Столична община публикува вчера обявата за провеждане на конкурс за нов главен архитект, след като Петър Диков подаде оставка през ноември 2015 г. Инициативният комитет за промяна в системата за градско планиране на София, от който Спаси София е част излезе със заявление, в което категорично потвърждава изказаната още през декември позиция, че докато не се поеме ангажимент за провеждане на дълбока и смела реформа на градоформиращия апарат на Столична община, провеждането на конкурс за нов главен архитект е де факто запазване на статуквото и „обличането“ му в ново име, след като Петър Диков спре да изпълнява задълженията си на 9 февруари.

[fb_embed_post href=“https://www.facebook.com/spasisofia/photos/a.1546639878954021.1073741828.1525636387721037/1659784824306192/?type=3&theater/“ width=“550″/]

Във връзка с обявата за нов главен архитект на Столична община (СО), публикувана в медиите на 27.01.2016, “Инициативният комитет за промяна в системата за градско планиране на София” заявява следното:

Избирането на нов главен архитект на Столична Община (СО) само по себе си няма да доведе до промяна на модела и прекъсване на порочните практики, свързвани с тази длъжност през последните години. Както неведнъж заявявахме в разговорите с представители на СО, нужна е смяна на модела, разделяне на отговорностите и смела реформа на системата за градско планиране на СО, с цел да се избегне съсредоточаването на цялата власт в една фигура, какъвто беше случаят с предходния главен архитект.  Така замисленият конкурс ще доведе до замяната на едно име с друго, без да се прави опит за подобрение на системата, отговорна за планирането на столицата. Запазването на структурата на длъжността без ясно и публично заявена воля за обновление, е крайно незадоволително според нас.

Обявяването на конкурса, без той да е обвързан с категорична заявка за работа по предстояща реформа, е сигнал, че Столична община предпазва статуквото и не осъзнава нуждата от промяна на една компрометирана система, достигнала своя предел.

Именно затова на първо място сме убедени в нуждата от реформа и призоваваме към започването на дискусии по това в какво да се изразява тя. Разчитаме на изказаното в срещите ни с кмета и представители на Столична община и на Столичния общински съвет разбиране на необходимостта от промяна и желание за нейното широко обсъждане и провеждане. Единствено избирането на нов главен архитект независимо от неговите професионални и лични качества няма да е достатъчно условие за промяна на модела.

Дошло е време за смели ходове. Смелост, която да въведе система за планиране, която да предостави качествено публично пространство и безопасна среда на всеки; която да улесни административното обслужване на гражданите и бизнеса; която да се базира на визионерско планиране на града, което включва всички, вместо единствено анонимни експерти; която да е отворена към иновативни подходи, за да може София да формулира своето устойчиво бъдеще като град, който продължава да се развива и расте; която ще позволи на София да се конкурира с други градове в Европа в надпреварата за предоставяне на качествени условия за живот за гражданите си независимо от социалния им статус.

Убедени сме, че само след една сериозна реформа на системата за планиране на София ще е възможна качествена и устойчива реализация на нови идеи за бъдещето на столицата, като например визията за устойчиво развитие на София като Зелен град. Призоваваме Столична община, в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова, да се ангажира с конкретни срокове, в които ще се проведе реформа на модела на градоустройственото планиране, която ще гарантира устойчивото развитие на София, като зеления, хармоничен и комфортен град, който всички ние искаме да е.

Имайки предвид горните аргументи, Инициативният комитет изразява готовност да участва с наблюдатели в процеса на избор на главния архитект. Участието в журито би било в противоречие с изказаната от нас позиция по-горе.