. Инцидентите с автомобили върхлитащи зоната на спирките при пешеходните пътеки, които вече се случиха, доказват, че това проектно решение е не само погрешно, но и опасно.

 width=

Затова настоявахме след понижението на острова в зоната на пешеходната пътека, той да бъде продължен за да може да предпазва пешеходците от върхлитащи с висока скорост автомобили. Подобно добро решение е построено преди години на съседния бул. Възкресение. Затова е още по-нелогично, добри практики които вече са били приложени в София, сега да се игнорират при сходна ситуация, което говори за сериозен експертен проблем и липса на стандартизация на уличното проектиране.

2. Навеси и предпазни съоръжения.

Проектът не предвижда поставянето на навеси на всички шест спирки по трасето. Те са нужни, защото островите се намират в средата на пътното платно, където липсва защита от метеорологичните условия. Нещо повече, спирките ще обслужват голям брой линии, а прекачването между тях ще бъде крайно неудобно, ако не бъдат поставени навеси.

3. Проблемът с двете междурелсия.

Една от основните характеристики на трамвайното трасе по булеварда е наличието на три релси, т.е. две различни междурелсия. Проблем възниква, тъй като водещата, т.е. общата релса е тази, намираща се по-близо до оста на улицата, вместо външната, намираща се до спирковите острови. Това означава, че трамваите с междурелсие 1009мм (в този участък по линии №3 и №11) спират прекалено далеч от спирковия остров и се създава сериозно разстояние между превозното средство и бордюра на спирката – в повечето случаи около 60 см. Това създава сериозна опасност за повечето пътници при качването и слизането им от трамваите. Правилното решение, което Столична община трябваше да вземе, за да елиминира този проблем, беше цялостен ремонт на трасето, включващ нов релсов път и преместване на водещата релса.

 width=

4. Приоритизация на светофарите.

Правилното регулиране на светофарните кръстовища ще бъде от ключово значение за успеха на този споделен коридор. Множеството линии, движещи се в коридора, налагат приоритетно им пропускане през кръстовищата, особено на местата, където отделните линии поемат в различни посоки. Пропускането трябва да става в една, отделна фаза за градския транспорт, за да не се създават опашки от автобуси и трамваи, изчакващи различни фази. Там където е възможно, трябва да се осигури и максимална пропускливост на автомобилите, в общи фази с колите на градския транспорт.

 width=

5. Строг контрол с камери.

Всички добри намерения се обезсмислят напълно, ако няма постоянен и строг контрол още от самото начало на експолатацията на трасето. Предложихме СДВР, в координация с Общината, да въведе система от камери на всеки вход и изход на споделения скоростен коридор, които автоматично да глобяват всички нарушители. Така се елиминира човешкият фактор и корупцията. Още от първия ден на въвеждане в експлоатация на новото трасе трябва да стане ясно за всички, че нито едно нарушение няма да се размине без глоба!

 width=

ЗА КОЛИТЕ

1. Пероните да бъдат разположени на правилните места.

Проектът на Столичната община предвижда съкращаване на броя спирки и преместването на част от тях. Докато първото решение е по-скоро правилно, то второто със сигурност ще представлява проблем както за шофьорите, така и за ползващите градския транспорт. Особено затруднение се създава на кръстовището на булевардите Константин Величков и Тодор Александров, където двата спиркови острова са преместени на страната на кръстовището, където няма изход на метрото. Тъй като трамваите и автобусите масово се ползват като довозващ от и до метрото транспорт, прекачването ще бъде силно затруднено, а пътниците – принудени да изчакват по няколко фази, за да стигнат до спирковите перони. Решението на което се спряха от общината буди недоразумение и заради факта, че спирковите острови се правят след, а не преди кръстовищата, защото по този начин има място за обособяването на максимален брой автомобилни ленти за изчакване на кръстовищата и отвеждане на трафика във всичките посоки.

 width=

2. Ясна и навременна сигнализация.

Една от основните причини за избухналото недоволство на шофьорите при изграждането на споделеното трасе беше фактът, че временната организация на движение беше скандално регулирана и обозначена. Когато се стесняват, местят или премахват пътни ленти е изключително важно това да е добре сигнализирано. Освен това, в самия проект на Столичната община хаотично и непълноценно се използват знаците като инструмент за сигнализиране на ситуацията на пътя –ще липсват ясни указания за шофьорите, особено в зоните, където автобусите напускат споделения коридор. Тъй като това съоръжение е първото по рода си в София, следва да се обърне сериозно внимание с цел максимална видимост и информираност. Част от препоръките ни включваха:

  • Навсякъде където има знак C 4.1, да се добави знак Г9 и бяла указателна табела Т17 с текст “освен за МГТ”.
  • На всички входове в комбинираната БУС лента задължително да постави знак Г13 – “пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници”.
  • Употреба на специализирани знаци за обозначаване на споделени трамвайни трасета и приоретизация на градския транспорт.

 width=

Пускане в началото на септември, ама друг път

С обявяването на проекта, зам.-кметът Евгени Крусев обеща той да бъде напълно завършен и въведен в експлоатация в началото на септември. Два месеца по-късно, Столичната община продължава да се мъчи с изграждането на шестте нови острова, докато преасфалтирането на трасето и поставянето на бетоновите ограничители още не е и започнало. Реално погледнато по-трудоемката и затрудняваща движението работа тепърва предстои, а времето на летните отпуски беше пропиляно. Защо се допусна отново такъв темп на строителството може да отговори само Крусев, но вредата отдавна е направена. Продължителните стеснения, неясна временната организация на движението и хаоса по обекта продължаващи с месеци, объркаха гражданите и ги настроиха срещу проекта. Същото се случи и миналата година по ул. Г. С. Раковски и мъчителното обособяване на велоалеи там, но явно управляващите не искат да си вземат поука.

 width=

Да предотвратим поредния провал

Призоваваме зам.-кмета Крусев да се предприемат мерки преди да е станало твърде късно. Каним го да проведем нова среща и заедно с проектантите от София-проект да намерим решение за множеството констатирани проблеми, както в проекта, така и в неговото изпълнение. София трябва да може да се възползва от добрите практики, които вече функционират в останалите европейски градове. Това не трябва да бъде поредната добра идея, която се проваля заради незнание! Но тук дори идеята и нейното осъществяване не са толкова спешни, колкото фактът, че трасето, в този си вид,  създава сериозна опасност за ползващите го и е въпрос на време там да се случи тежък инцидент. Новите спиркови острови вече бяха сполетяни от най-малко три различни автомобила – сериозен сигнал, че проблем съществува. Нека не чакаме инцидентът да се случи, за да вземем мерки. Защото в този случай обществото няма да търси само проетантска и изпълнителска, но и политическа вина.