ДО

Дончо Барбалов

зам.-кмет по транспорта

КОПИЕ ДО

Християн Петров

Изпълнителен директор на ЦГМ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

относно промяна на разписанието на автобусна линия №294

Уважаеми г-н Барбалов,

Отправяме към Вас следното предложение за корекция на разписанието на автобусна линия №294, с което искаме да се подобри основната ѝ функция на довозваща до метрото за Студентски град.

В момента линията се движи само в делнични дни, сутрин и вечер, но разписанието ѝ по никакъв начин не е съобразено с реалните натоварвания на пътникопотоците в района. Сутрин първата кола по линията от спирка Студентски град (1693) в посока МС Г. М. Димитров потегля в 05:00 часа, а последният курс е в 09:20 часа. В обратна посока, първата кола от спирката на метростанция Г.М. Димитров е в 5:16 часа, а последната в посока Студентски град е в 9:00. Сегашното разписание не успява адекватно да обслужи търсенето на пътниците в сутрешния час пик, който заради наличието на множество ВУЗове, е основно между 7:00 и 10:00 часа.

 width=Спирката на МС Г. М. Димитров в посока Студентски град е изключително натоварена във вечерен пик, а линия №294 вече не се движи

Аналогично, сегашните разписания не обслужват адекватно и пътуващите във вечерния пик. Последният курс по линия №294 от метростанция Г.М. Димитров в посока Студентски град е в 18:15 часа, точно когато най-много пътуващи пристигат на метростанцията и имат нужда от извозващ транспорт към кварталите.

 width=Актуалното разписание на линия №294 в делнични дни

Затова предлагаме разписанието на линията да се коригира като първите сутрешни курсове се изместят с два часа напред и обслужването да започва сутрин от 07:00 часа. Намираме толкова ранни курсове за квартал, населен предимно със студенти, започващи лекции основно в периода 07:30 – 10:00 часа и млади хора, работещи предимно с универсалното работно време 09:00 – 18:00 часа, за неефективно.

 width=Разместването на курсовете не променя пробега, но подобрява обслужването

Спестеният пробег предлагаме да се раздели по равно след 9 часа в сутрешния пик и след 18 часа във вечерния пик. Убедени сме, че автобусна линия №294, движеща се между 7 и 10 часа, както и между 17 и 19 часа, ще бъде далеч по-ефективна и обслужваща по-адекватно реалното натоварване с пътници. Подчертаваме, че предлаганата корекция е от организационен характер и не предвижда увеличен брой курсове или разходи за тяхното обслужване, а преразпределение с цел по-подходящо задоволяване на транспортните нужди във часовите пояси с най-голямо търсене. Същевременно, смятаме че сравнително малкия брой пътници, ползващ градския транспорт между 05:00 и 07:00 часа, може да разчита на дублиращите линии като 88 или 280 за довозване от и до метростанцията.

Разчитаме, че в най-къси срокове ще вземете предвид предложението и ще подобрите разписанието на автобусна линия №294.

С уважение:

07.02.2019г.

София