Предлагаме нова линия 194: Левски Г – Слатина – Студ. град

Проект - 22/07/2019

Предлагаме нова линия 194: Левски Г – Слатина – Студ. град
Нова автобусна линия 194

Добре известна е слабата или липсваща транспортна свързаност на част от северните и източните жилищни зони на София. Това е особено валидно за квартали като Левски В, Левски Г и Сухата река. Те са сред най-откъснатите от останалите части на града заради съществуващия ж.п. ареал и липсващи пробиви и булеварди. Същите изводи могат да бъдат направени и за един от най-големите панелни квартали на столицата – Слатина, граничещ с ж.п. ареала на север и индустриална зона на изток. 

Общото между тези големи жилищни зони е, че са без достатъчно добра свързаност с близки и по-отдалечени столични райони. Причината е, че целият съществуващ към момента градски транспорт е насочен към центъра, където е единствената възможност за смяна на линии. Достигането до останалите и съседни квартали изисква смяна на поне едно превозно средство, валидиране на допълнителен билет за 1,60 лв., паразитен трафик, ненужна обиколка през отдалечени райони, сериозна загуба на време и увеличени разходи. Тази транспортна обстановка, отблъскваща хората от градския транспорт, няма да се промени в рамките на следващите 7-10 години, за когато е планирано да бъдат завършени двете разклонения на третата линия на метрото до Левски, Гео Милев и Слатина. Всички тези фактори правят градският транспорт в посочените квартали неконкурентен спрямо автомобила, използването му далеч под потенциала и обосновават нуждата от създаване на нова автобусна линия, даваща различни и бързи връзки. 

Нова автобусна линия решава проблемите на редица квартали

За решаването на транспортната изолация на горепосочените квартали, намаляване на зависимостта от личните автомобили и подобряване на качеството на живот в тях, предлагаме разкриването на нова автобусна линия, която да даде бърза и към момента несъществуваща алтернатива за живущите и работещите в района.

Предлагаме линия № 194 да свързва Левски Г, Сухата река, Слатина и Студентски град.

Тя не навлиза в центъра, а обслужва периферните територии по оста север-юг – големите квартали и важните точки за прекачване в системата на градския транспорт: автостанция Гео Милев, бул. Цариградско шосе и метростанция Г.М. Димитров. Тази линия би била единствената преминаваща под важни коридори и бариери като бул. Цариградско шосе и ж.п. ареала, създавайки нови, по-бързи и директни връзки както между съседните квартали, така и с по-отдалечени точки от транспортен интерес. Маршрутът ѝ е планиран като полурингова автобусна линия, която да намали зависимостта от личните автомобили и даде необходимите връзки периферия-периферия без навлизане в централните части на София. В това отношение, новата линия 194 ще бъде огледална на популярната и натоварена полурингова линия, свързваща западните квартали – автобус 83. 

Линията ще улеснява достъпа на големи квартали както Левски, Сухата река, Гео Милев и Слатина до метрото, както и ще намали натиска от пътници върху част от най-натоварените автобусни линии – 11, 94, 120 и 280, правейки пътуването по част от маршрутите им по-комфортно. 

Основни параметри на линия 194:

Линията е дълга 14,7 км,  които по сега съществуващото разписание могат да се изминат за 57 минути. Средната експлоатационна скорост на автобусите по линията е малко над 15 км/час, което е около средната стойност за натоварените автобусни линии в София. Цената, която ЦГМ ще трябва да плати за всеки курс е около 45 лв., а за да бъде линията рентабилна, всеки автобус ще трябва да превозва по 28 пътници. Въпреки че основната задача на градският транспорт е да предоставя обществена услуга, вярваме че линия 194 може да бъде сред печелившите линии, предвид потенциала ѝ да привлече много нови пътници в градския транспорт. 

Убедени сме, че линията ще бъде много популярна сред живущите и бързо ще стане доста използвана.

Затова предлагаме разписание от 10 минути в пиковите часове и 12-15 минути в останалите периоди на деня.

 class=

За изпълнение на тези интервали ще са нужни 11 автобуса в пиковите часове и 7-9 автобуса извън тях. С цел оптимизиране на разходите, предлагаме линията да започне да се движи експериментално в рамките на 6 месеца и да бъде обслужвана с единични автобуси. При доказване на необходимостта ѝ, единичните автобуси могат да бъдат подсилени или заменени със съчленени, особено в пикови часове.   

