Ира Иванова

Сграден инженер

Какво искам да променя в София:

Отношението към водата, боклука и градската среда

Професионална биография

Завърших бакалавър в Дания по технологии и управление на строителния процес, а след кратък стаж в Лондон заминах за Австрия, където завърших магистър по енергийно-ефективен дизайн на сгради в ТУ Виена. Там работих 6 години в голямо проектантско бюро като технически координатор на процесите в сградното информационно моделиране (СИМ или Building Information Modeling- BIM).

Развих уменията си в така нареченото „интегрирано планиране“, което изисква съвместно стратегическо проектиране, планиране на работата и съгласуване на информация през целия строителен процес. Работила съм върху огромни проекти за автомобилната и самолетната индустрия.

Връщайки се в България, станах част от екипа на „ЕнЕфект“- организация с мисия да подпомага усилията на централната и местна власт да постигнат устойчиво развитие на страната чрез ефективно използване на енергията.

Като част от екип „Градска среда“ предлагам решения за създаването на подходящи условия за развитието и приложението на иновации и знания в областта на кръговата икономика и енергийната ефективност.

За каква София работя?

Искам София да е град, в който ресурсите и даденостите му биват управлявани осъзнато и по най-добрия начин. Усилията ми са насочени към работа по ефективно използване на енергия и вода за адаптирането на градската среда към климатичните и икономически промени и опазването на екосистемите.

Конкретните ми дейности са насочени към обновяване на сградния фонд, организация на сметосъбирането, преизползване и рециклиране, както и към свободния и неограничен достъп на гражданите на София до чиста питейна вода и зелени площи.

Работейки по мащабни проекти, си дадох сметка за голямата отговорност на строителния бранш към обществото и природата, което насочи интереса ми към устойчиво сградно планиране, съобразено със социалните и екологични аспекти, и към знания за ефективното използване на ресурси и енергия в процеса.

Три конкретни казуса, които искам да реша

  • Устойчиво управление на водите и енергията в София да е устойчиво
  • Превръщане на отпадъците от битовия и строителния сектор в ценен и полезен ресурс
  • Енергийно обновяване и съхраняване на сградния фонд

Нека ти разкажа повече за себе си

Родена и израснала съм в историческия център на София, в близост до „Женския пазар“. От дете имах жив интерес към математиката и физиката и те ме насочиха в професионалния ми път.

Това, което ме кара да съм истински щастлива, е движението сред природата. Така се чувствам еднакво добре и в саваните на Африка, в джунглите на централна Америка и по алпийските върхове – приключенията по тези диви места е едно от най-вдъхновяващите и зареждащи преживявания.

В свободното си време организирам лекции към УАСГ за кръгова икономика в строителството и доброволствам в стартъп, който има за цел да превърне хранителния и зелен отпадък на града в биологична тор, богата на полезни микроорганизми. Така ще се намали използването на химически пестициди в храните.

ВИЗИЯ / МЕЧТА

Да допринасям със знанията и страстта си за по-добър живот на възможно повече хора.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.