Становище относно проект за Бюджет 2019 г. на Столичната община

Проект - 09/01/2019

Становище относно проект за Бюджет 2019 г. на Столичната община

ДО
Дончо Барбалов
зам.-кмет по Финанси и стопанска дейност

Орлин Алексиев
председател на постоянната комисия по Финанси и бюджет към Столичния общински съвет

КОПИЕ ДО
Йорданка Фандъкова
Кмет на СО

С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за бюджет на Столичната община за 2019 г.

Уважаеми г-н Барбалов,
Уважаеми г-н Алексиев,

Във връзка с предстоящото обществено обсъждане на проекта за бюджет на Столичната община за 2019 г. Ви представяме становището на Спаси София, както следва:

Други дейности по транспорта /849/

а) Преференциални карти ЦГМ

За поредна година, предвиденото финансиране за преференциалните карти на ЦГМ е на стойност 86 млн. лв. Считаме това за недалновидна бюджетна политика, която спира развитието на градския транспорт и е в разрез с твърденията на управляващите Столичната община, че се цели привличане на нови пътници в градския транспорт. Затова предлагаме увеличение на сумата с не по-малко от 10%. Това ще позволи най-накрая да бъде решен проблемът с признаване на абонаментните карти в нощните автобуси (с или без допълнителна добавка), но и да се осигурят необходимите средства за увеличаване на транспортната задача. Припомняме, че осигуряването на средства за транспортна задача за новата линия на метрото и довозващите линии не трябва да бъде за сметка на транспортната задача на съществуващите наземни линии. Необходимите средства за увеличаване на транспортната задача, могат да дойдат от част от 50-те милиона лева, ежегодно събирани от ЦГМ от Синя и Зелена зона, по механизъм за финансиране, внесен с деловодството на Столичната община с входящ номер: Писмо, жалба №15487/ СОА19-КЦ01-826/ 08.01.2019

б) Основен ремонт на релсов път и ККМ

И тази година се залагат 1,5 млн. лв. за поддръжка на трамвайната мрежа. Като има предвид тежкото и амортизирано състояние на релсовия път в столицата, както и цената на елементите, необходими за нейното подобряване (криви, стрелки, кръстачки и др.), е очевидно, че заделените средства са крайно недостатъчни. В допълнение, профилактика на релсовия път (подбиване, лубрикиране и шлайфане) се прави изключително рядко, в резултат на което, трамваите са шумни и бавни. Затова смятаме, че трябва да се предвидят поне двойно повече средства за тази дейност през 2019 г.

в) Изграждане на трамвайни ограничители и острови

Въпреки публичните обещания за поставяне на бетонни трамвайни ограничители по булевардите Мадрид, Янко Сакъзов и Черни връх, в бюджета за 2019 г. такъв разход не е предвиден. Считаме за необходимо добрата практика да продължи и през тази година, като предлагаме да бъдат предвидени средства за ограничаването на още най-малко два километра трамвайни трасета. Предвид предстоящия ремонт на тунела под НДК и спирането на трамваите, предлагаме приоритетно да бъдат поставени ограничители по бул. Христо Ботев, както и по бул. Мадрид и бул. Черни връх.

г) Закупуване на камери за наблюдение на БУС лентите

След миналогодишното разширяване на мрежата от БУС ленти по булевардите Васил Левски, България и Хр. и Ев. Георгиеви, нерешеният въпрос с множеството нарушения и липсващия контрол става още по-актуален. По примера на закупените и подарени на КАТ газ-анализатори, считаме за необходимо, през бюджета да бъде финансирано закупуването на най-малко десет (10) камери, оборудвани с възможността да следят за спазването на БУС лентите и автоматично да изпращат глоби към нарушителите. Това ще осигури постоянен контрол върху спазването на ЗДвП.

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /606/

а) Изграждане на южно платно на бул. Т. Каблешков от бул. България до ул. Костенски водопад

Считаме, че трябва да бъде осигурено приоритетно финансиране за строителство на крайно необходимата трамвайна линия по бул. Т. Каблешков, паралелно със строителството на пътните платна. Многократно е потвърждавана ключовата роля на този трамвай като част от стратегическата инфраструктура за столицата. Припомняме, че строителството му заедно с южното платно беше основното искане на столичани на проведените обществени обсъждания и препоръчано от експертите на Софпроект в доклад до гл. арх. и зам.-кмета Крусев под формата на споделено с автобусния транспорт платно, отговарящо на предвижданията на ОУП за броя пътни ленти на булеварда. В допълнение, кметът Йорданка Фандъкова многократно в публичното пространство обяви, че разширението на булеварда ще бъде заедно с изграждането на трамвайното трасе.

б) Основен ремонт на ул. Кукуш и ул. Йосиф Щросмайер

Предвидената сума от 4,6 млн. лв., подсказва, че основният ремонт на двете улици няма да се случи според предвижданията на ОУП, включващи две плата с по две ленти в посока и обособено трамвайно трасе в средата, както и подземно преминаване под ж.п. линията София – Кулата. Настояваме Столичната община в бюджета за 2019 г. да предвиди необходимия финансов ресурс за дългосрочното решаване на транспортните проблеми в района, изграждайки отсечката спрямо предвижданията в ОУП. В противен случай ще бъдат изхарчени милиони за ремонт на инфраструктура, която не задоволява транспортните нужди и ще отложи изграждането на булеварда и трамвая за неопределено бъдеще. В този вариант съветваме ремонтът на двете улици да не започва през 2019 г., а след намирането на необходимите средства за разширение и строителство на тунела. Напомняме, че в района на жп ареала има огромен и натоварен бизнес и логистичен център, нуждаещ се от качествена инфраструктура, а не временни решения.