↓от / до→ Левски Сухата рекаСлатина Г.М.
Димитров
Студентски град
Левски/11234648
Сухата река11/122537
Слатина2312/1325
Г.М. Димитров362513/12
Студентски град48372512/

Време за пътуване между най-натоварените спирки по маршрута на предложената линия

Преди пускането на новата линия е необходимо да бъде направен анализ за възможността тя да се интегрира със съществуващата линия 294, която работи само в пиковите часове. В случай, че новата линия покрива и удължава сега съществуващия маршрут, може част от необходимите автобуси (3 бр.) да дойдат от заместването на линия 294. Припомняме че линията има същия маршрут в Студентски град, но се движи на по-големи интервали и само през делничните дни в сутрешен и вечерен пик. Така нужното количество допълнителни автобуси ангажирани за изпълнението на №194 ще бъде 8 в пиковите и 4-6 в извън пиковите часове.

Ползите – повишена мобилност, чист въздух, транспортна алтернатива

Ползите от новата линия не са само икономически. Те са далеч по-широки и имат социални, градоустройствени и екологични измерения, всички пряко свързани с качеството на живот.

Подобряването на взаимните транспортни връзки между кварталите, ще ги направи по-малко зависими от автомобилите и по-привлекателни за живот.

Второто е особено важно за северните квартали, които силно изостават от южните по параметри като инвестиции, качество на живот, цени на имоти и лесен достъп до другите части на столицата. С новата линия 194 целим да:

 • дадем стимул за развитие на изолирани квартали като Слатина, Сухата река и Левски;
 • свържем източните квартали на града по оста север-юг;
 • дадем връзка на съседни квартали намиращи се от двете страни на бул. Цариградско шосе и ж.п. ареала;
 • подобрим транспортното обслужване в засегнатите квартали;
 • осигурим повече директни връзки, без необходимост от прекачване;
 • дадем удобен и бърз достъп на ж.к. Слатина, Сухата река и Левски до метростанция Г.М. Димитров;
 • подсилим съществуващи натоварени автобусни линии като 11, 94, 120, 280 и 294;
 • намалим ежедневната употреба и зависимост от личните автомобили;
 • подобрим екологичната обстановка и околната среда и намалим замърсяването;
 • подобрим качеството на живот в засегнатите квартали;
 • стимулираме пренасочването на инвестициите на имотния пазар от юг на север.

Ще осъзнае ли Общината необходимостта от новата линия?

От Спаси София работим по тази идея от 2018 г., когато проведохме среща с трите кмета на районите, през които линията минава – Подуяне, Слатина и Студентски град. Надяваме се, че след официалното внасяне на предложението сега, те ще изразят своята подкрепа за това така необходимо на техните райони транспортно решение. Вярваме, че това ще даде допълнителен стимул на Столичната община и ЦГМ да предприемат действия. 

Освен с управляващите, проведохме среща и с жителите и инициативния комитет на Слатина, както и онлайн проучване. Положителната им реакция потвърждава нашата увереност от необходимостта на новата линия 194. Много от тях споделиха, че наличието на такава директна линия ще ги накара да спрат да използват личните си автомобили и ще започнат да се придвижват с градския транспорт. 

Мотивираното предложение е внесено в Столичната община, на вниманието на зам.-кмета по транспорт, г-н Дончо Барбалов, общински съветници от Транспортната комисия в СОС, както и до експертите в ЦГМ. От тях очакваме навременна реакция и аргументиран и градивен диалог за намиране на най-подходящата форма, тази линия да бъде осъществена още през тази година. Силно се надяваме представителите на Столичната община да осъзнават необходимостта от по-сериозни инвестиции в посока подобряване на привлекателността на градския транспорт и намаляване на задръстванията и замърсяването в София. Оставаме на тяхно разположение за допълнителни разяснения и, както обикновено, сме готови да окажем безвъзмездна експертна помощ за въвеждането на автобусна линия 194.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.