Ще има ли София нощен транспорт?

Проект - 27/09/2015

Ще има ли София нощен транспорт?

Помните нощния транспорт, нали? Е, и ние не сме го забравили. Всъщност през последните месеци работихме усилено, за да подготвим нашето предложение и да го внесем в Столична община и в Центъра за градска мобилност. Преди обаче да ви разкажем как протече този процес, бихме искали да изкажем огромната си благодарност към всички наши съмишленици, които застанаха зад идеята София най-накрая да се сдобие с нощен транспорт. Благодарим сърдечно и на над 6500 човека от всички възможни демографски групи, които взеха участие и попълниха направената от Спаси София онлайн анкета. Вашата активност и подкрепа допълнително ни мотивират всеки ден да продължим да се борим за осъществяване на добрите идеи за София, така че столицата на България да се превърне в един приятен, зелен и удобен за жителите си град.

Както вече ви разказахме, нашият проект за въвеждане на нощен транспорт предвижда въвеждането на 6 нощни линии с интервал на движение от 30 минути, както и седма линия свързваща площад Св. Неделя с летището, която ще се движи на интервал от 1 час. При изработването на концепцията сме изследвали съществуващите транспортни навици на гражданите, а изборът на маршрута на линии Н1, Н2 и Н3 се базира на желанието ни те да припокриват до голяма степен съществуващите метролинии (или бъдещите такива, когато става дума за М3, чието строителство започва по-късно тази година).

Друга наша основна цел беше да предоставим на гражданите безплатен и лесен трансфер между всяка от линиите, поради което избрахме централна спирка да бъде пл. Св. Неделя като единственото място в София, което отговаря на необходимите условия – намира се в сърцето на града и в най-активната зона за култура, туризъм и забавления, разполага с достатъчно свободно пространство за осъществяване на безпроблемен трансфер, а освен това мястото вече е в съзнанието на хората като трансферна точка, предвид пресичането на М1 и М2.

serdika-detail-3DРазпределение на линиите на централната трансферна спирка на пл. Св. Неделя

osnovni-parametriОсновни параметри на предложението за нощен градски транспорт

Важно е да отбележим, че при разработването на нашата концепция анализирахме внимателно опита на София при провеждането на предишния експеримент с нощен транспорт и проучихме както слабите места в концепцията (малко на брой линии, голям интервал от един час, липса на синхрон и т.н.), така и пасивността на Столична община в промотирането на струващия един милион деветмесечен неуспешен опит. Сред спестените задължителни елементи бяха обширна рекламна кампания, разясняваща линиите на нощния транспорт, ясното и модерно оповестяване на разписанието и маршрутите по спиркознаците из града, адаптация на тарифната политика така, че да взима предвид особеностите на нощния транспорт и много други. Поради тези причини, в нашия анализ предлагаме конкретни решения и мерки, които да гарантират отстраняване на всичките тези грешки при бъдещото въвеждане на нощен транспорт, за да гарантираме, че услугата ще функционира пълноценно в полза на гражданите.

Игнорираната мобилност – кой пътува през нощта?

Най-често използваният аргумент срещу въвеждането на нощен транспорт е, че той ще се ползва само от “пияници и наркомани”, защото според консервативното схващане само те преобладават в нощна София. „Нормалните” хора трябва кротко да си седят по домовете. Анкетата ни показа една диаметрално противоположна картина: 92% от анкетираните заявяват, че им се налага да излизат след 23:30 часа и биха ползвали нощен транспорт. Това е нормална тенденция във всеки модерен град, където нуждата от мобилност е 24 часа в денонощието. Друг интересен стереотип, разбит на пух и прах от резултатите в нашата анкета, касае твърдението, че само „безделници” биха ползвали услугата нощен транспорт. В действителност обаче най-голямата група, одобряваща идеята за нощен транспорт и заявяваща, че ще го ползва, е тази на наетите на пълен работен ден (35%), следвани от студентите (24,7%) и работещите студенти (21%). Ученици са само 7% от попълнилите анкетата.

