Във връзка с отчайващите и нискокачествени резултати от струващия 6,9 милиона без ДДС ремонт на трамвайното трасе на бул. България изпратихме сигнал до европейските институции, с който настояваме за позицията им, както и за бързи мерки за отстраняване на лошите управленски практики, материализиращи се в подобни срамни резултати.

Адресирахме сигнала до:

  • Европейска служба за борба с измамите (OLAF);
  • Еврокомисар Корина Крету – регионални политики;
  • Зам.-председател на ЕК Кристалина Георгиева – бюджет и човешки ресурси.

Както и до следните експерти от техните екипи:

  • Йоана Рус – отговаряща за България;
  • Габриел Онака – координатор с ОЛАФ и съвет на одиторите;
  • Елизабет Вернер – финансов контрол и координация;
  • Димо Илиев – имплементация на Финансова рамка 2007 – 2013;
  • Ангелина Грос-Чорбаджийска – връзки с ОЛАФ и анти-измами.

Текстът на сигнала прилагаме тук в превод на български:

Уважаеми дами/господа,

„Спаси София“ е неправителствена организация, създадена, за да генерира и предоставя идеи на жителите и управниците на София, столицата на България. Нашите цели включват подобряване на градската среда, устойчив, екологичен и насочен към потребителите си градски транспорт, както и подобряване на качеството на живот в града. Обръщаме се към вас с изключително притеснение за начина, по който Столична община разходва европейски средства за реконструкция на трамвайно трасе с изключително незадоволителни резултати.

Името на проекта е „СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ.“. Той е одобрен за финансиране през Юли 2011 от УО на ОПРР, в съответствие с чл. 39 на ЕД 1083/2006. Проектът е с общ бюджет 62 624 000 евро, от които 50 милиона са безвъзмездно финансиране по ОПРР и 12 624 000 местно финансиране. Сигналът ни засяга Компонент 8 на проекта – „Рехабилитация на трамвайното трасе по бул. България – този компонент ще осигури 80% от трасето с основа върху баластова призма и 20% – с бетонно легло; бетонните отсечки ще са покрай подлези и кръстовища, в съответствие с модерните стандарти и изисквания за минимална поддръжка. Тази опция изисква реновацията на седем спирки, включително ремонт на пероните и инсталиране на електронни табла.“ (цитат от официалната презентация на проекта).

Българската компания „СК-13 Трансстрой“ спечели наддаването, а общинската компания „Софинвест“ бе отговорна за строителния надзор. Строителните работи започнаха на 5 март 2014 с първоначален срок за завършване от 97 дни. В действителност, след две удължавания на срока, линията бе въведена в експлоатация на 15 юли 2014 със значително забавяне (38% по-дълъг период от първоначално разчетения в проекта). Бихме искали да отбележим, че второто удължаване бе предприето с цел отстраняване на строителни дефекти. Според Любомир Христов – зам.-кмет по транспорта на Столична община, в този период фирмата-изпълнител би трябвало да е отстранила всички констатирани дефекти, за да може обектът да отговаря на високите стандарти на качество на ЕС.

В настоящето писмо, с линк към албум снимки в нашата Фейсбук страница, ще намерите неоспорими доказателства за изключително ниско качество на строителните работи по трамвайната линия. След само седем месеца експлоатация, пероните и релсите са в изключително лошо, а на места – опасно състояние.

На база предоставената информация, „Спаси София“ се обръща към Вас с молба за реакция в съответствие с Вашите правомощия и компетенции за разследване на проблема. Похарчени са пари на европейските данъкоплатци и резултатите са сломяващо разочароващи.

Може да намерите подробна галерия със снимки на: http://goo.gl/Hfcwtu. За да илюстрираме спешността на ситуацията и нуждата от бързи и строги санкции за Столична община и за фирмата-изпълнител, прилагаме следните изображения:

[fb_embed_post href=“https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1560454837572525.1073741832.1525636387721037&type=1/“ width=“550″/]

Може да се свържете с нас на ХХХХХХХХХХХХ или [email protected] за всякакви въпроси и при нужда от допълнителна информация. Очакваме Вашата реакция в защита на интересите на Европейските граждани и данъкоплатци.

Благодарим за вниманието, което ще отделите на нашия сигнал.

С уважение,

Борис Бонев

Администратор на „Спаси София“

Можете да изтеглите оригинал в PDF тук.