14 дни преди вота трябва да сте подали заявление в районното си кметство по настоящ адрес

Ако искате да гласувате, а нямате постоянен адрес в столицата, имате законно право да се регистрирате в избирателните списъци по своя настоящ адрес, ако той е в София.

Изисквания на Централната избирателна комисия за гласуване по настоящ адрес за предстоящите местни избори на 29 октомври:

  1. Трябва да имате регистрация по настоящ адрес в Столична община поне 6 месеца преди изборния ден (т.е не по-късно от 29 април 2023 г.) 
  2. Трябва да сте подали заявление, с което да поискате да гласувате по настоящ адрес. 

Най-лесният начин да се подаде заявлението е чрез интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“). За целта просто отидете на https://regna.grao.bg/ и следвайте инструкциите. 

За подаването на това заявление не е необходим електронен подпис!

Ако предпочитате да подадете заявлението на хартия, следва да го подготвите писмено до кмета на общината/ района/ кметството  или до кметския наместник по ОБРАЗЕЦ 


До 14 октомври подайте заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път ИЛИ го направете като отидете до районното си кметство. 

Призоваваме ви да дадете гласа си за по-доброто бъдеще на София!