В нашето проучване решихме да попитаме и какви са най-големите проблеми, пред които се изправят престрашилите се да пътуват през нощта. Сериозно изпъкват опасните спирки, подлези и пространства (76,7%), близко следвани от проблемното или липсващо осветление в кварталите (73,8%). 56,9% от анкетираните се съгласяват, че в нощния град се усеща липса на полицейско присъствие. Въпреки всичките хронични и дълбоки за София проблеми, огромната част от анкетираните заявяват, че с удоволствие биха ползвали една добре обмислена и организирана система за лесно, бързо и евтино придвижване из нощна София.

Противно на предишни твърдения изстрелвани в публичното пространство, нашата анкета показа, че нощните пътувания през седмицата са далеч повече и по-разнообразни, отколкото предполагахме. Почти 25% от отговорилите заявяват, че работят нощно време, а 60,2% редовно излизат и през седмицата, и през уикенда. Ето защо твърдо отстояваме позицията, че нощният транспорт трябва да предлага услугата си всеки ден, без промяна на броя на линии или интервалите на движение. Така пътниците много по-бързо ще свикнат със системата и ще могат да разчитат на нея. По този начин ще се увеличи броят на потенциални клиенти, което от своя страна ще доведе до повишаване на приходите за системата и намаляване на шумовото и прахово замърсяване през нощта.

work-vs-rest-01Сравнение на часовете на прибиране и излизане за двете активни групи пътуващи показва, че нощна София е натоварена с пътувания през целия изследван период, като пиковите часове са от 23:30 до 03:00ч.

Достъпност – колко далеч сте от най-близката спирка?

Важно условие за успешното въвеждане на нощен транспорт е достъпността. Повечето хора не биха се възползвали от транспорт, който е твърде далеч и се движи на твърде големи интервали. Резултатите от нашата анкета показват, че почти половината от анкетираните (47,6%) заявяват, че живеят на под 300 метра от най-близката спирка на някоя от предложените нощни линии, 42,5% живеят на разстояние между 300 и 1000 метра от най-близката спирка и едва 9,9% – на над един километър. Тази организация на линиите гарантира че над 90% от населението на София ще попада в пешеходната достъпност, което е огромно предимство от организационна гледна точка. Така на практика се гарантира, че в периода 23:30 – 01:30, когато е най-активно движението в нощна София, нощният транспорт ще бъде активно използван от една значителна част от пътуващите.

NightLines-smallНашето предложение за нощен градски транспорт в София включващ седем линии

Цената – колко (ще) плащат пътниците?

Данните, които събрахме, ни предоставиха и интригуващ поглед върху финансовия характер на нощното пътуване за работещите и излизащите за забавление софиянци. Очаквано, таксито е най-популярната форма на транспорт, използвана от 54,6% от работещите през нощта и 58,1% от излизащите. Разходите, които жителите и гостите на София отделят за придвижване през нощта, са твърде високи, като нашата анкета показва, че средно за един курс се заплащат около 9,50 лв. Затова и решихме да попитаме колко биха платили хората за нощен градски транспорт като алтернатива за придвижване.

money-01

Колко биха плащали анкетираните?

Видимо от горната графика, най-приемлива е цената от 2 лв., следвана от предлаганата от нас цена от 1,5 лв. Важният извод, който следва да се направи, е, че за всички тези хиляди хора, на които им се налага да пътуват през нощта, ще бъде предложена евтина алтернатива.

Цената – колко (ще) плаща Общината?

В градове като София, които на практика не спят, пасивността на Общината означава да не се предоставя задължителна алтернатива на онези, които пътуват нощем. Разбира се, въвеждането на нощен транспорт няма да заличи с магическа пръчка някои от основните проблеми на града ни, но това би било важна стъпка в тази посока. Колко обаче ще струва всичко това на бюджета на София?

