Станислав Илиев

Юрист

Какво искам да променя в София:

София да бъде един красив, устойчив и зелен град. Не просто място за живеене, а град с бъдеще, град на бъдещето!

Професионална биография

Казвам се Станислав Илиев и по-голяма част от професионалната ми кариера до момента е преминала в държавната администрация. През годините съм заемал различни ръководни позиции в няколко министерства, свързани с упражняването на одит и  контрол, управлението на проекти със средства от европейския и национален бюджет и провеждането на обществени поръчки.

Преминал съм множество обучения и курсове в България и в чужбина, включително в Европейската комисия в Брюксел, Италия, Полша, Румъния, Малта и др., свързани с управлението на хора и процеси в администрацията, провеждането на обществени поръчки, целесъобразното и правилно изпълнение на проекти, одит, контрол, и други.

Многократно съм вземал участие в делегации на международни и национални конференции, като съм бил лектор и съм имал възможността да презентирам проблеми, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на  проекти, както и  предотвратяването на измами с тях. 

За каква София работя?

Още в първите години в Спаси София ангажирах моите професионални и личностни качества, и най-вече богатия ми административен опит и активна гражданска позиция, в името на това нашата столица  да бъде привлекателен за живеене и инвестиции град, следващ динамиката на модерните иновации и желанията на гражданите. 

Искам София да бъде град с нормални улици, тротоари, достъпни спортни площадки, приветлива градска среда, качествени административни услуги. Искам София да стане още по-добро място – за нас, за децата ни, за всички.

Три конкретни казуса, които искам да реша

  • Законосъобразно и целесъобразно изпълнение на проекти и край на явлението „ремонт на ремонта“. Постоянен и засилен контрол на всички етапи от проектния цикъл – от подготовката, през провеждането на тръжните процедури до качественото и точно изпълнение в срок.
  • Подобряване на условията за отглеждане, възпитание и образование за  децата ни, осигуряване на условията за масов спорт, здравословен и активен начин живот;
  • Развитие и модернизация на инфраструктурата в кварталите, подобряване на зелената идентичност и запазване на културното наследство. 

Нека ти разкажа повече за себе си

Завършил съм Математическата гимназия в Пловдив с професионална квалификация софтуерен програмист, след което продължих своето обучение в Академията на МВР с бакалавърска степен по противодействие на престъпността и в последствие се дипломирах като магистър по Право с придобита юридическа правоспособност. Моите юридически познания и опит ме задължиха да доразвия своята експертиза и специализация, в следствие на което успешно бях сертифициран от министерство на финансите като „Вътрешен одитор в публичния сектор“. 

Визия/Мечта

За мен София е не просто град, а и кауза, за която си заслужава да работя!

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.