Мария Апостолова-Михайлова

Преподавател по икономика и финанси

Какво искам да променя в София:

Искам да превърна София в красив, удобен, модерен и зелен град

Професионална биография  

Завърших Френската гимназия и Международни икономически отношения в УНСС. След това чрез програмата Еразъм прекарах една година във Франция, където учих мениджмънт в Université Pierre Mendès France. Имам магистърска степен по финанси от Montclair State University, а докторантурата си по макроикономика завърших в University of Kentucky. Практически опит в областта на финансите и контрола натрупах през годините с работата си в международната фирма за океански транспорт CSAV, както и в един от най-големите производители на автомобили Toyota. Ръководила съм международен екип от над 60 души, участвала съм в остойностяването на нови модели автомобили, организирала съм и съм ръководила процеси на офшоринг. Обожавам да работя с цифри, а корпоративните финанси и моделирането в Ексел са моята страст! Имам емпирични публикации в сферата на икономиката на здравеопазването и поведенческата икономика. Преподавам корпоративни и лични финанси, финансово моделиране и економетрика. Помощник-редактор съм на икономическото списание Journal of Applied Economics and Policy. Член съм на борда на директорите на Kentucky Economic Association.

За каква София работя? 

Работя за прозрачност и ефективно управление на финансовите ресурси на София, за да може градът ни да стане красив, удобен, модерен и зелен. За мен е важно гражданите да са добре информирани как и за какво се използват приходите на града. Боря се за качествено планиране и управление на инвестициите и за осигуряване на достатъчен ресурс за провеждане на силна социална и здравна политика.

Като член на екип Икономика в Спаси София активно работя по анализа на приходите и разходите на Столична община, по разработване на предложения за бюджета, следя работата на комисията по финанси и бюджет. За мен е важно да подпомагам колегите си от другите екипи за подробното представяне на финансовите параметри на техните проектни предложения, както и да разработвам и предлагам нови методи за оптимизация на разходите.

3 конкретни казуса, които искам да реша 

  • Казус 1: Ремонт на фасадата на детската ясла на ул. „Врабча“
  • Казус 2: Закупуване на модерно оборудване за всички медицински заведения в София
  • Казус 3: Чисто и функционално сметосъбиране и извозване

Нека ти разкажа повече за себе си

Родена съм в София през 1976 г. Учила съм и съм работила на много места по света като завърших бизнес администрация и финанси, а по-късно придобих и докторска степен по икономика.

Много обичам да готвя за семейството си и да ходя по планините, защото вярвам, че правилното хранене и връзката с природата са от особено значение за здравето и благоденствието ни. Мечтата ми е да мина по маршрута Ком-Емине и да опозная България от единия до другия й край!

ВИЗИЯ / МЕЧТА

Да реализирам конкретни проекти за града ни, така че работата ми чувствително да подобри качеството на живот на хората.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.