FinAnaliz

Финансови хипотези за въвеждането на нощен градски транспорт

Отговорът е повече от окуражителен: според нашите изчисления седемте линии на нощния транспорт ще костват на общинския бюджет малко под четири милиона лева на година. Огромна част от спомагателната инфраструктура, която трябва да гарантира сигурността и спокойствието на нощните пътници, вече съществува: нощни полицейски патрули, диспечери на трафика, аварийни и технически служби, спирки и автобуси. Единствено необходимо е тяхната синхронизация с нуждите и особеностите на  нощния транспорт, с цел на пътниците да се предостави една адекватна на нуждите им услуга. По-голямата част от разходите се формират от плащанията за изминат пробег на автобусите –  по 3 лв. на километър – цена, в която са включени всичките разходи на Столичен автотранспорт (напр. заплатите на шофьорите и обслужващия персонал в гаражите, който вече работи на 24 часов работен цикъл). В отделна графа попадат разходите за контрольорите, чиято задача ще включва постоянен контрол по редовността на пътниците, гарантирайки максимална събираемост и същевременно достатъчна сигурност за пътниците, шофьорите и автобусите.

Билетна политика – какво да очаквате?

Основната ни цел при създаването на билетната политика за нощен транспорт беше постигане на възможно най-добрият баланс между предлагането на удобна транспортна услуга за гражданите и намаляване на разходите, които Общината ще трябва да поеме. Затова предложената от нас цена на билета е 1,50 лв., като в нея е включен и безплатния трансфер между линиите. Освен билетите за еднократно пътуване предлагаме и добавка (по желание) към съществуващите карти за всички линии (месечни, годишни, ученически, студентски и т.н.) на минимална стойност от 5 лв. месечно. Така предложени, разходите за отделния пътник са минимални, но събрани биха допринесли за голяма част от приходите на системата за нощен транспорт.

Въвеждането – какво можете да направите вие?

След като внесохме официално нашето предложение за въвеждане на нощен транспорт, топката е в полето на експертите от Столичната община, общинските съветници, както и кмета – г-жа Йорданка Фандъкова. Напълно осъзнаваме че, решението зависи само и единствено от политическата воля на управниците на града, защото няма съмнение, че гражданите и гостите на София заслужават добре организиран, ефективен, удобен и достъпен нощен транспорт. Не можем да приемем София да продължи да изостава от нормалното си развитие, особено взимайки предвид факта, че почти всички други столици и далеч по-малки градове в Европа имат развити мрежи на нощен транспорт. Не приемаме повече лъжеаргументите, че София е специална и различна по всеки един параметър и затова само тук отдавна доказани и работещи по света проекти не могат да се осъществят.

Екипът на Спаси София продължава усилената си работа по отношение на нощния транспорт. В следващите няколко месеца ще продължим активно да търсим съмишленици. Убедени сме, че само силен обществен натиск може да накара отговорните лица в Столична община да започнат да предоставят услуги и решения, които от десетилетия работят и в много по-малки или бедни градове от София.

Затова призоваваме всеки един от Вас, нашите съмишленици, с които споделяме визията за София като един зелен, удобен, подреден и модерен град, да се включат в битката за въвеждане на така необходимия нощен градски транспорт като разпространите нашите идеи, говорите с вашите близки и познати за значимостта на този проект и разбира се – залеете деловодството на Общината с молби за въвеждане на нощен транспорт, базиран на направеното от нас предложение. Важно е тази тема да навлезе активно в публичния дебат, особено в този чувствителен момент преди местните избори. Нека накараме властимащите да поемат своята отговорност, да дадат необходимите обещания, а после заедно да контролираме тяхното спазване.

Още веднъж, сърдечно благодарим на всеки един от вас за цялата подкрепа, мотивация и добрите идеи, които споделяте с нас. Убедени сме, че заставайки заедно, реализирането на нощния градски транспорт е само въпрос на време.


Можете да изтеглите съкратена версия на обосновката тук:

[ddownload id=“677″ text=“Изтегляне“]

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.