Боянското блато е богатство за София, бидейки природна забележителност и естествена влажна зона. Значението му за биоразнообразието на града е голямо, тъй като представлява дом за различни защитени видове – риби, птици, земноводни. Самото то обаче не е защитена територия. 

Местността е уникален хабитат, в полите на Витоша, а местоположението му представлява голям интерес за инвеститори и въпреки желанията на гражданите то да се опази от застрояване, целенасочено се унищожава.

Какъв е проблемът:

Обектът е реституиран като ливада на сегашните собственици и поради влязлото в сила реституционно решение, те успяват да си издадат нотариален акт. В Общия устройствен план блато няма, а зоната е предвидена за застрояване. Преди 2 години граждани подават искане да се стартира процедура по премахване на явна фактическа грешка в Плана и промяна на статута. Резултат обаче няма.

От РИОСВ – София са налагали принудителни административни мерки, които са паднали в съда. Оказва се обаче, че те са свързани само с изграждането на ограда и нямат нищо общо със застрояването. Вследствие 2022 г. частни инвеститори пробваха да изсипят земна маса върху блатото и да го заличат и след като получават задължителни предписания за прекратяване на дейността, 2023 г. започват с друга абсолютна незаконна дейност, а именно – прокопаване на незаконен канал за отводняване с цел пресушаване на блатото. Факт е, че липсват всякакви строителни книжа и най-вероятно предписание отново ще има, но какво от това? 

Столична община до момента не поема никаква отговорност и мълчи по темата. Все още няма разрешително за строеж, но реално общината не може да откаже, имайки предвид, че територията се предвижда за жилищно строителство, а собствениците ще са в правото си да обжалват ако блатото се представи като воден обект.

Още по-интересно – земя на територията на Боянското блато, през която минава съответния канал, е дарено на Столична община с цел изграждане на път. Лично Фандъкова, с благодарност, приема дарението и обектът става общинска собственост. В същото време, районният кмет на район “Витоша” твърди, че няма никакъв проблем с канала, който той нарича канавка и че не са необходими строителни книжа за предприемане на каквито и да е било дейности. 

 Какви са решенията:

  • На първо място е нужно да се задейства процедура по отстраняване на явна фактическа грешка в ОУП с цел блатото да се регистрира като воден обект и това да се отрази в кадастъра. 
  • МОСВ следва да го включи в списък на територии, които не могат да се застрояват заради защитени видове. 
  • За да се опазят зелените площи, в които има влажни зони, въобще следва да се забрани смяната им на предназначение от зелена площ за жилищно строителство.

Опит за унищожаване на Боянското езеро чрез засипване със земни маси през 2022 г.

Изображение: Да спасим Боянското блато