в) Разширяване на източно платно на бул. Ев. и Хр. Георгиеви от бул. Др. Цанков до ул. Ген. Гурко

Бул. Ев. и Хр. Георгиеви е част от Втори градски ринг, но заради наличието на две ленти за движение в посочения участък, не може да се справи с отвеждането на големия трафик. Затова предлагаме в бюджет 2019 да се предвидят необходимите средства за разширяването му с една лента за сметка на съществуващата лента за паркиране откъм Перловска река. Това ще позволи съществуващата БУС лента да бъде удължена до кръстовището с ул. Ген. Гурко, сериозно ускорявайки движението на основни линии като 72, 76, 204, 304 и 604. Премахването на полупразните места за паркиране няма да създаде проблем, предвид новооткрития паркинг в близост до Стадиона, а ремонтът ще бъде бърз и лесен за изпълнение. Считаме, че наличието на лента за паркиране по булевард с натоварено движение е неефективно използване на ограниченото улично пространство и противоречи на обнародвани в началото на миналата година промени в нормативната уредба.

БКС /общ. отговорност/

а) Придобиване на земя (отчуждения)

В продължение на години Столичната община не заделя адекватни за нуждите ѝ средства за отчуждения на земи, необходими за изграждането на ключови инфраструктурни проекти, което бави реализацията им с десетилетия. Намаляването на предвидените средства с повече от два пъти, от 17 млн. лв. през 2018, на 8 млн. лв. през 2019 г., е недопустимо и ще има сериозни негативни последствия. Има остър недостиг на терени за изграждане на училища, детски градини, социални заведения, улици и пробиви в целия град. Това поражда сериозно обществено недоволство. Предлагаме най-малко да се запази размерът на заложените средства от Бюджет 2018 г. – 17 млн. лв.

Други

а) Средства за проектиране и изграждане на подземни и многоетажни паркинги

Сериозен и очевиден пропуск в провеждането на транспортната политика в последните десетина години е нерешаването на проблема с паркирането. Въпреки, че зоните за платено паркиране бяха въведени именно с цел намиране на средства за финансирането и изграждането на подземни паркинги, нито един такъв не е реализиран. В настоящия проект за бюджет не фигурира нито един проект за целево изграждане на паркинг инфраструктура. По тази причина предлагаме да бъдат заделени средства за проектиране и изграждане на най-малко три публични подземни или многоетажни гаража, както в центъра на София, така и в кварталите. Необходимите средства за започването на тази важна инвестиционна програма, могат да дойдат от част от 50-те милиона лева, ежегодно събирани от ЦГМ от Синя и Зелена зона, по гореспоменатия механизъм за финансиране, внесен с деловодството на Столичната община с входящ номер: Писмо, жалба №15487/ СОА19-КЦ01-826/ 08.01.2019

Постъпления от продажби на нефинансови активи

Притеснително е, че и тази година проектът за бюджет включва идентично с миналогодишното предвиждане за приходи от продажба на нефинансови активи, предимно от продажба на сгради и земя. Както споменахме, при установен и публично признат от г-жа Фандъкова недостиг на общински терени за базово обезпечаване с техническа и социална инфраструктура, подобно решение е крайно непродуктивно и вредно за развитието на града. Така Общината ненужно провокира бъдещи проблеми. Предлагаме до края на месец февруари зам.-кмета по финанси и стопански дейности да публикува и подложи на обществено обсъждане списък на всички имоти и сгради, предвидени за продажба преди да се пристъпи към сделки.

В заключение, Спаси София за поредна година оценява проекта за бюджет като неамбициозен, без ясна посока, без заложени приоритети. Отново виждаме механично преписване на стойности от предходната 2018 в проекта на бюджет за 2019 г. Смятаме, че на общественото обсъждане дължите обоснован отговор на софиянци какво мотивира тази консервативност и липса на амбиция, основно в приходната част. Забелязва се, че множество приходни пера и дейности не отчитат базови икономически реалности, като повече места в детските градини, активен имотен пазар и ново строителство, наеми… Липсва даже основно отчитане на финансовата реалност, като индексиране с инфлацията.

Надяваме се, предстоящото обществено обсъждане да не бъде поредното, на което ще се дава отчет за свършеното през изминалите години, а ще се обърне далеч повече внимание на възможностите на новия бюджет. Най-важно е обаче, бюджетът да не бъде просто представен пред софиянци като завършен и финален документ и така предложенията на гражданите и организациите да не бъдат взети предвид. Тази досегашна практика превръщаше обсъжданията за бюджета в лишен от смисъл фарс и формално покриване на изискванията за провеждане на обсъждания с гражданите съгласно общинските разпоредби.

С уважение, Спаси София

09.01.2019г.
София

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.