2017г. е поредната година, белязана от пълната неспособност на Столичната община да се справи със сериозния проблем за качеството на извършваните за сметка на публичните пари, време и нерви строително-ремонти дейности в София. Въпреки многобройните сигнали, силно обществено недоволство и все по-голяма нетърпимост към подобен начин на работа, е повече от очевидно, че проблемът не се взима достатъчно насериозно. Затова и Спаси София настоява чрез отворено писмо, чието съдържание можете да прочетете по-долу, Столичният общински съвет да проведе извънредно заседание с единствена точка: некачествени ремонти. Очакваме както поемане на политическа отговорност, така и спешно приемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за трайно справяне с така важния за всички софиянци проблем.

В случай, че и този път призваните да защитават обществения интерес общински съветници не предприемат адекватни и навременни действия, Спаси София ще организира, заедно с граждани и сродни организации протест под прозорците на Общината.

 width=

До Съветниците в Столичен общински съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Спаси София
във връзка с качеството на извършваните строително-ремонтни дейности на територията на Столичната община, финансирани чрез публични средства

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Както несъмнено сте забелязали, нетърпимостта към лошите управленски практики у гражданското общество търпи постоянно развитие, с което очакванията за това, по какъв начин да изглежда нашият град, растат. През последните години на територията на Столичната община бяха извършени много на брой строително-ремонтни дейности, при чиято реализация бяха констатирани изключително сериозни дефекти, видимо некачествено изпълнение и силно неустойчиви крайни резултати. Публично беше заявено, че няколко сериозни финансови санкции са наложени, но всеки път това се случваше едва след като граждани, организации като Спаси София и медии сигнализираха за некачественото строителство.

Липсата на проактивна и превантивна политика от страна на Столичната община води до появата на уродливи явления като “ремонт на ремонта”, а всичко това се плаща с парите, времето и нервите на всеки един столичен данъкоплатец.

Спаси София е организация, която от създаването си има за цел да работи за една по-устойчива София, а в тази дефиниция влиза и изискването за качествена, дълготрайна и достъпна градска среда и инфраструктура. Тъй като такава не е факт, с настоящото отворено писмо ние настояваме за:

  1. Провеждане на извънредно заседание на Столичния общински съвет с единствена точка – качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София, за да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема;
  2. Приемане на нарочна декларация на Столичния общински съвет за преустановяване на практиката “ремонт на ремонта” и поемане на политически ангажимент качеството на извършваните строително-ремонтни дейности да отговаря на съвременните стандарти и тенденции;
  3. Незабавно прилагане на съществуващите разпоредби на ЗОП (чл. 55(1) т. 4) и Директива 2014/24/ЕС (чл. 57(4)(ж)), занимаващи се с правото на възложителите да отстраняват компании за неизпълнение или некачествено изпълнение на предишен договор;
  4. Повишаване на санкциите за неизпълнение или некачествено изпълнение на договори, възложени от Столичната община чрез обществени поръчки;
  5. Създаване на механизъм за прозрачен и публичен мониторинг на качеството на извършваните строително-ремонтни дейности.

Считаме, че подобни действия биха били малка, но важна компенсация за недостатъчните усилия за справяне с проблема с качеството на ремонтите в града. Като общински съветници, всеки един от вас е призван да гарантира и закриля интересите на жителите на Столичната община. В случай че и този път не предприемете адекватни действия, Спаси София си запазва правото, заедно с граждани и сродни организации, да инициира протестни действия под общинските прозорци, с които ясно да покажем, че некачествените ремонти повече няма да бъдат толерирани в София. Вие сте на ход!

30.10.2017 г.
гр. София

С уважение, Спаси София