Спаси София е независима в истинския смисъл на думата, защото зад нас няма обръчи от фирми или олигарси. Тя се финансира чрез „Дай 5 за София“, където събираме регулярни, малки дарения от гражданите на принципа на краудфъндинг.

Вторият източник са индивидуални дарения. Всяко дарение е предмет на внимателна преценка. Приемаме дарения единствено от хора с безупречен авторитет, които не работят с общината и държавата, не зависят от обществени поръчки и при ясна декларация от наша страна, че даренията са форма на подкрепа и не могат да бъдат обвързани с очаквания от страна на дарителите към организацията. Портфолиото от дарители е диверсифицирано, така че да не се концентрира влияние или интереси. Всичките ни отчети са публични и всеки може да ги намери на страницата ни.