Столична община всяка година губи от неефективното управление на отпадъци, а чрез завишаване цената на обществена поръчка за оползотворяване на RDF гориво софиянци допълнително са ощететени с 10 млн. лв., които вероятно са отишли в нечий джоб.  

Отпадъците в Столична община са дългогодишен проблем, който не намира своето решение. През 2015 г. беше открит Столичния завод за третиране на отпадъци, който да преработва боклукът на София в т.нар. RDF гориво. Като всяка мярка без цялостен подход, това не доведе до трайни резултати. Нещо повече, в момента сме свидетели на поредната корупционна схема, която не само не решава проблема с депонирането, но и ощетява значително бюджета на София.

Какво представлява RDF горивото?

След отделянето на всички материали, които могат да бъдат преработени (пластмаса, стъкло, хартия, метал), нерециклируемата маса от отпадъците преминава през обработка, като се раздробява и изсушава. Полученият материал представлява алтернативно гориво, което се използва в индустрията за енергия и на теория – градът може да създава икономически и финансов ресурс от генерирания отпадък.

Какъв е основният проблем със съответното гориво обаче? В София рециклирането не е ефективно, гражданите не са мотивирани да изхвърлят разделно отпадъка си, поради което той е силно разнороден – съдържа и хранителни, понякога и строителни отпадъци. За да може да се използва RDF, трябва неговата влажност да е под 25%, а събираният в София боклук днес е в пъти над това изискване и е неефективен при горене. От 160 000 тона софийски RDF, само 80 000 са подходящи за използване. 

На практика, вместо София да печели от тази суровина, каквато е и световната практика, Столичната община дава милиони всяка година, за да се освободи от “лошия” RDF.

Така с парите на софиянци се плаща на заводи, а не обратното.

Това само по себе си е в разрез с всякакви добри практики и ефективно управление и въпреки финансовите загуби, досега не се предприеха никакви подобрения в процеса по разделно събиране на отпадъците. 

На каква цена обаче се “продава” RDF горивото?

В България има няколко завода, които проявяват интерес към столичния RDF и един от тях е “Девня Цимент”, който е инвестирал цели 320 млн. лв. през 2014 г. за изграждане на инсталация, за да може да работи с нискокачествения материал на Столична община и да го използва като енергия.

На 03.02.2023 г. Столична община пуска обществена поръчка за приемане и оползотворяване на RDF отпадъци. По неофициална информация от “Девня Цимент” изпращат своето ценово предложение към директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, като то варира между 10 и 65 лв./тон, без ДДС, за различните фракции отпадъци. Въпреки този интерес, “Девня Цимент” така и не участва в обществената поръчка. Оферти в търга има от други 2 дружества:

 • “Холсим България” АД с предложена цена от 50 лв./тон, без ДДС (при прогнозно количество 15 000 т/година)
 • “Индустриални суровини” ЕООД с предложена цена от 165 лв./тон, без ДДС, т.е. почти 250% по-висока цена (прогнозно количество – общо 58 000 т/година) 

“Индустриални суровини” се занимава с черни и цветни метали, събиране, транспортиране, депониране и обработка на битови отпадъци, като няма информация за наличие на инсталация за изгаряне на отпадъци, а по-скоро дейността им е да купува и продава такива – т.е. търговец или прекупвач на суровини. До момента тази фирма не е участвала в търговете на общината за оползотворяване на RDF от завода за отпадъци, но не това е най-интересното. Според подадените документи „Индустриални Суровини“ ще използва подизпълнител за дейността, а именно „Девня Цимент“ АД, чийто дял от поръчката е 60%. Налице е решение от страна на директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, който възлага изпълнението на поръчката на “Индустриални Суровини” на цена от 165 лв/тон, което причинява щета в особено големи размери на данъкоплатците от над 10 млн.лв. за периода на договора. Това означава, че “Индустриални суровини” ще получат три пъти повече от “Холсим България” за една и съща услуга. 

При проверка на публичните отчети на “Индустриални суровини” установихме, че заплатата на техния управленски персонал за 2022 г. е 550 000 лв на месец, за разлика от тази на останалите близо 90 души, работещи там, които взимат средно под 1000 лв месечно.  

След представяне на основните факти, бихме искали да зададем конкретни въпроси: 

 • Защо 2023 г. третирането на 73 000 тона отпадък струва годишно 20 млн. лв, а през 2020 г. същото количество би струвало 13 млн. лв?
 • Защо съмнителна фирма печели обществена поръчка, в която управата взима по 550 000 лв на месец? Няма как да не се прокрадне съмнение, че това възнаграждение е именно разпределението на изкуствено завишената цена на поръчката.
 • Каква е причината изобщо да има посредник? Очевидно “Девня Цимент” имат интерес към обществената поръчка, но защо не участват директно в нея, а го правят чрез посредник, което от своя страна води до щети в особено големи размери за данъкоплатците от над 10 милиона лева?

Как да решим проблема?

Проблемът с отпадъците в София е огромен. Освен че цялостното управление е неефективно, RDF-ът, който се произвежда е с много ниско качество, което го прави нежелана суровина и води до нуждата Столична община да плаща изключително високи суми, за да се отърве от него. Затова ние ще работим целенасочено към подобряване качеството на RDF-а в София чрез създаване на добри условия за рециклиране от гражданите като ще:

 • разширим обхвата на действащите схеми за оползотворяване на масово генерираните отпадъци от домакинствата като тези от текстил. 
 • поставим кафяви контейнери, в които да се изхвърля само хранителния отпадък от домакинствата.
 • изградим площадки за едрогабаритни отпадъци, където гражданите могат сами да закарат своя отпадък или да заявят транспорт за взимането му. 
 • разширим обхвата на цветните контейнери. 
 • изградим центрове за ремонт и повторна употреба по районите на София. 
 • подпомагаме въвеждането на депозитната система чрез информационни кампании, но и чрез предоставяне на помещения/машини за събиране на опаковките.